uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Jesteś osobą aktywnie uczestniczącą w życiu i chcesz działać na rzecz seniorów na terenie Powiatu Żuromińskiego zgłoś się do Senioralnej Rady Powiatu Żuromińskiego!

Opublikowano .

Starosta Żuromiński ogłasza nabór do Senioralnej Rady Powiatu Żuromińskiego. Senioralna Rada Powiatu ma na celu wspieranie społeczności seniorów i reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę Rady z władzami Powiatu Żuromińskiego oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów. Więc jeśli jesteś osobą aktywnie uczestniczącą w życiu i chcesz działać na rzecz seniorów na terenie Powiatu Żuromińskiego zgłoś się do Senioralnej Rady Powiatu Żuromińskiego w  terminie do dnia 28 lutego 2022r.! 
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na https://www.bip.zuromin-powiat.pl/ w zakładce Senioralna Rada Powiatu Żuromińskiego, na stronie internetowej powiatu żuromińskiego www.zuromin-powiat.pl,  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie – II piętro pokój 39.

OGŁOSZENIE

pdfKARTA_ZGŁOSZENIA.pdf98.55 KB

docKARTA_ZGŁOSZENIA.doc28 KB

pdfKLAUZULA_INFORMACYYJNA.pdf130.35 KB

pdfOŚWIADCZENIE_O_WYRAŻENIU_ZGODY_NA_KANDYDOWANIE_DO__SENIORALNEJ_RADY__POWIATU.pdf86.11 KB

docOŚWIADCZENIE_O_WYRAŻENIU_ZGODY_NA_KANDYDOWANIE_DO__SENIORALNEJ_RADY__POWIATU.doc28 KB

 

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Opublikowano .

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie Nr 3 wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 18 stycznia (od godz. 23:59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59). Został wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Więcej informacji o systemie antyterrorystycznym w Polsce można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp.

Noworoczny OTTS o Puchar Starosty Żuromińskiego - podsumowanie

Opublikowano .

15 stycznia 2022r. na hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbył się Ogólnopolski Turniej organizowany przez sieć Szkół Tańca ArtDance z siedzibą w Sierpcu działającą od kilku lat na terenie Żuromina przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Żurominie.
Miniona impreza była drugą edycją tego typu imprezy na terenie Żurominie, ale pierwszą
o tak wysokim poziomie rywalizacji. Łącznie przez cały dzień rywalizowało ponad 250 uczestników z całego kraju w tym tancerze z Warszawy, Bydgoszczy, Tczewa, Torunia, Białegostoku, Elbląga, Łomży oraz wielu innych Polskich Miast.
Turniej podzielony był na trzy bloki taneczne ze względu na ograniczenia z powodu pandemii. Udział brali tancerze od 5 roku życia. Od godziny 18:00 rozpoczął się najbardziej prestiżowy blok taneczny na którym była Gala wieczorna w której publiczność mogła podziwiać tancerzy z bardzo wysokich klas tanecznych w tym klasy sportu wyczynowego, standardowego i latynoamerykańskiego.
Pary oceniała 10 - osobowa Komisja sędziowska, która wyłoniła zwycięzców każdej z 28 kategorii.
Dyrektor sieci Szkół Tańca ArtDance  wyraził podziękowania dla sponsorów wydarzenia słowami uznania za poparcie fantastycznego eventu, który łączy w sobie piękno artystyczne z rywalizacją sportową na najwyższym poziomie, a doznania wizualne publiczności pozostają na długo w pamięci.
Tego typu wydarzenie, to niewątpliwie kluczowa składowa  w dążeniu do rozwoju pasji wśród dzieci i młodzieży oraz wychowania w duchu sportu dlatego zarówno Starości Powiatu Żuromińskiego jak i Dyrektor ArtDance wspólnie zapowiedzieli kontynuację wydarzenia w ujęciu cyklicznym.

IMG20220115175052IMG20220115175122IMG20220115180935IMG20220115181305IMG20220115181327IMG20220115181335IMG20220115181339IMG20220115181504IMG20220115182631IMG20220115182646IMG20220115183324IMG20220115183333IMG20220115185015IMG20220115190007IMG20220115190051IMG20220115190526IMG20220115190536IMG20220115190607IMG20220115191118IMG20220115192453IMG20220115192950IMG20220115192953IMG20220115193048IMG20220115193051IMG20220115193955IMG20220115200034IMG20220115200241IMG20220115200625IMG20220115200636

Wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku posiadających zezwolenie Wojewody Mazowieckiego

Opublikowano .

Zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WPS-I.9421.15.2022.HCh informujemy, że  na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zamieszczony jest wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku posiadających zezwolenie Wojewody Mazowieckiego.

Informacja ta ma na celu uwrażliwienie mieszkańców Mazowsza na kwestie świadomego wyboru miejsca całodobowego pobytu dla swoich bliskich.

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”

Opublikowano .

W dniu 14 stycznia 2022 r. w siedzibie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szeniawskiego w Płocku , Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Całkowita wartość zadania wynosi 3 420 000,00 zł. Wysokość dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wynosi 2 052 000,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- modernizację pomieszczeń budynku przychodni wraz zakupem windy,
- zakup sprzętu: Ramię C, aparaty USG - 2 szt., monitory funkcji życiowych – 2 szt., sterylizatory parowe – 2 szt., myjnia endoskopowa, agregat prądotwórczy,
- dostosowanie dwóch klatek schodowych do przepisów p/poż.

podpisanie umowy 14.01.2022

XXXIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.
 4. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2022.
 9. Przyjęcie Sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2021 rok.
              9.1 Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego za 2021 rok.
              9.2 Przyjęcie Sprawozdania Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego za 2021 rok.
              9.3 Przyjęcie Sprawozdania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Żuromińskiego za 2021 rok.
              9.4 Przyjęcie Sprawozdania Komisji Zdrowia i Edukacji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2021 rok.
              9.5 Przyjęcie Sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2021 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.

IMG 6082IMG 6083IMG 6084IMG 6085IMG 6086  

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Poniatowo – Chromakowo.

Opublikowano .

W dniu 14 stycznia 2022r. w Płocku, Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo na odcinku Poniatowo – Chromakowo” w ramach programu pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Wysokość dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia … wynosi łącznie 1 626 000,00 zł, w tym po 813 000,00 zł w latach 2023 i 2024.
W ramach złożonego wniosku, realizowany będzie odcinek tej drogi pomiędzy Poniatowem a Chromakowem – na terenie Gminy Lutocin – o długości ok. 3,3 km.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 3,3 km,
- poszerzenie szerokości jezdni do 6m
- przebudowę chodnika w m. Chromakowo
- pobocza, zjazdy
- odwodnienie pasa drogowego
- oznakowanie pionowe i poziome.
Inwestycja planowana jest do wdrożenia w latach 2023-2024, a w chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Projekt wykonuje firmą Mplan Sp. z o.o. z Nidzicy, a wartość opracowania wynosi 209 100,00zł  Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 11 miesięcy od dnia zawarcia, tj. od 18 listopada 2021r.

podpisanie umowy 14.01.2022podpisanie umowy 14.01.2022 2