20 LAT POWIATU pozioma

Starostwo Powiatowe w Żurominie w dniu 19.04.2019r. (piątek) czynne będzie do godziny 13:00. Wydział Komunikacji (ul. Olszewska 9/11) również pracuje do godziny 13:00.

Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego

Opublikowano .

Podsumowanie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny,                  
Pracy i Polityki Socjalnej „Lekcje z ZUS” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Ekonomiści i logistycy z ZSP w Zielonej zainspirowani przez nauczycieli przedmiotów ekonomicznych chętnie przystąpili do projektu „Lekcje z ZUS”. Projekt ten realizowany był od dnia 27 października do 23 listopada 2018 roku i obejmował treści z zakresu 4 modułów:

 • Świadomy zawsze ubezpieczony.
 • Płacisz i masz, czyli co Ci się należy gdy opłacasz składki.
 • Emerytura-Twoja przyszłość w Twoich rękach.
 • e-ZUS, czyli firma pod ręką.

Jest to pierwszy autorski projekt ZUS, który zrodził się na potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia jakim są ubezpieczenia społeczne .Lekcje z ZUS mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży , ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego , a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom i pracownikom do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów.

Celem tych zajęć było rozwijanie kompetencji kluczowych u naszych uczniów  oraz poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zasad funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych , prawi i obowiązków ubezpieczonych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą .

Projekt realizowany był przy współpracy oddziału ZUS w Płocku, który reprezentowała Pani Małgorzata Liszewska – Kierownik Biura Terenowego w Żurominie. Uczniowie    w sposób praktyczny zdobyli wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dowiedzieli się jak zgłosić firmę oraz przystąpić do ubezpieczeń społecznych. Pani kierownik przekazała również nowości dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Zapoznała również wszystkich uczestników obecnych na spotkaniu podsumowującym realizację projektu „Lekcje z ZUS” z funkcjonalnością Platformy Usług Elektronicznych. PUE ZUS daje możliwość dostępu do naszych danych dotyczących np. okresów składkowych, bez wychodzenia z domu.

Udział w projekcie pozwolił zrealizować w naszej szkole jeden z priorytetów MEN na rok szkolny 2018/2019 mianowicie współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami.

Zwieńczeniem realizacji tego projektu była olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Do etapu szkolnego przystąpiło 20 osób. Zespół trzyosobowy będzie reprezentował szkołę w eliminacjach wojewódzkich. Życzymy im sukcesów i zdobycia indeksów na wymarzone studia z Ubezpieczeń Społecznych.

 

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY w powiecie żuromińskim za 2018 rok

Opublikowano .

Powiat żuromiński obejmuje obszar 805 km2 z liczbą ludności 39 191, lecz 38 516 mieszkańców zaopatrywanych jest w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W ramach nadzoru nad urządzeniami wodociągowymi przeprowadzono 17 kontroli sanitarnych Stacji Uzdatniania Wody (Żuromin, Poniatowo, Raczyny, Chamsk, Dębsk, Bieżuń, Sławęcin, Kuczbork, Zielona, Nowa Wieś, Lubowidz, Sinogóra, Mleczówka, Lutocin, Siemcichy, Siemiątkowo, Krzeczanowo) oraz 2 kontrole Hydroforni (Zieluń, Straszewy), które nie wykazały nieprawidłowości.

Wśród wodociągów znajdujących na terenie powiatu żuromińskiego wyróżnia się dwa rodzaje urządzeń zaopatrujących ludność w wodę:

 • wodociągi o produkcji 1 000 – 10 000 m3/dobę (Żuromin)
 • wodociągi o produkcji 100 – 1000 m3/dobę (pozostałe)

W 11 wodociągach publicznych całoroczna kontrola jakości wody wykazała, iż spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Żuromin, Dębsk, Chamsk, Zielona, Kuczbork, Lutocin, Bieżuń, Lubowidz, Zieluń, Straszewy, Mleczówka), natomiast w pozostałych wodociągach stwierdzano przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i/lub fizykochemicznych.  Powtórne badania wody nie potwierdziły przekroczeń powyższych parametrów.

W 2018 r. sporządzono ogółem 38 ocen jakości wody. Woda ze wszystkich nadzorowanych wodociągów została oceniona jako przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, iż nie odnotował w roku 2018 niepożądanych zgłoszeń związanych ze spożyciem wody z nadzorowanych wodociągów w powiecie żuromińskim.

                                                                                                                                                                                                                       PSSE w Żurominie
                                                                                                                                                                                                                        Bożena Krawczyk

Średnia zdawalność osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców (OSK)

Opublikowano .

Średnia zdawalność osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców (OSK) prowadzonych przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie powiatu żuromińskiego za rok 2018.

Lp.

Nazwa skrócona i numer ewidencyjny ośrodka*

Kategoria prawa jazdy

Zdawalność**

(%)

1

2

3

6

1.

OSK T. Kuberski, nr 00081437

B

49,15

2.

