Aktualności Referatu Zarządzania Kryzysowego

Rozporządzenie nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego

Opublikowano .