Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Usprawnienie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu

14 czerwca 2021 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa zaczął funkcjonować system wspomagający zarządzanie obsługą klienta na rejestracji pojazdów, zwany w skrócie „systemem kolejkowym”.

System ten obsługuje dwie kolejki tematyczne, a mianowicie „Rejestrację pojazdów” i „Inne sprawy dotyczące pojazdów”. Obowiązują dzienne limity na bilety z numerkami do każdej z kolejek dostosowywane do liczby aktywnych w danym czasie stanowisk obsługi. Bilety można pobierać już od godz. 7:30.

Aby załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdu nie ma potrzeby rezerwowania kolejki do biletomatu przed godz. 7.30.

Jednocześnie informujemy, że system kolejkowy, skrócił czas oczekiwania na załatwienie sprawy w tutejszym Wydziale.

20210914 125138

Dodatkowo od października bieżącego roku funkcjonuje w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie, system powiadamiania klientów o gotowym do odbioru dowodzie rejestracyjnym lub prawie jazdy. Każdy klient podając swój numer telefonu komórkowego otrzyma SMS, że jego dowód rejestracyjny lub prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

Konkursy dla organizacji pozarządowych


Warning: Creating default object from empty value in /zuromin-powiat/templates/yoo_nano2/warp/systems/joomla/layouts/com_content/category/default_articles.php on line 17
Pokaż #
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Powiatu Żuromińskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Żuromińskim w 2021r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Powiatu Żuromińskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Żuromińskim w 2020r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2019r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartm konkursie ofert na prowadzenie powiatowego środowiskowego domu samopomocy typu B
Konkurs na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
Konkurs na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.
[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!
Ogólnopolski konkurs grantowy "Równać Szanse"
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Konkurs dla młodych NGO
Program grantowy mPotęga wystartował
Konkurs FIO-Mazowsze Lokalnie 2015
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
Powierzenie realizacji zadania publicznego Uniwerystetowi Trzeciego Wieku w Żurominie
Obywatele dla Demokracji - ostatnia szansa na projekty tematyczne
INFORMACJA O PROGRAMIE MIKROGRANTÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”
II edycja konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację projektów tematycznych w programie Obywatele dla Demokracji
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Żuromiński
Konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Żuromiński
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Unieważnienie konkursu
Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012r.
Unieważnienie konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie powiatu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse" 2010
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.