Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Usprawnienie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu

14 czerwca 2021 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa zaczął funkcjonować system wspomagający zarządzanie obsługą klienta na rejestracji pojazdów, zwany w skrócie „systemem kolejkowym”.

System ten obsługuje dwie kolejki tematyczne, a mianowicie „Rejestrację pojazdów” i „Inne sprawy dotyczące pojazdów”. Obowiązują dzienne limity na bilety z numerkami do każdej z kolejek dostosowywane do liczby aktywnych w danym czasie stanowisk obsługi. Bilety można pobierać już od godz. 7:30.

Aby załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdu nie ma potrzeby rezerwowania kolejki do biletomatu przed godz. 7.30.

Jednocześnie informujemy, że system kolejkowy, skrócił czas oczekiwania na załatwienie sprawy w tutejszym Wydziale.

20210914 125138

Dodatkowo od października bieżącego roku funkcjonuje w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie, system powiadamiania klientów o gotowym do odbioru dowodzie rejestracyjnym lub prawie jazdy. Każdy klient podając swój numer telefonu komórkowego otrzyma SMS, że jego dowód rejestracyjny lub prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

Informacje o zarządzie

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021

Opublikowano .

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

  1. Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót POD, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 606-389-075
  2. Drążewski Tomasz, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-509-327
  3. Górka Jan, Majster, tel. 23 657-23-19

Mapa powiatu żuromińskiego z wyznaczonymi drogami powiatowymi i ich kategoriami odśnieżania oraz mapa powiatu żuromińskiego z trasami przejazdu oraz miejscami posypywania niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych dostępne są do wglądu w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie oraz w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020 – 2021 z ramienia Wykonawcy jest:

Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe
„WAPNOPOL” Adam Nowakowski”
06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12
Osoba do kontaktu:
Dolny Jarosław- kom. 513 291 294

  1. Wykonawca zgodnie z Umową nr 5/2020 z dnia 10.11.2020r. - § 7 umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobowm w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
  2. Wykonawca zgodnie z Umową nr 5/2020 z dnia 10.11.2020r. - § 8 umowy zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

pdfAKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021349.42 KB

e-max.it: your social media marketing partner