Kalendarz

Żuromin11

AKTUALNOŚCI

XI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

 W dniu 30 PAŹDZIERNIKA 2019r. odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym XI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 w Powiecie Żuromińskim.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

IMG 2984IMG 2985IMG 2986IMG 2987

e-max.it: your social media marketing partner