AKTUALNOŚCI

Raport o stanie powiatu za 2021 rok.

Opublikowano .

Raport został opracowany na podstawie art. 30a  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2022r., poz. 528 z późn. zm ). 
Mieszkańcy powiatu mają możliwość udziału w debacie nad raportem. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Sesja na której będzie  debata nad raportem odbędzie się 27 maja 2022r. ( PIĄTEK ) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie (sala konferencyjna im. Teresy Budzich Sumirskiej - II piętro)

Raport oraz formularz zgłoszenia udziału w debacie można znaleźć pod adresem:
https://bip.zuromin-powiat.pl/a,18453,raport-o-stanie-powiatu-zurominskiego-za-2021-r.html

 

e-max.it: your social media marketing partner