AKTUALNOŚCI

Uroczystość wręczenia stypendiów oraz nagród dla najlepszych maturzystów

Opublikowano .


W dniu 31 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński. Uroczystość połączona była z wręczeniem nagród najlepszym maturzystom roku szkolnego 2018/2019 oraz wręczeniem Nagród Starosty Żuromińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody wręczali: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Joanna Jucewicz-Morawska. Uroczystość miała na celu wyróżnienie osób, które swoją nauką, pracą, czy postawą pokazują, że wyrastają ponad przeciętność, że warto się uczyć i ciężko pracować. Taki był również cel przyjętego przez Radę Powiatu Żuromińskiego w 2012 roku Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. Tegoroczni stypendyści i maturzyści wysoką średnią ocen, innymi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi, artystycznymi i społecznymi, a także wynikami na egzaminie maturalnym pokazali, że programy wspierania edukacji mają sens. Warto je kontynuować
i rozwijać. Kluczem do sukcesu jest zatem zapał, „głód wiedzy” młodych ludzi oraz osobowość, wiedza, entuzjazm nauczycieli przy wymiernym zaangażowaniu rodziców w edukację i wychowanie swoich dzieci.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży za rok szkolny 2018/2019 otrzymali:

 1. Radosław Suwiński - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 2. Joanna Dąbrowska - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 3. Maria Łasińska - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 4. Weronika Pawlak - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 5. Klaudia Wieczorek - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 6. Natalia Szczepkowska - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 7. Andżelika Kryszczak - uczennica Branżowej Szkoły I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 8. Łukasz Lewandowski - uczeń Branżowej Szkoły I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 9. Marcelina Kaczorowska - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 10. Monika Kowalczyk - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

Podczas uroczystości wyróżniono również najlepszych maturzystów roku szkolnego 2018/2019, którzy swoimi osiągnięciami przyczyniają się do promocji oraz kreowania pozytywnego wizerunku szkół i powiatu żuromińskiego w zakresie wysokich osiągnięć edukacyjnych. Jak powiedział Starosta Żuromiński – szczególne powody do dumy może mieć w tym roku Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.
Szczegółowa analiza dokonana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie wykazała bowiem, że uczniowie tej szkoły osiągnęli z egzaminu 
z matematyki na poziomie rozszerzonym średni wynik 61,76 %. Dało im to pierwsze miejsce wśród liceów w rejonie działania Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie. Osiem osób (jedna trzecia zdających) uzyskało wynik powyżej 90%.

Najlepsi maturzyści szkół prowadzonych przez powiat żuromiński w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Kamil Paluszewski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 2. Jakub Wysocki – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 3. Jakub Jasiński – absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 4. Krzesimir Krzywda – absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

W końcowej części uroczystości odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Żuromińskiego osobom, którym nagrody te nie zostały oficjalnie wręczone podczas uroczystości szkolnych. Nagrody zostały wręczone: Panu Zbigniewowi Jakowskiemu - Wicedyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie, Pani Joannie Królikowskiej – nauczycielce Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie (w imieniu ww. list gratulacyjny odebrała Pani D. Ryszewska), Panu Andrzejowi Morawskiemu – nauczycielowi Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie (w imieniu ww. list gratulacyjny odebrała Pani J. Jucewicz-Morawska).

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

IMG 2993IMG 2995IMG 2996IMG 2999IMG 3004IMG 3005IMG 3007IMG 3008IMG 3010IMG 3013IMG 3017IMG 3018IMG 3020IMG 3021IMG 3023IMG 3024IMG 3025IMG 3028IMG 3032IMG 3033IMG 3035IMG 3036IMG 3037IMG 3039IMG 3041IMG 3042IMG 3044IMG 3046IMG 3048

e-max.it: your social media marketing partner