OSK Ł. Cichaczewski, nr 00201437

B

61,54

3.

OSK „Jacek" J. Przyborowski, nr 00261437

A

76,47

A2

100

B

51,68

C

58,09

B+E

71,88

C+E

60,81

4.

OSK M. Śliwiński, nr 00281437

(zakończenie działalność z dniem 01.08.2018 r.)

B

52,38

5.

OSK „Pilot" S. Kołaciński, nr 00301437

B

69,47

6.

OSK J. Składanowski, nr 00311437

B

32,31

7.

OSK M. Fodrowski, nr 00321437

B

33,79

8.

OSK P.P.H.U. „Ametyst" W. Czarnomski, nr 00341437

B

29,31

9.

OSK „Optimus” K. Majchrzak, nr 00401437

B

54,33

10.

OSK B. Szałkowski, nr 00411437

B

58,91

11.

OSK „Prymus” A. Wnuk, nr 00421437

B

29,82

12.

OSK M. Wiśniewski, nr 00431437

(rozpoczęcie działalności z dniem 01.08.2018 r.)

B

70,91

* Kolejność ośrodków została ustalona według numerów ewidencyjnych, pod którymi dokonano ich wpisu do rejestru działalności regulowanej.

** Obejmuje egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny.

Nieodpłatna pomoc prawna

Opublikowano .

Starosta Żuromiński
zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
Od 2019 roku zmieniły się zasady dostępności do darmowych porad prawnych. Obecnie z porad mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złożą pisemne oświadczenie w tym zakresie, a także kobiety w ciąży oraz osoby, które są członkami zarządu koła gospodyń wiejskich. Na terenie powiatu żuromińskiego działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt nr 1 znajduje się w Żurominie, przy ul. Lidzbarskiej 27 w siedzibie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. Radca prawny   lub adwokat przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

Punkt nr 2 znajduje się w lokalach gminnych naszego powiatu, dostępny jeden dzień w niżej wymienionych gminach:    

- poniedziałek – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku Osadzie,

- wtorek - w Urzędzie Miasta i Gminy w Lubowidzu,

- środa - w Urzędzie Miasta i Gminy w Bieżuniu,

- czwartek – w Urzędzie Gminy w Lutocinie,

- piątek – w Urzędzie Gminy w Siemiątkowie.

Radcowie prawni przyjmują w godz. 8.00-12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W punkcie nr 2 świadczona jest także pomoc z zakresu poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod nr (23) 657 34 00 wew. 39 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie: bip.zuromin-powiat.pl, zakładka bezpłatna pomoc prawna.

Narodowe Czytanie 2019 - informacja

Opublikowano .

Para Prezydencka wybrała osiem polskich nowel, które będą lekturą tegorocznej, 8. edycji Narodowego Czytania.

 Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie to :

 • Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
 • Dym – Maria Konopnicka
 • Katarynka – Bolesław Prus
 • Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
 • Orka – Władysław Stanisław Reymont
 • Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
 • Sachem – Henryk Sienkiewicz
 • Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

Zapraszamy serdecznie chętnych to udziału w Narodowym Czytaniu 2019, które odbędzie się w sobotę 7 września 2019 r.

--
Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie

narodoweczytanie800.jpg

IV edycja Powiatowego Konkursu

Opublikowano .

W dniu 15 marca 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu, pod honorowym patronatem Starosty Żuromińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy w Bieżuniu oraz Rady Rodziców Liceum, odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla szkół gimnazjalnych oraz podstawowych.

W konkursie udział wzięło osiem 4-ro osobowych drużyn z gimnazjów oraz szkół podstawowych: w Bieżuniu, Żurominie - Szkoła nr1, Siemiątkowie, Zielonej, Lubowidzu, Przeradzu Małym, Lutocinie oraz Zieluniu. Konkurs obejmował trzy konkurencje językowe z angielskiego oraz niemieckiego. Zadania konkursowe polegały na:

 1. nagraniu krótkiego filmu lub wykonaniu prezentacji multimedialnej w języku obcym pt. „Jeden dzień w Londynie” lub „Jeden dzień w Berlinie”
 2. rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego,
 3. odpowiedzi na pytania w ramach przygotowanego quizu dotyczącego wiedzy nt. państw anglojęzycznych i niemieckojęzycznych

Zwycięzcą konkursu została drużyna z Zespołu Szkół w Zielonej, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie a trzecie miejsce uczniowie z Zespółu Szkół z Lubowidza. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń, Radę Rodziców LO w Bieżuniu oraz wydawnictwa językowe Oxford University Press i Pearson.

W przerwach między poszczególnymi konkurencjami uczniowie Liceum w Bieżuniu zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się utwory muzyczne wykonywane w języku angielskim.

Celem, który przyświecał naszej uroczystości było promowanie zainteresowania kulturą państw anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, rozwijanie zainteresowania językami obcymi wśród uczniów szkół gimnazjalnych podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, jak również integracja oraz promowanie współpracy między szkołami powiatu żuromińskiego.

 DSC3398 DSC3411