AKTUALNOŚCI

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego, po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej nt. wyboru najkorzystniejszej z ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r. - wybrał ofertę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Żurominie z siedzibą 09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego 4 na realizację Zadania 1 pod nazwą: Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży i udzielił dotacji na finansowanie realizacji tego zadania w wysokości 24 375,00 zł . Szczegóły uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu.

 Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego (39.38 KB)

Niewybuchy na terenie Gminy Siemiątkowo

Opublikowano .

W związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce w dniu 26 marca w miejscowości Krzeczanowo gm. Siemiątkowo w załączeniu zamieszczono informacje dotyczące postępowania w przypadku znalezienia niebezpiecznych materiałów.

Niewypały, niewybuchy

Opublikowano .

Niewypały, niewybuchy.

Niewypały, niewybuchy, wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem dla ludzi.

Skutki zagrożenia.

Nie lekceważ niebezpieczeństwa!

Grozi to utratą zdrowia a nawet życia twojego lub najbliższych.

Zwracaj uwagę na niebezpieczne substancje chemiczne tj. pojemniki, butle itp. Z substancjami łatwopalnymi, żrącymi, trującymi.

Zapobieganie.

-          nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny),

-          nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych niewypałach, bombach, pociskach, amunicji, granatach,

-          zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania (podaj znane tobie przykłady lekkomyślności dzieci i młodzieży w tym względzie).

Ratowanie.

W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu:

-          nie dotykaj go, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, nie używaj wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi,

-          w miarę możliwości zabezpiecz miejsce znalezienia przed ingerencją innych osób,

-          powiadom policję,

-          do czasu przyjazdu policji pozostań w pobliżu znaleziska – nie dopuść innych osób do manipulowania przedmiotu.

I Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników Gminnych

Opublikowano .

W dniu 23 marca 2010r. w sali konferencyjnej Żuromińskiego Centrum Kultury odbyło się I Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników – osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Podczas forum dyskutowano o zmianach w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o współpracy administracji rządowej i samorządowej z trzecim sektorem. Punktem kulminacyjnym spotkania było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego powołania centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych, którego sygnatariusze zobowiązali się m. in. patronować wszelkim inicjatywom służącym powstaniu centrum oraz wspierać jego działalność w przyszłości. List został podpisany przez starostę, wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych obecnych na spotkaniu. W forum uczestniczyli zaproszeni goście – prelegenci: Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie Agnieszka Kordowska, Dyrektor Federacji Mazovia Agnieszka Zowczak, Ekspert Stowarzyszenia BORIS Zbigniew Wejcman oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka EFS w Ciechanowie i Banku Żywności w Płocku.

P1100271.JPGP1100272.JPGP1100273.JPGP1100274.JPG

P1100276.JPGP1100280.JPGP1100282.JPGP1100284.JPG

P1100288.JPGP1100291.JPGP1100293.JPGP1100296.JPG

P1100299.JPGP1100300.JPGP1100305.JPGP1100306.JPG

Certyfikaty ratownicze dla pracowników samorządowych

Opublikowano .

W dniu 19 marca Starosta Żuromiński wręczył certyfikaty ratownicze w ramach „II edycji pilotażowego programu kształcenia zachowań ratowniczych dla pracowników samorządowych szczebla powiatowego oraz gminnego Województwa Mazowieckiego. W dwóch kursach udzielania pierwszej pomocy przeszkolonych zostało 52 pracowników samorządowych z terenu powiatu żuromińskiego. Szkolenie przeprowadzone zostało przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” z Warszawy, całość programu finansowana jest przez budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego.

P1100264.JPGP1100268.JPG

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte 2010

Opublikowano .

W dniu 12 marca br. o godz. 10:00  odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej w kategoriach szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W turnieju uczestniczyło 27 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z gmin: Żuromin, Lutocin, Kuczbork-Osada oraz Bieżuń. Turniej służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie oraz Starostwo Powiatowe w Żurominie. Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Komendy PSP w Żurominie.

 

IMG_0004.JPGIMG_0005.JPGIMG_0008.JPGIMG_0009.JPG

IMG_0010.JPGIMG_0011.JPGIMG_0016.JPGIMG_0017.JPG

IMG_0025.JPGIMG_0028.JPGIMG_0029.JPGIMG_0031.JPG

IMG_0037.JPGIMG_0038.JPGIMG_0044.JPGIMG_0048.JPG

IMG_0051.JPGIMG_0056.JPGIMG_0061.JPGIMG_0064.JPG

IMG_0074.JPG

Kierunki kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych

Opublikowano .

Kierunki kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych powiat żuromiński wg stanu na dzień 30.09.2015r.

 

l.p.

