20 LAT POWIATU pozioma

Drodzy mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego!

Rok 2018 jest 20 rokiem funkcjonowania powiatu Żuromińskiego, w związku z tym rozpoczynamy akcję przyznania 200 medali z okazji 20 - lecia Powiatu Żuromińskiego i 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu żuromińskiego chcący otrzymać medal okolicznościowy może złożyć wniosek w okresie 23 maja 30 czerwca 2018r. do Starostwa Powiatowego w Żurominie. Decyduje data i godzina złożenia wniosku. Szczegóły akcji w załączonym regulaminie.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków.

  podpisy

medale

pdfRegulamin przyznania medali.pdf922.58 KB

docxWniosek_o_przyznanie_medalu.docx135.26 KB

pdfWniosek_o_przyznanie_medalu.pdf295.58 KB

AKTUALNOŚCI

Projekt "Sprawny samorząd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Opublikowano .

W dniach 24-26 stycznia br 15 pracowników Starostwa Powiatowego Żurominie uczestniczyło w szkoleniu nt. wdrożenia metody CAF . Szkolenie odbyło się w siedzibie Żuromińskiego Centrum Kultury. Szkolenie prowadził p.Mirosław Olczak.

Metoda CAF to narzędzie kompleksowego zarządzania jakością , zainspirowane Modelem Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM)  uwzględniającym specyfikę funkcjonowania organizacji w sektorze publicznym. Metoda CAF polega na  samoocenie a następnie zaplanowaniu działań doskonalących. Składa się z 3 etapów/faz/;

 1. Początek drogi z metodą CAF ( organizacja i planowanie procesu samooceny oraz upowszechnienie informacji o projekcie)
 2. Proces samooceny

  - utworzenie grup samooceny,

  - organizacja szkoleń,

  -przeprowadzenie samooceny,

  -sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny.

      3)   Plan doskonalenia/ ustalenie priorytetów. 

P1130498.JPGP1130499.JPGP1130501.JPG

Jednocześnie w ramach ww. projektu w okresie od stycznia do września br kadra zarządzająca urzędu uczestniczy w cyklu warsztatów pn. Menedżer w urzędzie. 

Tematy  szkoleń :

   
  I.  zarządzanie organizacją – zagadnienia podstawowe oraz zarządzanie w administracji publicznej 

  II. zarządzanie strategiczne

  III. partycypacyjny  model zarządzania w administracji publicznej 

  IV. zarządzanie jakością  i zarządzanie procesowe z uwzględnieniem specyfiki administracji   publicznej

  V. zarządzanie zasobami ludzkimi

  VI. komunikacja wewnętrzna oraz zarządzanie informacją

  VII. zarządzanie projektami

  VIII. zarządzanie zmianą i zarządzanie ryzykiem

  IX. zarządzanie relacjami z klientem

Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 04 lutego 2011 r. o godzinie 11.00 nastąpiło oficjalne otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Żurominie.

W otwarciu udział wzięli m. in.: Pan Zbigniew Białczak - Dyrektor Szpitala w Żurominie, gość honorowy Pani Ewa Łagońska - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, Pan Jerzy Rzymowski - Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego, Pan Janusz Welenc Starosta Żuromiński, Pan Zbigniew Nosek Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, Pan Andrzej Szymański Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, Ksiądz Kazimierz Kowalski Proboszcz parafii Żuromin, Dyrektorzy sąsiednich szpitali, Wójtowie Gmin z terenu Powiatu Żuromińskiego, Komendanci współpracujących służb z terenu Powiatu, Przedstawiciele firmy ADO-MED Simens oraz Medical Diagnostics System – wykonawcy projektu, lekarze i pracownicy szpitala, zaproszeni goście.

Posiadanie Pracowni było jednym z ważniejszych celów, jakie stawiał sobie szpital. Zainstalowany 16-warstwowy tomograf komputerowy SIEMENS wraz z systemem telemedycyny – to innowacyjna technologia, optymalna i sprawdzona na światowym rynku.

Nowa Pracownia tomografii komputerowej przyczyni się bez wątpienia do ratowania życia i poprawy stanu zdrowia wielu pacjentów. Pracownia będzie świadczyła usługi diagnostyki obrazowej dla szpitala, poradni specjalistycznych, jednostek zewnętrznych oraz pacjentów prywatnych.

Wykonany został również remont części Działu Diagnostyki Obrazowej (sala badań, sterownia, pokój lekarza, kabina pacjentów, pokój USG). Dodatkowo zmodernizowano-rozbudowano system radiologii cyfrowej oraz zakupiono wysokiej klasy Elektrokardiograf (telemedycyna) i wstrzykiwacz kontrastu.

Wszystkie wspomniane wydarzenia sprawiają, że przynajmniej częściowo świat medycyny znalazł się w zasięgu ręki.

Koszt całości zadania to 2 155 000,00 zł.

