20 LAT POWIATU pozioma
Żuromin3

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

19 GRUDNIA 2019r. odbyła się Sesja

Opublikowano .

W dniu 19 GRUDNIA 2019r. odbyła się Sesja z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 22 sierpnia 2019r.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28 października 2019r.
 5. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 15 listopada 2019r.
 6. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 216/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego
  z dnia 4 grudnia 2019r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, a także specjalności
  i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
  i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat żuromiński, a także warunków zwolnienia z tych opłat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
  i ochroną dróg.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu
  z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

16.1. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - w rozdziale drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Żurominie.
Zwiększenie  o kwotę 605 085 zł w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
16.2. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - w rozdziale niedopłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Żurominie.
Przesunięcie kwoty 30 030 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe na paragraf zakup usług pozostałych.
16.3. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - w załączniku Nr 3 Przychody i rozchody w 2020r.
16.4. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - z załącznika Nr 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020 - wykreśla się pozycję 3 zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk - Niechłonin - Kuczbork w miejsowości Nowa Wieś - kwota 380 205 zł.
16.5. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

18.Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.

19.Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.

19.1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
19.2. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
19.3. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
19.4. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Edukacji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

Po zakończeniu Sesji odbyło się spotkanie Wigilijne z udziałem Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żurominie, Dyrektorów/Kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu żuromińskiego.

Na spotkanie przybyli Harcerze ZHP Żuromin z Panią Barbarą Lejeń z światełkiem betlejemskim oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej po kierownictwem Pani Katarzyny Wrzosek, którzy zaśpiewali kolędy.

IMG 3133IMG 3134IMG 3135IMG 3136IMG 3137IMG 3138IMG 3139IMG 3140IMG 3144

Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Wieś

Opublikowano .

W dniu 18 grudnia 2019r. w Warszawie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Nowa Wieś”. Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 80% kosztów w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniony został Wykonawca Robót - Firma MAS-BIT Płońsk Sp. z o.o., Ul. Kwiatowa 28, 09 – 100 Płońsk, z którym w dniu 17 grudnia 2019r. podpisano umowę o wykonanie prac drogowych. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 597 574,26 zł.

Zakresem rzeczowym inwestycja przewiduje przebudowę drogi na odcinku 0,82 km – ułożenie nawierzchni bitumicznej, budowę chodnika wraz odwodnieniem a także oznakowanie w m. Nowa Wieś, Gmina Kuczbork – Osada. Zadanie rozpoczyna się w roku 2019 – poprzez wyłonienie Wykonawcy Robót i Inspektora Nadzoru, podpisanie stosownych umów w zakresie wykonawstwa oraz o dofinansowanie, natomiast prowadzenie prac drogowych, wraz z rozliczeniem zaplanowane są na rok 2020. Przewidziane do realizacji prace stanowią kontynuację i dokończenie przebudowy ciągu drogowego, rozpoczętego w ramach Etapu I w 2018r, w ramach którego wówczas wykonano część chodnika, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni na odcinku o długości ok. 350 mb.

IMGIMG 3130

,,W leśnym sadzie niejeden bohater dziś zasiądzie"

Opublikowano .

17.12.2019 r. do Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie przyjechał Teatr Maska. Spektakle bardzo podobają się dzieciom, dlatego aktorzy często goszczą w naszej bibliotece.
Tematem spotkania była opowieść o dobrym wychowaniu na podstawie znanych wierszy Jana Brzechwy. Tytuł przedstawienia brzmi: ,,W leśnym sadzie niejeden bohater dziś zasiądzie".

Fotorelacja w załączonym linku:
https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2867061076687014/2867060100020445/?type=3&theater

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Opublikowano .

👑👑👑ORSZAK TRZECH KRÓLI👑👑👑
po raz piąty przejdzie ulicami naszego miasta! W tym roku towarzyszyć nam będą aniołowie na szczudłach!!!👼
ZAPRASZAMY do wspólnego kolędowania 🌟 Spotykamy się przed budynkiem LO 6 stycznia o godz.11.00😇 Na zakończenie wyjątkowy koncert kolęd w kościele parafialnym w wykonaniu młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej
w Żurominie👼
Czekamy na Was!🤗

79341566 136326517812212 3397554370789769216 n80223729 136326554478875 5547699773231857664 n80758610 136326494478881 8743643323970879488 n

ZSS w Żurominie

Opublikowano .

