kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

Otwarcie nowej pracowni chemicznej w LO w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 19 września 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni chemicznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Budzich, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, Skarbnik Powiatu Irena Brejna, Sekretarz Powiatu Halina Żujewska, dyrekcja, nauczyciel oraz uczeń szkoły. Wśród zaproszonych gości obecni byli również Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanna Jucewicz-Morawska oraz przedstawiciele prasy lokalnej. Goście obejrzeli  pokaz efektownych doświadczeń chemicznych przygotowany przez uczniów klasy maturalnej, pod kierunkiem Pani Marty Liszewskiej. Pracownia chemiczna została wyposażona w dygestorium, meble szkolne, tablice interaktywne, tablice chemiczne, tablice ścienne, sprzęt laboratoryjny, zestaw odczynników chemicznych oraz szkło do wykonywania doświadczeń. Całkowity koszt pracowni wyniósł 70 477,22 zł, w tym zakup wyposażenia 41 490,10 zł i remont sali łącznie z  wymianą łącza wodno-kanalizacyjnego 28 987,12 zł. Pracownia została sfinansowana ze środków budżetowych powiatu żuromińskiego. 

Podsumowanie projektu partnerskiego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"

Opublikowano .

W roku szkolnym 2014/2015 realizowany był projekt partnerski „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, którego Liderem była Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Powiat Żuromiński był jednym z 21 Partnerów spośród JST, które podjęły się udziału w tym przedsięwzięciu.

Wartość projektu dla powiatu żuromińskiego to ok. 1 mln 128 tys. zł. Wsparciem w projekcie objęte zostały dwie szkoły, dla których powiat żuromiński jest organem prowadzącym, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

W obydwu szkołach w ramach ww. projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne m.in. z jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, informatyki, zajęcia z obsługi klienta w detalu i hurcie, zajęcia pozalekcyjne z zielonej gospodarki, matematyki, biologii, z zakresu kadr i płac w przedsiębiorstwie,   zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zajęcia z obsługi urządzeń w technice architektury krajobrazu, zajęcia z zielonej gospodarki oraz  zajęcia z obsługi urządzeń i maszyn rolniczych. Ponadto w ramach projektu  80 uczniów ZSP w Żurominie oraz 60 uczniów ZSP w Zielonej odbyło staże zawodowe u wykwalifikowanych pracodawców.

„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” to jednak nie tylko dodatkowe zajęcia i staże dla uczniów, to również projekt, w ramach którego do ZSP w Żurominie i ZSP w Zielonej zakupiono sprzęt do szkolnych pracowni za kwotę ok. 485 tys. zł.

W Żurominie w nowoczesny sprzęt doposażono 6 pracowni. Do pracowni komputerowej zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy oraz sieciowy, pracownia do zajęć multimedialnych i grafiki komputerowej wzbogaciła się o sprzęt fotograficzny i video. Zakupione zostały również projektory multimedialne do sal lekcyjnych językowych. Pracownia mechatroniczna została wzbogacona o sterowniki PLC wraz z wyposażeniem peryferyjnym. Natomiast zawód technik handlowiec został wsparty nowoczesnym sprzętem do pracowni sprzedaży.

W Zielonej natomiast w ramach projektu doposażono  4 pracownie i warsztaty szkolne. Zakupiono m.in.: zestawy komputerowe, projektory, tablice multimedialne, maszyny ogrodnicze, kamery cyfrowe, niwelatory, dalmierze, tachimetry,  teodolity, program do projektowania w architekturze krajobrazu itd.

Projekt „Zwiększenie potencjału szkól zawodowych na Mazowszu” został zakończony, jednak uczniowie jeszcze przez wiele lat będą korzystać ze sprzętu, który został zakupiony dla szkół.

Najlepsi maturzyści z terenu powiatu żuromińskiego w roku szkolnym 2015/2016

Opublikowano .

