20 LAT POWIATU pozioma

profilaktyka

Na szczepienie można się zapisać w rejestracji szpitala.

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy na wykonanie zadania pn.:,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 26 lipca 2019 r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA”8, 06-500 Mława, za cenę brutto w wysokości: 2.132.671,80 ( słownie: dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100.) Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 28.11.2019 r. Termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

IMG 2490IMG 2491IMG 2493

e-max.it: your social media marketing partner