Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – plenarne posiedzenie

Opublikowano .

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorący udział w konkursie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem swoich przedstawicieli w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wg załączonego wzoru  i przyniesienie go na posiedzenie plenarne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Posiedzenie plenarne odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018r. godz. 15. 30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie II piętro (ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin).

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonają obecni na posiedzeniu plenarnym przedstawiciele organizacji pozarządowych w oparciu o głosowanie.

Joanna Jucewicz-Morawska
koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

docxFormularz zgłoszenia20.27 KB

e-max.it: your social media marketing partner