20 LAT POWIATU pozioma
Żuromin3

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4633W Karniszyn- Kobyla Łąka – odcinek od km 2+062,00 do km 2+512,00”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 09 lipca 2019r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:, Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4633W Karniszyn- Kobyla Łąka – odcinek od km 2+062,00 do km 2+512,00” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA”8, 06-500 Mława, za cenę brutto w wysokości: 344.772,95 zł (słownie trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 95/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 16.09.2019r.

IMG 2272IMG 2275IMG 2273

e-max.it: your social media marketing partner