AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Karniszyn – Kobyla Łąka

Opublikowano .

W dniu 22 maja 2019r. w Ciechanowie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka – odcinek od km 2+062,00 do km 2+512,00”, w wysokości 249 000,00 zł od w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Inwestycja ta zakresem obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 0,45 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi.
Informacje dotyczące zadań, finansowanych przy udziale Samorządu Województwa Mazowieckiego w subregionie ciechanowskim dostępne są na stronie
https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7239,blisko-4-7-mln-zl-na-drogi-dojazdowe-do-gruntow-rolnych-w-subregionie-ciechanowskim.html

4633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 14633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 24633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 34633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 44633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 54633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 6

e-max.it: your social media marketing partner