AKTUALNOŚCI

Powiatowy Konkurs Językowy

Opublikowano .

W dniu 02 czerwca 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu, odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych Powiatu Żuromińskiego zorganizowana przez nauczycieli języków obcych. Konkurs objęty był honorowym patronatem Starosty Żuromińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń oraz Rady Rodziców Liceum w Bieżuniu.

W konkursie udział wzięło pięć cztero-osobowych drużyn ze szkół podstawowych w: Żurominie - szkoła nr 1, Bieżuniu, Siemiątkowie, Łaszewie i Lubowidzu. Konkurs obejmował trzy konkurencje dotyczące znajomości języka angielskiego oraz niemieckiego. Zadania konkursowe polegały na:

  1. nagraniu krótkiego filmu w języku obcym pt. „Jeden dzień w Londynie” lub „Jeden dzień w Berlinie”,
  2. rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego,
  3. znajomości ważniejszych zagadnień kulturowych czterech krajów anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych i Australii oraz trzech krajów niemieckojęzycznych: Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Zwycięzcą konkursu została drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lubowidzu, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie, a trzecie miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Siemiątkowa. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń, oraz Radę Rodziców LO w Bieżuniu.

Konkurs zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa Żuromińskiego Pani Joanna Jucewicz-Morawska, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Pan Andrzej Szymański oraz Przewodnicząca Rady Rodziców LO w Bieżuniu Pani Nina Pachniewska.

W przerwach między poszczególnymi konkurencjami uczniowie Liceum w Bieżuniu zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się utwory muzyczne wykonywane w języku angielskim.

Celem konkursu było promowanie zainteresowania kulturą państw anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, rozwijanie zainteresowania językami obcymi wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, jak również integracja oraz promowanie współpracy między szkołami powiatu żuromińskiego.

Lena Gulczyńska- nauczyciel języka niemieckiego

Wojciech Tomczuk- nauczyciel języka angielskiego

DSC 0005DSC 1034DSC 1073

e-max.it: your social media marketing partner