AKTUALNOŚCI

Odbiór przebudowanej drogi powiatowej w m. Gradzanowo Kościelne

Opublikowano .

Zakończone zostały prace w terenie, związane z realizacją zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00” – odcinek od km 12+985,00 do km 14+534,50.

Zakresem rzeczowym zadanie objęło przebudowę drogi od Gradzanowa Kościelnego do granicy z powiatem mławskim, na odcinku liczącym 1,55 km, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i odwodnienia w m. Gradzanowo oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość wykonanego zadania wraz z nadzorem wyniosła 2 330 166,00 zł. Wysokość dofinansowania dla niniejszego odcinka wynosi - 1 636 639,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Żuromińskiego – 693 527,00 zł. Wykonawcą robót była Firma Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o. z Żuromina.

W dniu 2 czerwca 2022r. odbył się odbiór drogi oraz oddanie jej do użytkowania.
W uroczystości odbiorowej udział wzięli przedstawiciele Inwestora – Powiatu Żuromińskiego – Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Mirosław Różański, Radni Rady Powiatu – Ewa Naguszewska i Piotr Kwiatkowski, przedstawiciel Wykonawcy robót – Przedsiębiorstwa „DOMEX” – Prezes Lech Zmarzły, przedstawiciele Samorządu Gminy Siemiątkowo – Przewodnicząca Rady Gminy w Siemiątkowie – Marianna Dąbrowska, Wójt Gminy – Piotr Kostrzewski, Skarbnik Gminy – Monika Manista, Radna Gminy z okręgu Gradzanowo – Anna Szlom, Sołtys Gradzanowa - Marian Gorczyca, reprezentanci lokalnej społeczności Sołectwa Gradzanowo Kościelne oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym. Poświęcenia drogi dokonał ks. kan. mgr Lech Robert Piórkowski – Proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gradzanowie.

Zrealizowana inwestycja w 60% dofinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior
e-max.it: your social media marketing partner