Aktualności z zakresu polityki społecznej

Program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Pogodne Lato” 2015

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 30/2015 Starosty Żuromińskiego z dnia 09.06.2015r. ma za zadanie zakwalifikować na obóz letni, który odbędzie się w terminie od dnia 20.07.2015r. do dnia 03.08.2015r. w miejscowości Słupia, 09-227 Szczutowo, pow. Sierpc, grupę 43 osób (dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 8-15 lat ukończone w 2015 r.). Bezpośrednim realizatorem programu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.
e-max.it: your social media marketing partner