kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021

Opublikowano .

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

  1. Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót POD, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 606-389-075
  2. Drążewski Tomasz, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-509-327
  3. Górka Jan, Majster, tel. 23 657-23-19

Mapa powiatu żuromińskiego z wyznaczonymi drogami powiatowymi i ich kategoriami odśnieżania oraz mapa powiatu żuromińskiego z trasami przejazdu oraz miejscami posypywania niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych dostępne są do wglądu w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie oraz w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020 – 2021 z ramienia Wykonawcy jest:

Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe
„WAPNOPOL” Adam Nowakowski”
06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12
Osoba do kontaktu:
Dolny Jarosław- kom. 513 291 294

  1. Wykonawca zgodnie z Umową nr 5/2020 z dnia 10.11.2020r. - § 7 umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobowm w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
  2. Wykonawca zgodnie z Umową nr 5/2020 z dnia 10.11.2020r. - § 8 umowy zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

pdfAKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021349.42 KB

e-max.it: your social media marketing partner