Uczniowie kl. III- II SSPdP wykonywali wieńce bożonarodzeniowe, które powędrowały do domów rodzinnych uczniów z najserdeczniejszymi życzeniami świątecznymi.

79220113 2863365760389879 4506727286979952640 o79656287 2863367770389678 7945288356244488192 o79682669 2863365197056602 2642364429978566656 o79768250 2863366170389838 5458514558287085568 o79969205 2863365957056526 7829204259341074432 o

Etap rejonowy XXVIII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Opublikowano .

13 grudnia 2019 r. w Żuromińskim Centrum Kultury odbył się etap rejonowy XXVIII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. W roku szkolnym 2019/2020 Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6, 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych, z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

 • kategoria I – uczniowie szkół podstawowych,
 • kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Do Olimpiady zgłosiło się 6 szkół podstawowych i 4 szkoły ponadpodstawowe, które zgodnie z regulaminem, po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych, wytypowały po jednym przedstawicielu do etapu rejonowego.

Ze szkół podstawowych zgłosiły się:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie
 2. Zespół Szkół w Lutocinie
 3. Szkoła Podstawowa w Zielonej
 4. Szkoła Podstawowa w Zieluniu
 5. Szkoła Podstawowa w Lubowidzu
 6. Zespół Szkół w Siemiątkowie
Szkoły Ponadpodstawowe:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
 2. Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Ogółem w Olimpiadzie udział wzięło 10 uczniów, którzy rozwiązywali testy dotyczące prawidłowego odżywiania,  ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia, zawierające 30 pytań. Testy były zróżnicowane i podzielone dla uczniów szkół podstawowych oraz oddzielne dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Sprawdzenia prac dokonała Komisja oceniająca w składzie:

 1. Anna Czaplejewicz – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żurominie - przewodnicząca
 2. Bożena Jackowska - Starostwo Powiatowe w Żurominie
 3. Renata Mendalka - Urząd Gminy i Miasta w Żurominie
 4. Beata Sobieraj – Żuromińskie Centrum Kultury / Polski Czerwony Krzyż
 5. Jerzy Bucholski - Polski Czerwony Krzyż

W kategorii szkół podstawowych klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – Katarzyna Piotrowicz – Szkoła Podstawowa w Zielonej
II miejsce – Zofia Kapela – Szkoła Podstawowa w Lubowidzu
III miejsce – Julia Szostek – Szkoła Podstawowa w Zieluniu

W kategorii szkół ponadpodstawowych klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – Zuzanna Miłoszewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
II miejsce – Anna Pomianowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
III miejsce – Anna Kąpińska – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

Osoby, które zajęły I miejsca w każdej kategorii wiekowej, tj. Katarzyna Piotrowicz i Zuzanna Ozimkeiwicz zakwalifikowały się do etapu Okręgowego Olimpiady.

Nagrody dla uczniów szkół podstawowych ufundował Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, natomiast dla uczniów szkół ponadpodstawowych Starostwo Powiatowe w Żurominie.
Patronat nad etapem rejonowym Olimpiady objął Starosta Żuromiński.
W czasie, kiedy komisja konkursowa sprawdzała prace, uczniowie uczestniczyli w pokazie udzielania pomocy przedmedycznej poprowadzonym przez pracowników Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie.

IMG 3097IMG 3098IMG 3099IMG 3100IMG 3101IMG 3103IMG 3104IMG 3105IMG 3106IMG 3107IMG 3108IMG 3109IMG 3110IMG 3111IMG 3112IMG 3113IMG 3114IMG 3115IMG 3116IMG 3117IMG 3118IMG 3120IMG 3122IMG 3123IMG 3124IMG 3126IMG 3128IMG 3129