Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Podpisanie porozumienia o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie

Opublikowano .

W dniu 11 stycznia 2017r. zostało podpisane porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie reprezentowaną przez Pana doc. dr Leszka Zygnera - Rektora a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach Pana Jerzego Rzymowskiego oraz Pana Ireneusza Rejmusa. Celem porozumienia o współpracy jest współdziałanie na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia poprzez tworzenie sprzyjających warunków i skutecznych narzędzi do rozwoju szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żuromiński oraz uczelnię.

W ramach zawartego porozumienia szkoły będą współpracowały z następującymi wydziałami:

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie:
  1. Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, kierunek Pielęgniarstwo,
  2. Wydział Inżynierii i Ekonomii, kierunek Informatyka, specjalność Inżynieria Systemów Oprogramowania (CE).
 2. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu:
  1. Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, kierunek Pielęgniarstwo,
  2. Wydział Inżynierii i Ekonomii, kierunek Informatyka, specjalność Inżynieria Systemów Oprogramowania (CE).
 3. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie:
  1. Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych, kierunek Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: Teleinformatyka, Telekomunikacja,
  2. Wydział Inżynierii i Ekonomii, kierunki:
   1. Informatyka, specjalność: Inżynieria Systemów Oprogramowania (CE),
   2. Mechanika i budowa maszyn, specjalność: Inżynieria Produkcji.
 4. Technikum w Zielonej, wchodzące w skład ZSP im. Batalionów Chłopskich w Zielonej:
  1. Wydział Inżynierii i Ekonomii, kierunki:
   1. Ekonomia,  specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw; Bankowość i rynek finansowy,
   2. Rolnictwo, specjalność: Mechanizacja rolnictwa (w zakresie technologii produkcji rolniczej, technologii napraw i użytkowania maszyn i urządzeń, które mają zastosowanie w produkcji roślinnej i zwierzęcej).
 5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie:
  1. Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, kierunek Pielęgniarstwo.

IMG 0733IMG 0734IMG 0742IMG 0744

e-max.it: your social media marketing partner