Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Programy profilaktyczne finansowane z budżetu powiatu w 2011r.

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał w dniu 17 marca 2011 r. Umowę w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie dotacji w wysokości 34 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących programów profilaktycznych: 
1) Wczesne wykrywanie raka jelita grubego
a) Cel – profilaktyka – wczesne wykrywanie chorób 
b) Populacja objęta programem – kobiety i mężczyźni po 40 roku życia
c) Prognozowana liczba osób – 80
d) Rodzaj i zakres świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu: wywiad i badanie lekarskie, w zależności od potrzeb – skierowanie na kolonoskopię
e) Koszt jednego badania – 50 zł
f) Przewidywany koszt programu – ok. 4 000,00 zł
2) Wykrywanie raka prostaty
a) Cel – profilaktyka – wczesne wykrywanie chorób
b) Populacja objęta programem – mężczyźni po 40 roku życia
c) Prognozowana liczba osób – 40
d) Rodzaj i zakres świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu: wywiad i badanie lekarskie oraz antygen PSA. W zależności od potrzeb skierowanie na USG transrektalne
e) Koszt jednego badania – 65 zł
f) Przewidywany koszt programu – ok. 2 600,00 zł
3) Profilaktyka chorób tarczycy
a) Cel – profilaktyka - wczesne wykrywanie chorób
b) Populacja objęta programem – bez limitu wiekowego – po 18 roku życia
c) Prognozowana liczba osób – 100
d) Rodzaj i zakres świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu: wywiad i badanie lekarskie plus hormony tarczycy i USG tarczycy
e) Koszt jednego badania – 100 zł
f) Przewidywany koszt programu – 10 000 zł
4)  Badania przesiewowe screeningowe mammograficzne
a) Cel – profilaktyka – wczesne wykrywanie chorób
b) Populacja objęta programem – bez limitu wiekowego - kobiety po 40 roku życia, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii
c) Prognozowana liczba osób – 200
d) Rodzaj i zakres świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu: wywiad 
i badanie lekarskie, badanie mammograficzne
e) Koszt jednego badania – 90 zł
f) Przewidywany koszt programu – 18 000,00 zł
Czas trwania programu: od 17 marca 2011 r.  do 30 listopada 2011 r.
Zachęcamy mieszkańców Powiatu do bezpłatnego korzystania z ww. programów. 
e-max.it: your social media marketing partner