AKTUALNOŚCI

I posiedzenie Senioralnej Rady Powiatu

Opublikowano .

28 marca 2022r. odbyło się I posiedzenie Senioralnej Rady Powiatu, której skład został ustalony przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 18 marca 2022r. tj.:

1. Pan Ireneusz Rejmus - Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Żurominie;

2.Mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego zaangażowani w działania na rzecz seniorów powiatu żuromińskiego:

1)Pan Jerzy Bucholski

 2)Pani Teresa Falkowska

3)Pan Dariusz Jackowski

4)Pani Krystyna Kłobukowska

5)Pani Ewa Ostrowska

6)Pani Marianna Stanek

7)Pani Janina Sowińska

8)Pani Teresa Szczęsna

9)Pani Janina Zasadowska

Celem Senioralnej Rady Powiatu będzie wspieranie społeczności seniorów i reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę Rady z władzami Powiatu Żuromińskiego oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów. Znajomość potrzeb oraz zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska seniorów, będą pomocne w planowaniu i realizacji polityki senioralnej oraz przyczynią się do szybszego rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb osób starszych.

1234567891011

e-max.it: your social media marketing partner