budowa krytej plywalni plan basenu

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

"Tydzień z ekspresem" dla organizacji pozarządowych

Opublikowano .

„Tydzień z ekspresem” – od 4 maja 2010r. istnieje możliwość dyskusji on-line z ekspertem projektu realizowanego w ramach działania 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. Inicjatywa ciekawa dla organizacji pozarządowych, które planują ściślejszą współpracę z samorządem lokalnym.

Kwalifikacja wojskowa 2010

Opublikowano .

Na terenie Powiatu Żuromińskiego w okresie od 6 do 23 kwietnia 2010 r., zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekała Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej był budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie przy ul. Szpitalna 56.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRACY POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Lp. Wyszczególnienie Rocznik podstawowy Roczniki starsze
1 2 3 4
1

Stawiło się

358 11
2

Nie stawiło się - nieusprawiedliwieni

2 6
3

Nie stawiło się – usprawiedliwieni 

1 1
4.

1) uznano za zdolnych (kat. A)
2) uznano za niezdolnych:

a) w czasie pokoju (kat. D)
b) trwale (kat. E)
3) uznano za czasowo niezdolnych (kat. B)
335
23
19
3
1
8
3
2
-
1

Do kwalifikacji wojskowej stawiło się 8 kobiet:

Wyszczególnienie Uznano za zdolnych
(kat. A)
Uznano za niezdolnych
Uznano za czasowo niezdolnych
(kat. B)
(kat. D)
(kat. E)
Kobiety
6
1
-
1

 

Międzywojewódzkie ćwiczenia "LAS 2010"

Opublikowano .

W dniach 22-23 kwietnia 2010 roku, u styku dwóch powiatów rypińskiego (woj. kujawsko-pomorskie) i żuromińskiego (woj. mazowieckie) odbyły się międzywojewódzkie ćwiczenia pod kryptonimem „LAS 2010”. W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki służb leśnych, zarządzania kryzysowego działających na terenie powiatów rypńskiego i żuromińskiego, policji oraz zastępów ratowniczych z terenu kujawsko-pomorskiego i powiatu żuromińskiego.

Głównym celem ćwiczeń było wypracowanie metod i sposobów współdziałania służb ratowniczych sąsiadujących ze sobą powiatów w sytuacji zagrożenia wynikającego z wielko powierzchniowego pożaru kompleksu leśnego leżącego na pograniczu Nadleśnictw Skrwilno i Dwukoły.

IMG_0037.JPGIMG_0109.JPGIMG_0111.JPGLas1.JPG

Las10.JPGLas11.JPGLas12.JPGLas14.JPG

Las16.JPGLas17.JPGLas18.JPGLas19.JPG

Las2.JPGLas20.JPGLas21.JPGLas22.JPG

Las3.JPGLas5.JPGLas7.JPGLas8.JPG

Las9.JPG

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2010

Opublikowano .

W dniu 20 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej w Bieżuniu odbył się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych zmierzyli się z takimi zadaniami jak, slalom rowerowy, udzielanie pierwszej pomocy, test wiedzowy. Organizatorem konkursu były: Komenda Powiatowa Policji w  Żurominie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Komenda Powiatowa PSP w Żurominie, Wojewódzki Ośrodek Ruchy Drogowego w Ciechanowie. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn z Gimnazjów oraz 11 z Szkół Podstawowych z powiatu żuromińskiego. Każdy uczestnik turnieju otrzymał zestaw poprawiający bezpieczeństwo na drodze.

 

P1100428.JPGP1100435.JPGP1100439.JPGP1100440.JPG

P1100442.JPGP1100443.JPGP1100446.JPGP1100448.JPG

P1100450.JPGP1100451.JPGP1100453.JPGP1100454.JPG

P1100457.JPGP1100458.JPGP1100460.JPGP1100461.JPG

P1100462.JPGP1100463.JPGP1100464.JPGP1100465.JPG

P1100468.JPGP1100470.JPGP1100471.JPGP1100473.JPG

P1100474.JPGP1100476.JPGP1100478.JPGP1100484.JPG

P1100487.JPGP1100490.JPG

Kwalifikacja wojskowa 2010

Opublikowano .

 

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich, kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żuromińskiego zostanie przeprowadzona w okresie od 6 do 23 kwietnia 2010 r.
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie, ul. Szpitalna 56.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA WEDŁUG GMIN

Lp.

Nazwa gminy

Termin kwalifikacji wojskowej

Osób

1

2

3

4

1.

Gmina i Miasto Żuromin

06.04 – 12.04.2010 r.

153

2.

Gmina Lutocin

13.04 – 13.04.2010 r.

49

3.

Miasto i Gmina Bieżuń

14.04 – 15.04.2010 r.

59

4.

Gmina Lubowidz

15.04 – 16.04.2010 r.

35

5.

Gmina Siemiątkowo

19.04 – 20.04.2010 r.

40

6.

Gmina Kuczbork-Osada

20.04 – 21.04.2010 r.

43

7.

Kwalifikacja wojskowa kobiet

22.04.2010 r.

8

8.

Dzień dodatkowy

23.04.2010 r.

 

RAZEM OSÓB

387

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego, po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej nt. wyboru najkorzystniejszej z ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r. - wybrał ofertę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Żurominie z siedzibą 09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego 4 na realizację Zadania 1 pod nazwą: Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży i udzielił dotacji na finansowanie realizacji tego zadania w wysokości 24 375,00 zł . Szczegóły uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu.

 Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego (39.38 KB)