W dniu 15 września 2016r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył nagrody najlepszym maturzystom ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żuromiński w roku szkolnym 2015/2016. Na uroczyste wręczenie zostali zaproszeni również rodzice uczniów jak też dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczali absolwenci. Najlepsi maturzyści ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński w roku szkolnym 2015/2016 to:

 • Julia Piotrowska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 • Paulina Zajdzińska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 • Donata Sikorska – absolwentka Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Batalionów Chłopskich w Zielonej
 • Miłosz Branewicz – absolwent Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Jana Pawła II w Żurominie

Wypożycz MegaMatmę w bibliotece

Opublikowano .

 Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie bierze udziału w projekcie Wypożycz MegaMatmę w bibliotece.  
Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej placówki w celu otrzymania bliższych informacji. Projekt MegaMatma uczy w bibliotece od marca 2015 r. jest kontynuowany w połączeniu z akcją "Wypożycz MegaMatmę w bibliotece". Udział w projekcie mogą brać wszystkie biblioteki: publiczne, pedagogiczne, społeczne, akademickie i biblioteki szkolne.

1. Co to jest MegaMatma.pl?   

Serwis MegaMatma.pl to nowe technologie w edukacji. Na jednej stronie portalu www.megamatma.pl zgromadzona jest wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie edukacji. Od szkoły podstawowej (klasy 4-6), przez gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i studia.

Treści o wysokiej jakości merytorycznej, odpowiadające nowej podstawie programowej (z rozszerzeniem), recenzowane w całości (pod kątem dydaktycznym i merytorycznym) przez uznanego rzeczoznawcę MEN dr Alicję Molęda, tworzone przez nauczycieli praktyków i pracowników naukowych.     Wkraczamy w nową erę! Erę uczenia się w dowolnym miejscu i dowolnym czasie, bez konieczności dźwigania ciężkich książek, poszukiwania starych zeszytów i zbiorów. W jednym miejscu w internecie mamy komplet książek, zbiorów zadań i tablic matematycznych. To właśnie jest MegaMatma.pl   MegaMatma dostępna na bibliotecznych komputerach to możliwość rozwiązywania testów i arkuszy maturalnych on-line, powtarzania materiału z poprzednich lat, przypomnienia wzorów i definicji. 

2. Kto może korzystać z dostępu do e-zasobów MegaMatma w bibliotece?  

MegaMatma jest dla każdego, kto ma problem z matematyką lub chce poszerzyć wiedzę z tego przedmiotu. 

1.      dla uczniów szkół: podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

2.       dla studentów różnych kierunków 

3.       dla rodziców, dziadków i opiekunów, którzy chcą pomóc swoim podopiecznym w nauce 

4.       dla dorosłych, którzy uczą się do matury 

5.      dla nauczycieli matematyki, fizyki, chemii i informatyki

wypozyczMM megamatma uczy

Otwarcie nowoczesnej pracowni języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Opublikowano .

W dniu 2 września 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni języków obcych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, Członek Zarządu Powiatu Bernard Jabłoński, członkowie Komisji Rady Powiatu: Barbara Jabłońska i Jadwiga Ratajczyk oraz Dyrektor szkoły Grzegorz Jabłoński. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanna Jucewicz – Morawska, Panu Janusz Skierski nauczyciel szkoły oraz przedstawiciele prasy lokalnej. Zaproszeni goście wysłuchali prezentacji na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w laboratorium językowym. Prezentacji dokonali nauczyciele języków obcych zatrudnieni w szkole: Pani Lena Gulczyńska, Pan Wojciech Tomczuk oraz Pan Łukasz Syguła. Cyfrowe Laboratorium Fonetyczne MENTOR PC PRO, znane i cenione w całym kraju, jest doskonałym narzędziem pozwalającym nauczycielom i uczniom wykorzystywać nowoczesne techniki pracy. Koncentruje uwagę uczniów, zmusza do skupienia i ćwiczeń. Umożliwia swobodny, głośny trening wymowy (przez dialogi udoskonalające mowę i przełamujące naturalny opór do rozmów w języku obcym), a także organizowanie pracy w grupach, w parach i indywidualnej. Pracownia wyposażona jest m. in. w nowoczesną, dotykową tablicę interaktywną, projektor, laptop, jednostkę centralną oraz 24 stanowiska dla uczniów  ze słuchawkami i mikrofonami. Całkowity koszt pracowni wyniósł 34 968,00 zł. Pracownia została sfinansowana ze środków budżetowych powiatu żuromińskiego.

