AKTUALNOŚCI

Dzień Edukacji Narodowej i 45-lecie powstania ZSP im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

          W dniu 15.10.2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej odbyła się uroczystość 45-lecia szkoły połączona z Dniem Edukacji Narodowej. Na zaproszenie dyrekcji do szkoły przybyli licznie zaproszeni goście: starosta żuromiński, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy absolwenci, przedstawiciele powiatowych i gminnych instytucji. Na początku głos zabrał dyrektor Czarek Ossowski. Dyrektor przedstawił krótko historię szkoły od dnia jej powstania 3.09.1973r. do dnia dzisiejszego. Wręczono podziękowania za zaangażowanie i wkład włożony w rozwój szkoły byłym dyrektorom, wicedyrektorom, kierownikom praktycznej nauki zawodu oraz staroście żuromińskiemu Jerzemu Rzymowskiemu. Pad dyrektor wspomniał również o wielkim nieobecnym Franciszku Lipercie, który był założycielem i pierwszym dyrektorem szkoły. Minutą ciszy uczczono jego pamięć oraz pamięć wszystkich nieżyjących pracowników.
       Serdeczne życzenia, podziękowania i kwiaty otrzymała pani Jadwiga Siatkowska, najstarsza emerytowana nauczycielka, współzałożycielka szkoły. W związku z tym, że pani Jadwiga obchodziła w tym dniu imieniny odśpiewano ,, Sto lat’’ dla jubilatki, która nie kryła wzruszenia.
Pan dyrektor wręczył również Nagrody z okazji DEN pracownikom ZSP.
        Po przemówieniu dyrektora głos zabrał starosta Jerzy Rzymowski, który nagrodził nauczycieli: panią Beatę Mazur – Lech i panią Ewelinę Wawszczak, złożył serdeczne życzenia społeczności szkolnej na ręce dyrektora przekazał prezent w postaci czeku.
        Serdeczne życzenia złożyli również prezes ZNP pani Marzena Więckowska, Kierownik MODR pan Adam Witkowski, a w imieniu absolwentów przemówił pan Tomasz Karolewski.
        Po części oficjalnej wystąpiła młodzież ZSP przygotowana przez pana Marcina Przywitowskiego, panią Małgorzatę Żydlewską i pana Mateusza Stopczyńskiego.
        Na zakończenie uroczystości z krótkim koncertem wystąpiła Orkiestra Dęta działająca przy OSP Zielona pod kierownictwem kapelmistrza Andrzeja Banacha.
        Dziękujemy wszystkim za przybycie, za miłe słowa i życzenia!

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

DSC 0490DSC 0496DSC 0518DSC 0571DSC 0576DSC 0578
W
ięcej zdjęć z uroczystości w załączonym linku:
https://www.facebook.com/zspzielona/photos/pcb.1606569669488990/1606567556155868/?type=3&theater

e-max.it: your social media marketing partner