AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gołuszyn – Zgliczyn Pobodzy

Opublikowano .

W dniu 31 października 2019r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., Ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin umowę na realizację zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W Bieżuń – Drzazga”. – odcinek od km 8+740,00 do km 11+950,00. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 5 850 055,97 zł.

Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” – w wysokości 60% kosztów zadania, tj. ponad 3,5 mln zł, w tym 0,8 mln zł – w roku 2019 oraz ok. 2,7 mln zł – w roku 2020.

Przewidziana do przebudowy droga, w całości położona na terenie Gminy Bieżuń, zakresem rzeczowym zakłada kompleksową przebudowę na odcinku liczącym blisko 3,21 km – od końca m. Gołuszyn, przez Zgliczyn Pobodzy do granicy z powiatem mławskim, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Zgliczyn Pobodzy oraz oznakowanie pionowe i poziome. Część prac o wartości ok. 1 mln zł wykonana zostanie jeszcze w roku 2019, natomiast pozostały zakres robót (ok. 4,8 mln zł) – przewidziany został do realizacji i rozliczenia w 2020r.

IMG 2989IMG 2991

e-max.it: your social media marketing partner