20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

KONKURS: WOLONTARIUSZE Z MAZOWSZA POKAŻCIE SIĘ

Opublikowano .

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać. Temu służy kolejna już edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, który ma wyróżniać najlepszych wolontariuszy na Mazowszu. W tym roku termin nadsyłania zgłoszeń upływa już 20 września br.

thumb plakat 2019

Spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii

Opublikowano .

W dniu 30 lipca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie ze Starostami północnego Mazowsza, przedstawicielami PSP, członkami Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Celem niniejszego spotkania było przedstawienie obecnej sytuacji epizootycznej Polski i Mazowsza, omówienie zadań służb IW, Straży, Policji i samorządów w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej, przedstawienie oczekiwań IW co do współpracy w ramach centrów zarządzania kryzysowego, omówienie bieżących problemów i doświadczeń płynących z dotychczas podjętych działań w toku walki z ASF. Ponadto omówiono wszystkie bieżące problemy wyartykułowane przez przedstawicieli samorządów powiatowych biorących udział w spotkaniu. W spotkaniu brały udział lokalne media i TVP info.

MWLW podkreślił charakter prewencyjny i informacyjny spotkania ze Starostami północnego Mazowsza. MWLW poinformował w oparciu o dane z Powiatu Żuromińskiego, że na naszym terenie funkcjonuje 728 stad utrzymujących świnie. Około 600 zostało już skontrolowane przez IW, a zalecenia odnośnie bioasekuracji w skontrolowanych gospodarstwach wydawane w miarę możliwości kadrowych IW. Łącznie tylko z Powiatu Żuromińskiego na rynek w ubiegłym roku 2018 trafiło ponad 1,5 mln tuczników.

Wskazano szczególnie na konieczność zaangażowania członków OSP lub innych pracowników fizycznych Gminy do pomocy hodowcy przy niektórych czynnościach w ognisku choroby, jak: wynoszenie z chlewni zabitych świń, załadunek obornika, ściółki, materiałów paszowych, itp.

Starosta Żuromiński i inni uczestnicy spotkania wskazali na małe zasoby kadrowe IW.

123IMG 2496IMG 2498IMG 2499