Szkoła lub placówka oświatowa

Kierunki kształcenia

1.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 61
tel 23 6572219
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.lozuromin.pl

Dyrektor - Wojciech Gralewski

 

 • klasa matematyczno-informatyczna, rozszerzenia: matematyka, informatyka, fizyka
 • klasa medyczna, rozszerzenia: biologia, chemia, fizyka
 • klasa humanistyczno-prawnicza, rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • klasa ekonomiczna, rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

2.

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

09-320 Bieżuń, ul. Warszawska 4
tel/fax: 23 6578063
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.lobiezun.szkolnastrona.pl/

Dyrektor - Krzysztof Grzegorz Jabłoński

 • klasa ogólnokształcąca
 • klasa ogólnokształcąca (wojskowa)

Rozszerzenia do wyboru od 2 do 4: język polski, język angielski, matematyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

09-311 Zielona, ul. 1 Maja 8c,
tel/fax: 23 657 90 64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zspzielona.edu.pl

Dyrektor - Ireneusz Kramkowski

 

Technikum

 • technik rolnik
 • technik ekonomista
 • technik agrobiznesu
 • technik informatyk
 • technik architektury krajobrazu
 • technik weterynarii

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zielonej

 • kwalifikacyjny kurs R.3. "Prowadzenie produkcji rolniczej" zawód rolnik

4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27
tel. 23 6572502; 23 6570774
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zspzuromin.superhost.pl

Dyrektor - Wojciech Smoliński

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • wielozawodowa, w tym:
  • murarz
  • sprzedawca
  • blacharz samochodowy
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • piekarz
  • stolarz
  • cukiernik
  • kucharz
  • fryzjer
    

Technikum

 • technik informatyk
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik handlowiec
 • technik mechatronik

5.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27 C
tel: 23 657 24 18
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.ckziuzuromin.pl

Dyrektor - Zygmunt Cecelski

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych
 • kurs kwalifikacyjny KZ1. "Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej"

Cenrum Kształcenia Praktycznego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

6.

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 16a
tel. 23 6572337
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zss.zuromin-powiat.pl

Dyrektor - Marek Machulski

 

Szkoła Podstawowa Specjalna

Gimnazjum Specjalne

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Wczesne wspomaganie rozwoju

7.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Olszewska 9/11
tel./fax 23 657-21-01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor - Agnieszka Jabłońska - Witak

 

 

 
 

Przepisy prawne dotyczące nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Opublikowano .

Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli

pdfUchwała Nr XXV/226/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2013, Pozycja 4265, Data ogłoszenia 10.04.2013r.)(147.08 KB)

pdfUchwała Nr VIII/54/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania229.13 KB

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

pdfUCHWAŁA NrXV/101/16 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku 231.36 KB

pdfUCHWAŁA Nr XIX/133/16 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 r.605.08 KB

pdfUchwała Nr XXI/146/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016r.302.12 KB

pdfUchwała Nr XXV/173/17 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017r.

docZałączniki wzory48.5 KB

Dotacje dla szkół niepublicznych

pdfUchwała Nr XXXV/364/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.426.93 KB

Nagrody dla nauczycieli

pdfUchwała Nr XXIII/210/08 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród587.35 KB

Pomoc zdrowotna dla nauczyciel

pdfUchwała Nr VIII/67/2007 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2007, Nr 187, Pozycja 5229, Data ogłoszenia 10.04.2013r.)407.09 KB

pdfUchwała Nr XXXIII/339/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat Żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2009, Nr 216, Pozycja 6890)123.14 KB

Wynagradzanie nauczycieli

pdfUchwała Nr XXXIII/325/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2014, Pozycja 4767, Data ogłoszenia 09.05.2014r.)576.72 KB

pdfUchwała Nr VIII/55/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2015, Pozycja 6013, Data ogłoszenia 08.07.2015r.)136.04 KB

Inne przepisy dotyczące nauczycieli

pdfUchwała Nr XL/422/10 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 187, Pozycja 5002, Data ogłoszenia 7.11.2010r.)108.95 KB

 pdfUchwała Nr XXX/237/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 56.02 KB

 pdfUchwała Nr XXXVI/373/10 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 96, Pozycja 1707)145.92 KB

pdfUchwała Nr XXXVII/383/10 w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zadań (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 96, Pozycja 1708)60.24 KB

pdfUchwała Nr XL/423/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/373/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010 r. określającej zasady udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 187, Pozycja 5003, Data ogłoszenia 7.11.2010r.)152.55 KB

pdfUchwała Nr XX/175/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2012, Pozycja 6831, Data ogłoszenia 11.10.2012r.)74.5 KB

pdfUchwała NrXXII/55/2000 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie: szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Żuromiński56.02 KB

pdfUchwała Nr IX/83/07 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński34 KB

pdfUchwała Nr XIX/131/16 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński209.61 KB