AKTUALNOŚCI

XXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 13 września 2017r. odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesjii stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28 czerwca 2017r.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII/2017 z obrad Sesji.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017  w Powiecie Żuromińskim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628W Olszewo – Kosewo – Zielona w m. Kosewo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 14. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.  

IMG 3050IMG 3051IMG 3052

e-max.it: your social media marketing partner