Informacje o zarządzie

Przyznano pomoc materialną uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

Opublikowano .

W dniu 11 grudnia 2013r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podjął Uchwałę w sprawie przyznania pomocy materialnej uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.  Pomoc materialną w wysokości 200 zł na jednego ucznia przyznano 178 uczniom w tym:
  • 32 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
  • 24 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
  • 52 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
  • 52 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  • 18 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
Środki finansowe na przyznaną pomoc materialną w kwocie 35 600 zł pochodzą w całości ze środków własnych budżetu powiatu.
e-max.it: your social media marketing partner