Podpisanie aneksu do umowy

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 4 marca br. podpisał aneks do umowy nr 00005-6502-UM0700002/16 z dnia 3 listopada zawartej z  Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach której realizowana jest inwestycja związana z realizacją projektu „Scalenie i  zagospodarowanie poscaleniowe wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat żuromiński w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i  dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020””. Aneks dotyczy aktualizacji kwoty zadania, która uległa zmianie po zakończeniu postępowania przetargowego i  wyłonieniu wykonawcy . Wartość całkowita zadania wynosi 5 457 764.85 zł kwota stanowi 100% kosztów kwalifikowanych operacji z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 3 472 774, 00 zł.
e-max.it: your social media marketing partner