20 LAT POWIATU pozioma
thumb uromin4

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Przebudowa drogi powiatowej w m. Kosewo

Opublikowano .

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą PLANTAGO Sp. z o.o., ul. Ignacego Paderewskiego 12, 13 – 200 Działdowo umowę na realizację zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628W Olszewo – Kosewo – Zielona w m. Kosewo – odcinek od km 1+171,00 do km 1+652,00. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 278 075,63 zł.

Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w 90 789,00 zł ze strony Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Zakres robót planowanych do wykonania w roku bieżącym będzie obejmował między innymi ustawienie krawężnika i opornika po lewej stronie drogi, wykonanie poszerzenia jezdni oraz ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej nawierzchni.

IMG 3075IMG 3078

e-max.it: your social media marketing partner