AKTUALNOŚCI

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dębsk – Nadratowo

Opublikowano .

W dniu 25 listopada 2019r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., Ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin umowę na realizację zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi – odcinek od km 5+200,00 do km 7+862,80. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 2 638 038,37 zł.

Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania ze strony Wojewody Mazowieckiego w ramach „Fundusz Dróg Samorządowych.

Przewidziana do przebudowy droga, w całości położona na terenie Gminy Żuromin, zakresem rzeczowym zakłada kompleksową przebudowę drogi – od końca miejscowości Dębsk, przez Nadratowo do drogi na Ługi, na odcinku liczącym blisko 2,66 km, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i odwodnienia w m. Nadratowo oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie rozpoczyna się w roku 2019, natomiast większość robót drogowych, wraz z finasowaniem i rozliczeniem przewidziana jest na rok 2020.

Zadanie przewidziane do realizacji na 2020r. stanowi kontynuację przebudowy ciągu drogowego, prowadzącego od Olszewa do granicy powiatu. W 2014r. ze środków własnych powiatu żuromińskiego dokonano przebudowy tej drogi na odcinku od Olszewa do początku m. Dębsk – o długości ok. 2 km. Natomiast w 2017r. w ramach w ramach rządowego programu rozwoju sieci dróg lokalnych pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wykonano przebudowę odcinka drogi w m. Dębsk w kierunku Nadratowa - od km 2+216,00 do km 5+200,00 – o długości ok. 3 km.

IMG 3064IMG 3066IMG 3067

e-max.it: your social media marketing partner