kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

Wyniki Półfinału Konkursu Ortograficznego

Opublikowano .

W półfinale XV Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego, który odbył się 30 marca 2017 r., udział wzięło 48 uczniów szkół podstawowych, 40 uczniów gimnazjów oraz 28 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Do finału konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Szkoły Podstawowe

Maja Lubaczewska – Szkoła Podstawowa w Sławęcinie

Joanna Jakubowska – Szkoła Podstawowa w Lutocinie

Jakub Budka – Szkoła Podstawowa w Lutocinie

Jakub Lorkowski – Szkoła Podstawowa w Zielonej

Mikołaj Jędrzejewski – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie

Magdalena Zielińska – Szkoła Podstawowa w Poniatowie

Krzysztof Domeradzki – Szkoła Podstawowa w Bieżuniu

Gimnazja

Aleksandra Stankiewicz – Gimnazjum w Lutocinie

Joanna Dąbrowska – Gimnazjum w Zielonej

Maria Magdalena Kujawa – Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

Dominika Nowakowska – Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

Zuzanna Montowska – Gimnazjum w Kuczborku

Alicja Lipska – Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

Maria Gulczyńska – Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

Szkoły Ponadgimnazjalne

Kamila Woźniak – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

Michał Spychalski - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

Mariusz Szlom - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

Kamil Paluszewski - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

Natalia Rakoczy - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

Andżelika Czerwińska - Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu

Magdalena Jabłońska - Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu

Zgodnie z Regulaminem finał konkursu odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4 (sala konferencyjna, 2 piętro), 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) w godz. 10.00 – szkoły podstawowe, 11.00 – gimnazja, 12.00 – szkoły ponadgimnazjalne.

Politechnika Warszawska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalych im. Jana Pawła II w Żurominie

Opublikowano .

23-24 marca 2017r.  ZSP przeprowadziło kolejny etap programu podnoszenia efektywności kształcenia zawodowego, programu rekrutacyjnego dla maturzystów oraz programu dla gimnazjalistów „Poznaj Naszą Szkołę”.

Przez dwa dni pracownicy Politechniki Warszawskiej prowadzili zajęcia teoretyczne i praktyczne z klasami technikum mechatronicznego, technikum pojazdów samochodowych, technikum informatycznego, technikum mechanicznego, zajęcia dla klas zasadniczej szkoły zawodowej oraz zajęcia w ramach programu „ Politechnika – Junior” dla gimnazjalistów ze szkół żuromińskich.

Tematy zajęć dotyczyły diagnostyki samochodowej, sterowania silników, ekologicznych  rozwiązań w motoryzacji, materiałów inteligentnych w technice.

Program zajęć obejmował zagadnienia zgodne z podstawą programową poszczególnych zawodów. Przygotowali go i przeprowadzili pracownicy Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w oparciu o propozycje Zintegrowanego Środowiskowego Laboratorium Systemów i Maszyn Roboczych.        

Zajęcia warsztaty oraz pokazy prowadzili:   dr Inż. Krzysztof Szczurowski, mgr inż. Michał Trojgo, mgr inż. Łukasz Zieliński.

W części praktycznej wykorzystano dwa, z pozyskanych przez ZSP samochodów  - Skodę Fabię i Fiata Pandę oraz specjalistyczne wyposażone Audi A8 ( własność PW)

Zajęcia teoretyczne i warsztatowe wpisały  się strategię podnoszenia jakości pracy szkoły, wskazywania atrakcyjności i przydatności poszczególnych zawodów oraz były częścią szkolnego programu doradztwa zawodowego, w kontekście współczesnego rynku pracy.

Dla uczniów naszej szkoły, jak i dla gimnazjalistów biorących udział w projekcie, była to wyjątkowa okazja do rozwijania zainteresowań zawodowych i pozyskania dodatkowej wiedzy w niestandardowy i atrakcyjny sposób.

XV Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem "Powiatowy Mistrz Ortografii"

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje o organizowanym XV Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem „Powiatowy Mistrz Ortografii” – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Wszelkich informacji udziela Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie Pl. Piłsudskiego 4, tel. 657 47 00, 657 35 25 wew. 27.

docxRegulamin_i_protokoły.docx

Spotkanie starostów i dyrektorów szkół z powiatu z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Opublikowano .

W dniu 1 lutego w ramach współpracy Samorządów ze szkolnictwem wyższym odbyło się spotkanie kierownictwa Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na czele z Rektorem doc. dr Leszkiem Zygnerem ze starostami i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych. Powiat Żuromiński reprezentowali Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski i Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: Wojciech Gralewski - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie, Wojciech Smoliński dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, Zygmunt Cecelski Dyrektor CKZiU w Żurominie, Henryk Wrzosek Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej oraz Krzysztof Jabłoński Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. Celem spotkania była wymiana informacji między Uczelnią, a samorządami i szkolnictwem ponadgimnazjalnym. Omówione zostały kierunki rozwoju Uczelni, przekazywane informacje i prognozy dotyczące zatrudnienia i przyszłości absolwentów Uczelni. Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursach, wykładach popularnonaukowych, oraz zajęciach otwartych organizowanych prze pracowników naukowych na wydziałach Uczelni. 

Podpisanie porozumienia o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie

Opublikowano .

W dniu 11 stycznia 2017r. zostało podpisane porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie reprezentowaną przez Pana doc. dr Leszka Zygnera - Rektora a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach Pana Jerzego Rzymowskiego oraz Pana Ireneusza Rejmusa. Celem porozumienia o współpracy jest współdziałanie na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia poprzez tworzenie sprzyjających warunków i skutecznych narzędzi do rozwoju szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żuromiński oraz uczelnię.

