AKTUALNOŚCI

Spotkanie Samorządowców Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

23 stycznia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu i Prezydium Rady Powiatu Żuromińskiego z Burmistrzami, Wójtami oraz Przewodniczącymi Rad Gmin z terenu powiatu żuromińskiego.
Celem spotkania samorządów było przedstawienie informacji z działań inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat Żuromiński w 2019 roku. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski przedstawił zebranym inwestycje w sferze drogowej, oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Następnie Starosta przedstawił założenia inwestycyjne i remontowe dróg w poszczególnych gminach w roku 2020 i latach następnych oraz źródła finansowania ze środków zewnętrznych. W dyskusji obecni na spotkaniu poruszyli przede wszystkim kwestie związane z utrzymaniem dróg na właściwym poziomie technicznym, zarówno gminnych jak i powiatowych. Podniesione zostały kwestie dofinansowania przez Gminy realizowanych na ich terenie inwestycji i remontów.
Rozmawiano o sprawach związanych z niedofinasowaniem zadań oświatowych i problemach gmin, z tym związanych, o funkcjonowaniu szpitala powiatowego, jego kondycji finansowej i problemach związanych z brakiem lekarzy, przedstawiono kwestie związane z ustawą śmieciową i inne sprawy bieżące.

IMG 3188IMG 3189IMG 3190IMG 3191

e-max.it: your social media marketing partner