Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Usprawnienie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu

14 czerwca 2021 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa zaczął funkcjonować system wspomagający zarządzanie obsługą klienta na rejestracji pojazdów, zwany w skrócie „systemem kolejkowym”.

System ten obsługuje dwie kolejki tematyczne, a mianowicie „Rejestrację pojazdów” i „Inne sprawy dotyczące pojazdów”. Obowiązują dzienne limity na bilety z numerkami do każdej z kolejek dostosowywane do liczby aktywnych w danym czasie stanowisk obsługi. Bilety można pobierać już od godz. 7:30.

Aby załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdu nie ma potrzeby rezerwowania kolejki do biletomatu przed godz. 7.30.

Jednocześnie informujemy, że system kolejkowy, skrócił czas oczekiwania na załatwienie sprawy w tutejszym Wydziale.

20210914 125138

Dodatkowo od października bieżącego roku funkcjonuje w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie, system powiadamiania klientów o gotowym do odbioru dowodzie rejestracyjnym lub prawie jazdy. Każdy klient podając swój numer telefonu komórkowego otrzyma SMS, że jego dowód rejestracyjny lub prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

Fundusze Unii Europejskiej


Warning: Creating default object from empty value in /zuromin-powiat/templates/yoo_nano2/warp/systems/joomla/layouts/com_content/category/default_articles.php on line 17
Pokaż #
Konkurs na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych
Podsumowanie realizacji RPO i PROW w powiecie żuromińskim w latach 2007-2013
Informacja o naborze 1.5 RPO - MJWPU
Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu
ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.4 PO KL
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL
Podpisanie umowy na realizację budowy światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie Mazowsza
Nabór RPO WM - Działanie 4.2
Dot. konkursu w ramach Działania 4.2 RPO WM
Konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL
Konkurs w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL
Nabór RPO WM - Działanie 1.5
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL
MJWPU ogłasza konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.5
MJWPU ogłasza konkursy w ramach Działania 6.2 RPO WM
Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu
Powiat żuromiński sięga po kolejne środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 4.2 RPO WM
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL
Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 9.4 POKL
Działanie 6.2 PO KL - ogłoszenie o konkursie
Działanie 4.2 RPO WM - ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL
konkurs w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL
PO KL - nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1
Nabór PO KL - Działanie 9.1.2
Działanie 9.2 PO KL - ogłoszenie o naborze
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 2.2 RPO WM
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.4
Szpital Powiatowy w Żurominie otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu
Poddziałanie 9.1.1 PO KL - ogłoszenie o konkursie
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.2
PO KL - nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1
Działanie 7.4 PO KL - ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL
Nabór wniosków w ramach Działania 8.1.2 PO KL
Dofinansowanie projektów innowacyjnych-testujących w ramach PO KL zgodnych z celami Priorytetu VIII
Informacja dot. planowanego naboru w ramach Działania 8.1.2 PO KL
Nabór wniosków w ramach Działania 5.1 RPO WM
Informacja dot. planowanego naboru w ramach Działania 7.2.1 POKL
Uruchomienie strony internetowej projektu informatyzacji urzędów
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 9.2 POKL
Projekt "Efektywność energetyczna w praktyce"
Informacja dot. planowanych naborów w ramach Działań 1.6 i 1.7 RPO WM
Bezpłatny projekt edukacyjny dla młodzieży
Poddziałanie 9.1.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Działanie 9.3 PO KL - ogłoszenie konkursu
Działanie 1.5 RPO WM - ogłoszenie konkursu dla małych przedsiębiorstw
Nowe szanse na przyszłość dla uczniów liceów ogólnokształcących powiatu żuromińskiego
Podpisanie umów na informatyzację urzędów
Poddziałanie 8.1.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Poddziałanie 8.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.8 i 2.3
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL
Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 i 4.2 RPO WM 2007-2013
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL
Poddziałanie 8.1.3 PO KL
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Priorytetu IX PO KL
Priorytet VII PO KL - ogłoszenie konkursu
Projekty innowacyjne - Priorytet VIII PO KL i nabór wniosków - Poddziałanie 8.1.2 PO KL
Fundusze unijne
Środki finansowe na upowszechnianie edukacji przedszkolnej
Środki finansowe na kształcenie kadry oświatowej
Fundusze unijne z przeznaczeniem dla uczniów, pracowników i przedsiębiorstw
Fundusze unijne na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Projekty RPO
Projekty POKL