Projekt "POGOTOWIE MATEMATYCZNE"

Opublikowano .

„Matematyka jest to królowa wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem”
J. Śniadecki

W matematyce wszystko jest proste, jasne i precyzyjne, logiczne. Spotykamy się z nią, na co dzień. Czy chcemy czy nie, na stale „gości w naszym życiu?. Dlaczego jedni ja uwielbiają a inni jej nie cierpią? Odwieczna walka humanistów i umysłów ścisłych. Jak w satyrycznym programie, w którym Jan Tadeusz Stanisławski przekonywał w monologu o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami wielkanocnymi Czy twierdzenie, „co było pierwsze, jajko czy kura”.

Wszechświat jest tak skonstruowany, że musi być równowaga. Matematyka wydaje się nam nauką trudną, bo trzeba ją zrozumieć. Wymaga systematyczności, cierpliwości i……….. ćwiczeń. Bo przecież „Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu”- Benjamin Britten.

Projekt obejmował będzie pomoc indywidualną dla dzieci i młodzieży z zakresu matematyki, a także chemii. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie „Pogotowie matematyczne”. Złożenie deklaracji oznacza, iż dziecko uczestniczyć będzie w całym cyklu zajęć oraz nie przerwie udziału w projekcie bez uzasadnionych powodów.

Czas trwania projektu: 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. Zajęcia odbywać się będą w Powiatowo -Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie, ul. Warszawska 4.

Oczekiwane rezultaty projektu:

1) pozbycie się stresu związanego z naukami ścisłymi
2) aktywniejsze uczestniczenie w lekcjach w szkole
3) podniesienie wiary we własne siły
4) uzyskiwanie coraz lepszych wyników w nauce.

Zajęcia prowadzi absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z przygotowaniem pedagogicznym -pani mgr Marzanna Pampuch.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu: Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna

tel: 23 657 25 97

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Patronat medialny nad projektem: „Kurier Żuromiński”

 

Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie

plakat Pogotowie

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Opublikowano .

W dniu 9 sierpnia 2016r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom kontraktowym, którzy w wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele mianowani:

 1. Larysa Marushchenko – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 2. Agnieszka Góralska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 3. Marta Katarzyna Liszewska – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 4. Marlena Kosińska – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 5. Marek Król – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 6. Łukasz Przemysław Zieliński – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniach 9 i 10 maja br odbył się Finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę testów pisemnych uczestników indywidualnych oraz sprawozdań szkół z wykonanych prac praktycznych. Komisja ustaliła następujące wyniki Konkursu:

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na Wsi –NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE

Opublikowano .

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na Wsi – NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE przebiega w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Główny organizatorem jest Oddział Regionalny KRUS w Warszawie współorganizatorami na terenie powiatu żuromińskiego były: Dyrekcje Szkół Podstawowych i Starostwo Powiatowe w Żurominie. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem dzieci, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

FINAŁ KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Opublikowano .

W wyniku przeprowadzonego w dniu 4 kwietnia br.  finału XIV Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2016 r. oraz miejsce drugie i trzecie w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

 • Julia Miklewska – Zespół Szkół w Lutocinie - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2016 r.
 • Joanna Jakubowska – Zespół Szkół w Lutocinie  – II miejsce
 • Julia Lorkowska – ZPO Szkoła Podstawowa w Zielonej - III miejsce

Gimnazja

 • Karolina Gajewska – Gimnazjum w Lutocinie - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2016r.
 • Aleksandra Stankiewicz – Gimnazjum w Lutocinie - II miejsce
 • Maria Magdalena Kujawa – Gimnazjum Nr 2 w Żurominie - III miejsce

Szkoły Ponadgimnazjalne

 • Aleksandra Krzesińska – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2016 r.
 • Mariusz Szlom – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie - II miejsce
 • Andżelika Żulewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej - III miejsce

IMG 7736IMG 7737IMG 7739IMG 7741IMG 7743