Projekt został sfinansowany przez SPZZOZ Żuromin, Powiat Żuromiński oraz Gminę Żuromin.

100_0426.JPG100_0430.JPG100_0443.JPG201102041601579[1].jpg

DSC06992.JPGDSC07002.JPG

Budowa obwodnicy miasta Żuromin

Opublikowano .

W dniu 31 stycznia 2011r. Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyjęli autopoprawkę do projektu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok, w którym w zakresie inwestycji na drogach wojewódzkich znalazło się zadanie budowy obwodnicy miasta Żuromin – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541 Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Sierpc. Wysokość przewidzianych środków w budżecie Województwa Mazowieckiego przewidziana na rok 2011 wynosi – 8 280 652 zł.

Informacja o możliwości przekazywania 1% podatku

Opublikowano .

Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy powiatu żuromińskiego składający roczne zeznanie podatkowe mają możliwość zadeklarowania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Status organizacji pożytku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego mają następujące organizacje:

1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Warszawie, ul. Mokotowska 14, Zarząd Rejonowy PCK w Żurominie; Numer KRS: 0000225587

2. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca ZHP w Żurominie; Numer KRS: 0000291419

3. Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Koło Żuromin; Numer KRS: 0000163347

4. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Płocku – Darowizna dla Szpitala w Żurominie; Numer KRS: 0000161803

5. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – OSP w (dokładny adres wybranej jednostki); Numer KRS: 0000116212

Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dostępny jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bip/download/wykaz_opp_25012011_31-01-11.pdf

Apel Starosty Żuromińskiego o przekazywanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Opublikowano .

Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy powiatu żuromińskiego składający roczne zeznanie podatkowe mają możliwość zadeklarowania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, iż powiat żuromiński osiąga jeden z najniższych wskaźników liczby podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku do ogółu podatników, którzy złożyli deklaracje podatkowe.

Wobec powyższego Starosta Żuromiński apeluje do mieszkańców powiatu o przekazywanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Status organizacji pożytku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego mają następujące organizacje:

1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Warszawie, ul. Mokotowska 14, Zarząd Rejonowy PCK w Żurominie; Numer KRS: 0000225587

2. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca ZHP w Żurominie; Numer KRS: 0000291419

3. Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Koło Żuromin; Numer KRS: 0000163347

4. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Płocku – Darowizna dla Szpitala w Żurominie; Numer KRS: 0000161803

5. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – OSP w (dokładny adres wybranej jednostki); Numer KRS: 0000116212

Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dostępny jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bip/download/wykaz_opp_25012011_31-01-11.pdf

Konkurs geologiczny

Opublikowano .

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie geologiczno-środowiskowym "Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro w 2011 roku" pod hasłem: KAMIENNE ARCHIWUM ZIEMI

Na zwycięzców czekają nagrody!!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych komunikatach oraz w serwisie internetowym konkursu http://konkurs.pgi.gov.pl/;

Informacji udzielają również pracownicy Muzeum Geologicznego PIG–PIB w Warszawie:

Izabela Olczak - Dusseldorp – tel.: 22 849 53 51 wew. 387 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Monika Krzeczyńska – tel.: 22 849 53 51 wew. 309 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

komunikat_plastyczny_2011.pdf komunikat_plastyczny_2011.pdf

komunikat_teoretyczny_2011.pdf komunikat_teoretyczny_2011.pdf

Dopłaty do materiału siewnego

Opublikowano .

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 15 stycznia 2011 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zbóż jarych, zbóż ozimych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych):

- mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie - dotyczącej materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od dnia od 15 lipca 2010 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

- dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Dopłata dotyczy materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od dnia 15 lipca 2010 r. do dnia 1 czerwca 2011 r.

1.Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można składać w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.

UWAGA: W 2011 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty oraz wprowadzono obowiązkowy Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

2. Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. można składać w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 1 czerwca 2011 r. (uwaga: termin składania wniosków jest krótszy niż w przypadku dopłat o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie).

Pomoc finansowa dla poszkodowanych w wyniku ww. klęsk nie będzie wliczana do limitu pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłata może zostać udzielona, jeżeli w gospodarstwie producenta rolnego powstałe szkody w wyniku klęsk wyniosły ponad 30% oraz fakt ten został udokumentowany protokołem oszacowania szkód.

UWAGA: Jeżeli przed powstaniem szkód co najmniej połowa powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) w gospodarstwie rolnym nie była objęta umową ubezpieczenia, przyznana przez ARR dopłata będzie pomniejszona o 50% wartości.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.”

Szczegółowe informacje nt. „dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”, druki wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl oraz w Oddziale Terenowym ARR w Warszawie ul. Waszyngtona 146, tel. 22/515-81-32. Pytania można, również kierować do Telefonicznego Punktu Informacyjnego Agencji Rynku Rolnego, tel. 22/661-72-72.