Powiat Żuromiński realizuje w partnerstwie dwa projekty edukacyjne współfinansowane z funduszy europejskich

Opublikowano .

projekty loga

„Wachlarz kompetencji zawodowych” oraz „Wysoka jakość edukacji kluczem do sukcesu” – projekty współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Powiat żuromiński realizuje w partnerstwie dwa projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja  dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekty zarządzane są przez Lidera - firmę SOLVA S.C. z Lublina.

Dzień Patrona Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Opublikowano .

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.
                                                                                           Jan Paweł II

Kolejny raz społeczność naszej szkoły obchodziła 17 października  - Dzień Patrona. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą w kościele parafialnym w Żurominie odprawił ks. Michał Fordubiński. Dalsza część obchodów miała miejsce w szkole. O godz. 1000 cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej, aby uczcić naszego Patrona. Wprowadzono Sztandar Szkoły. Uroczystą akademię otworzyło przemówienie Dyrektora Szkoły – Pana Wojciecha Smolińskiego. Pan Dyrektor  powitał przybyłych gości: Panią Poseł Annę Cicholską, Panią Magdalenę Bednarz i przybyłego już w trakcie uroczystości Starostę Powiatu Pana Jerzego Rzymowskiego. Dyrektor Szkoły przypomniał postać Świętego Jana Pawła II nawiązując do jego autorytetu, nauk i myśli. Dyrektor życzył  obecnym na uroczystości, aby mądrość Patrona przenikała wszystkich, abyśmy potrafili dostrzec i wsłuchać się w wartości, jakie chciał nam przekazać swoim życiem Święty Jan Paweł II. Kilka  ważnych słów do całej społeczności szkolnej skierowała Pani Poseł, która stwierdziła, że możemy być dumni ze swojego Patrona i z tego, że uczymy się w takiej szkole.     Następnie głos zabrała młodzież, która w montażu słowno – muzycznym przypomniała życie i nauki Jana Pawła II. Obchody Dnia Patrona w szkole to Święto Szkoły, to dzień szczególny, to oddanie czci Ojcu Świętemu, głębsze poznawanie jego nauki. To również wielka lekcja patriotyzmu, ale także nauka bycia razem, nauka odpowiedzialności i międzyludzkiego współżycia. Dzięki tekstom wierszy i pieśni religijnych, wczytujemy się w naukę naszego Patrona i prosimy, aby nieustannie nas prowadził. Taki święty czas potrzebny jest nam wszystkim. Świat stracił wielkiego człowieka, ale my zyskaliśmy Świętego Orędownika Miłosierdzia Bożego.

Stypendia 2016 dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 18 października 2016r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej, działalność opiekuńczą i pozaszkolną oraz głębokie oddanie się wykonywanej przez siebie pracy otrzymały następujące osoby:

  1. Marta Katarzyna Liszewska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie
  2. Zbigniew Fabisiak – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
  3. Marzena Grabowska – nauczyciel psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie
  4. Kamil Watkowski – nauczyciel – kierownik szkolenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
  5. Justyna Kalkowska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w  Bieżuniu
  6. Teresa Piotrowicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
  7. Anna Wieczorek – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
  8. Krzysztof Błaszkiewicz – nauczyciel – kierownik internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
  9. Wojciech Góralski – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Nagrody wręczali Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Budzich oraz Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus.

Ponadto odbyło się wręczenie przyznanych stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. Komisja stypendialna w dniu 10 października 2016r. dokonała oceny wniosków, biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w wyniku rocznej klasyfikacji do dwóch miejsc po przecinku oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne – jeżeli uczeń takie posiada. W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja stypendialna zawnioskowała do Starosty Żuromińskiego o przyznanie dziewięciu stypendiów na rok szkolny 2016/2017.

Dzień Edukacji Narodowej 2016 w LO Bieżuń

Opublikowano .

13 października 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych roku szkolnego 2016/2017 oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości, oprócz uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi  uczestniczyli: Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński, ks. Tomasz Ozimkowski proboszcz Parafii w Bieżuniu, kombatanci Aleksander Domeradzki i Czesław Skowerski, ppłk. Krzysztof Futyma Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, Joanna Jucewicz – Morawska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie, Grażyna Szymańska Przewodnicząca Rady Rodziców, rodzice.

Uroczystość miała wyjątkowy charakter. W pierwszej części uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie otrzymali indeksy pierwszoklasistów i certyfikaty nadania tytułu kadeta (uczniowie klas „wojskowych”). Zgodnie z ceremoniałem wojskowym uczniowie klas drugich otrzymali również nominacje na stopień młodszego strzelca. W drugiej części uroczystości odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia i podziękowania dla kadry pedagogicznej oraz innych pracowników oświaty składali: Dyrektor szkoły Krzysztof Grzegorz Jabłoński, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Szymańska, Krzystof Futyma Wojskowy Komendant Uzupełnień  oraz uczniowie szkoły. Troje nauczycieli liceum otrzymało również nagrodę Dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wśród nagrodzonych znaleźli się: MarzenaTwarogowska, Barbara Rogowska, Monika Majerska. Tradycyjnie dyrektor nagrodził również pracowników administracji i obsługi. W tym roku nagrody otrzymali: Beata Gadecka, Marek Grablewski.  Na zakończenie uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny.