20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic
profilaktyka

AKTUALNOŚCI

Quiz "Zdrowo i wesoło"

Opublikowano .

Najchętniej uczymy się poprzez zabawę, dlatego w dniu 15.11.2018r. w ZSS w Żurominie opiekunowie Szkolnego Koła PCK zorganizowali quiz "Zdrowo i wesoło", w trakcie którego promowali zdrowy styl życia i właściwe odżywianie. Uczniowie brali udział w licznych konkursach, rozwiązywali krzyżówki, degustowali i rozpoznawali warzywa i owoce po kształcie, smaku i zapachu oraz wykonywali ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wszyscy byli bardzo aktywni, więc zostali  nagrodzenie owocową przekąską. 

https://www.facebook.com/zss.zuromin/?__tn__=kC-R&eid=ARB_pQbzrXhNYCbaYz8ECgEDE8HosJGcVyZlLeOKbyRFQ4Sw5YNCIl2jl7kJxXzazgSSzDKOPeGpLGW8&hc_ref=ARTjM0ABNj17TPop9U-XYpiLGvj5QdTR6QZ3GUG_RRnShaxg6C3V_4QnO1FKN1bUnaU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAR1BFnPlLqq3sAS-Ho_dDeleYtM7h4rnuuL3w5wWPjV8n4nvUW6vk7gH3sfSI8d59yGCTsq1i4Z9QZNTt9eO-9juJGWhqujLxXF6PtQaIi7B6Rj9QrnClEaro4_FWt6ESbr7klprrjJNAv-FqMqFYIIuL61fBnqjAs6fN0ojiIaC_ohvr_gyNqs98Q0Zm9R1d2BeSaR4JAB0iJ7QOuO0aAaAkzsX-dZ2RsH9UFVir2aW-atckAcMWIidIj_Ybt2cDzzyX7r4a7dFvJ-gm1CiqZSw4iFp5uLWXTuSF3nZ7FHfzdWTcfFOQkEaBQBmhsLVGd7e2BUquGjurTz20y5YDDNA

Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową mostu w m. Kobyla Łąka

Opublikowano .


Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka – odcinek od km 2+512,00 do km 3+512,00”.
W dniu 15 listopada 2018r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, która zrealizowała prace za cenę brutto 1 482 110,16 zł.
Zadanie zakresem rzeczowym zadanie objęło rozbiórkę dotychczasowego przepustu w okolicach m. Kobyla Łąka (gmina Bieżuń) i budowę w jego miejsce obiektu mostowego a także na przebudowę odcinka drogi o długości 1,00 km.
Na ww. inwestycję Zarząd Powiatu pozyskał kwotę 787 400,00 zł przyznaną przez Ministra Finansów w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w projekcie budżetu państwa utworzona została rezerwa subwencji ogólnej. Środki z rezerwy przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Odbior most i droga Kobyla Laka 1Odbior most i droga Kobyla Laka 2Odbior most i droga Kobyla Laka 3

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Opublikowano .

      Wolność jest w nas - 100 rocznica odzyskania niepodległości

 11 listopada o godzinie  11 00  w naszej szkole uroczyście upamiętniono setną rocznicę odzyskania przez Polskę upragnionej niepodległości. Od  tamtych  wydarzeń minęło już  100 lat. Wprowadzono Sztandar Szkoły i o 1111 uroczyście odśpiewano hymn państwowy. Głos zabrali prowadzący, którzy powitali wszystkich zebranych i oddali głos Dyrekcji Szkoły. Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska serdecznie powitała nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przedstawicieli prasy. Pani Wicedyrektor podkreśliła, że 11 LISTOPADA to jedno z ważniejszych świąt narodowych. Po 123 latach niewoli ziściło się marzenie Polaków o wolności, którą długo zdobywaliśmy, o którą walczyły pokolenia  oddając w tej walce  wartość  najcenniejszą – swoje życie. Pamięć o 11 listopada to szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to hołd składany ofiarom, to także moralny obowiązek Polaków jako ludzi szanujących wolność narodów. Wicedyrektor Szkoły stwierdziła, że historia często podaje suche fakty. Za faktami kryją się jednak ludzkie losy, cierpienie, tragedie rodzin. Ojczyzna to nie tylko terytorium, to przede wszystkim kultura, religia, system wartości, poczucie bezpieczeństwa. OJCZYZNA to MATKA, która potrzebuje swoich dzieci, ich miłości, patriotyzmu, pamięci. Pani Wicedyrektor nawiązała do słów poety C. K. Norwida, który w wierszu „Moja Ojczyzna” powiedział: „Ojczyzny mojej stopy okrwawione włosami otrzeć na piasku.  Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę Słońca słońc blasku”. Następnie głos zabrali prowadzący, którzy przedstawili krótkie rozważania na temat takich wartości jak  wspólne dobro, język, kultura, obyczaje. W tym momencie rozpoczął się Szkolny Przegląd Pieśni  i Piosenek Patriotycznych. Celem tego wspólnego świętowania było kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczniów, upamiętnienie ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, rozwijanie zainteresowań młodzieży historią ojczyzny, uwrażliwienie na piękno pieśni patriotycznej. Szkolni artyści wykonywali takie utwory jak Rota, Wojenko, wojenko, Biały krzyż, Szara piechota. Po prezentacji głos zabrała Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska, która ze wzruszeniem podziękowała wszystkim wykonawcom za przepiękną lekcję historii, pogratulowała odwagi i ogłosiła, że wszyscy są zwycięzcami. Szkolnym artystom wręczono pamiątkowe dyplomy. Podsumowano także konkurs na plakat o tematyce niepodległościowej – I miejsce zajęła praca uczennicy klasy I TS Małgorzaty Centkowskiej. Pani Wicedyrektor podziękowała uczniom i ich opiekunom za piękną lekcję patriotyzmu. Wystrój sali nadawał uroczystości powagi i podniosłości, znaczenie święta podkreśliła dekoracja: godło i flaga Polski,  brzozowe krzyże, plakaty. To część hołdu złożonego tym, którzy zapłacili najwyższą cenę, byśmy mogli cieszyć się wolną Ojczyzną. Cała społeczność  szkolna wyjątkowość tego dnia podkreśliła galowym strojem i kotylionami.
     W ten sposób listopadowy piątek stał się dla nas wszystkich dniem pełnym zadumy nad przeszłością kraju i kolejną próbą zrozumienia trudnych dziejów naszej OJCZYZNY.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Grażyna Truszczyńska  

https://zspzuromin.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D#gallery/56

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Opublikowano .

11 listopada to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka - ustanowiony Narodowym Świętem Niepodległości dla upamiętnienia uzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach zaborów. 

W 2018 roku przypadła 100 rocznica tego święta. Na ten dzień zaplanowane zostały główne obchody rocznicowego święta, m. in: Msza Święta w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Żurominie, uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym: okolicznościowe przemówienia, Apel Poległych, składanie wiązanek przez delegacje szkół, placówek oświatowych, przedstawicieli: instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, partii politycznych…   W dniu poprzedzającym setny jubileusz w szkołach na terenie powiatu żuromińskiego odbyły się liczne uroczystości szkolne, akademie, przemarsze, uczniowie składali kwiaty i wiązanki pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 11 listopada 2018r. o godz. 11.11., w ramach akcji MEN „Niepodległa do hymnu”
we wszystkich szkołach uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście uroczyście odśpiewali hymn Polski. Poniżej galeria zdjęć obrazujących obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na terenie powiatu żuromińskiego.  

PB110725PB110727PB110728PB110735PB110736PB110737PB110738PB110739PB110740PB110741PB110742PB110743

Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Opublikowano .


 W dniu 09.11.2018r. w Zespole Szkół Specjalnych odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości. To dla nas wszystkich wielkie wydarzenie. Od samego rana odwiedził naszą placówkę p. Sławomir Topolewski z Żuromińskiej Grupy Historycznej, który rozmawiał z naszymi uczniami o małych Ojczyznach - opowiadał uczniom o historii Żuromina i okolic. Odbyła się także akademia, w czasie której uczniowie zostali zapoznani z historią Polski, tańczyli i śpiewali pieśni patriotyczne. Każdy z uczniów miał wykonany kotylion, który dumnie nosił na piersi. O godzinie 11.11 uczniowie wspólnie z nauczycielami i wszystkimi pracownikami szkoły wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży  pod nazwą "Rekord dla Niepodległej". Akcja polegała na zaśpiewaniu czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego o wyznaczonej godzinie. W tym roku świętowaliśmy również na słodko. Tort w barwach narodowych smakował małym i dużym naszym podopiecznym. Starsi uczniowie złożyli  wieniec, który wykonali samodzielnie na warsztatach florystycznych, pod pomnikiem J. Piłsudskiego.

I Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) i Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 listopada 2018r. zwołuję I Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego, na którą serdecznie zapraszam.

            Sesja odbędzie się w dniu 21 LISTOPADA 2018r. ( ŚRODA ) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie  – sala konferencyjna im. Teresy Budzich – Sumirskiej - II piętro.

Z   następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Żuromińskiego.
  6. Zakończenie obrad I Sesji Rady.
                                                                                      Komisarz Wyborczy w Ciechanowie II
                                                                               Paweł Fabisiak