Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Otwarcie nowoczesnej pracowni języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Opublikowano .

W dniu 2 września 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni języków obcych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, Członek Zarządu Powiatu Bernard Jabłoński, członkowie Komisji Rady Powiatu: Barbara Jabłońska i Jadwiga Ratajczyk oraz Dyrektor szkoły Grzegorz Jabłoński. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanna Jucewicz – Morawska, Panu Janusz Skierski nauczyciel szkoły oraz przedstawiciele prasy lokalnej. Zaproszeni goście wysłuchali prezentacji na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w laboratorium językowym. Prezentacji dokonali nauczyciele języków obcych zatrudnieni w szkole: Pani Lena Gulczyńska, Pan Wojciech Tomczuk oraz Pan Łukasz Syguła. Cyfrowe Laboratorium Fonetyczne MENTOR PC PRO, znane i cenione w całym kraju, jest doskonałym narzędziem pozwalającym nauczycielom i uczniom wykorzystywać nowoczesne techniki pracy. Koncentruje uwagę uczniów, zmusza do skupienia i ćwiczeń. Umożliwia swobodny, głośny trening wymowy (przez dialogi udoskonalające mowę i przełamujące naturalny opór do rozmów w języku obcym), a także organizowanie pracy w grupach, w parach i indywidualnej. Pracownia wyposażona jest m. in. w nowoczesną, dotykową tablicę interaktywną, projektor, laptop, jednostkę centralną oraz 24 stanowiska dla uczniów  ze słuchawkami i mikrofonami. Całkowity koszt pracowni wyniósł 34 968,00 zł. Pracownia została sfinansowana ze środków budżetowych powiatu żuromińskiego.

IMG 9694IMG 9696IMG 9698IMG 9699IMG 9700IMG 9701IMG 9702IMG 9703IMG 9704IMG 9705IMG 9710IMG 9712IMG 9713IMG 9715

e-max.it: your social media marketing partner