20 LAT POWIATU pozioma
Żuromin3

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Przebudowa drogi powiatowej w m. Kosewo

Opublikowano .

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą PLANTAGO Sp. z o.o., ul. Ignacego Paderewskiego 12, 13 – 200 Działdowo umowę na realizację zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628W Olszewo – Kosewo – Zielona w m. Kosewo – odcinek od km 1+171,00 do km 1+652,00. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 278 075,63 zł.

Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w 90 789,00 zł ze strony Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Zakres robót planowanych do wykonania w roku bieżącym będzie obejmował między innymi ustawienie krawężnika i opornika po lewej stronie drogi, wykonanie poszerzenia jezdni oraz ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej nawierzchni.

IMG 3075IMG 3078

Jesienne spotkanie integracyjno-Andrzejkowe w PŚDS

Opublikowano .

27 listopada 2019 roku, w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie, gościliśmy uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie. Podczas Jesiennego Spotkania integracyjno – Andrzejkowego, wspólnie bawiliśmy się przy dźwiękach muzyki, integrowaliśmy się wykonując wspólne zdjęcia. Nawiązaliśmy nowe znajomości oraz przyjaźnie. Wspólny czas, spędziliśmy w miłej  i radosnej atmosferze.

DSC 0044DSC 0054DSC 0059

Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Opublikowano .

Starosta Żuromiński w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami Powiatu Żuromińskiego, jako instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ww. ustawy zwraca się z prośbą o przesyłanie informacji dotyczących przyjmowania i dokonywania przez fundacje/stowarzyszenia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informację proszę przesłać w formie załączonego oświadczenia w terminie do dnia 15 grudnia br.

pdfObowiązki_stowarzyszeń_i_fundacji_wynikające_z_ustawy_o_przeciwdziałaniu_praniu_pieniędzy_i_finansowaniu_terroryzmu.pdf134.83 KB

docxOświadczenie.docx16.41 KB

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020

Opublikowano .

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

  1. Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót POD, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 606-389-075
  2. Górka Jan, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-530-837
  3. Drążewski Tomasz, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-509-327

Mapa powiatu żuromińskiego z wyznaczonymi drogami powiatowymi i ich kategoriami odśnieżania oraz mapa powiatu żuromińskiego z trasami przejazdu oraz miejscami posypywania niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych dostępne są do wglądu w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie oraz w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019 – 2020 z ramienia Wykonawcy jest:

Mechanika Pojazdowa
Zbigniew Jarzynka - BLUETRANS
ul. W. Witosa 98, 09- 300 Żuromin
tel. kom. : 509 408 877 - Jarzynka Zbigniew

  1. 1.Wykonawca zgodnie z Umową nr 5/2019 z dnia 30.10.2019r. - § 7 umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobowm w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
  2. Wykonawca zgodnie z Umową nr 5/2019 z dnia 30.10.2019r. - § 8 umowy zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.
pdfAktualizacja_planu_zimowego_2019-2020.pdf460.88 KB

Akt powołania na Komendanta Społecznej Straży Rybackiej

Opublikowano .

W dniu dzisiejszym Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył akt powołania na Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Panu Wojciechowi Sobiechowi.

Tym samym następuje reaktywacja działania Społecznej Straży Rybackiej na naszym terenie.

IMG 3069

Fotorelacja z XXIV Wojewódzkiego Konkursu Poezji im . Stefana Gołębiowskiego

Opublikowano .

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIV Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

25 listopada, w 119 rocznicę urodzin Poety, w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego, zorganizowanego pod patronatem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Jerzego Rzymowskiego Starosty Żuromińskiego. Otwarcia uroczystości w imieniu własnym oraz organizatora Konkursu – dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego dokonał kierownik Oddziału Jerzy Piotrowski.  Z ogromną radością powitani zostali przede wszystkim Laureaci Konkursu, Ich rodzice, opiekunowie oraz licznie przybyli goście, m.in. starosta Jerzy Rzymowski, burmistrz Andrzej Szymański, przedstawiciel delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie Józef Kaliński, przedstawiciel  dyrektora Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty wizytator Natalia Januszkiewicz,  przeze Związku Szlachty Polskiej Michał Korsak, prezes ZNP Oddział Żuromiński Marzena Więckowska, dyrektor  Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman Kochanowicz, prezes Banku Spółdzielczego w Bieżuniu Maria Rudzińska, dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska,  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Sławomir Kosin,  Tadeusz Rogowski Łowczy Koła Myśliwskiego Łabędź w Bieżuniu, przedstawiciele mediów, a także mieszkańcy Bieżunia i okolic. Tradycją listopadowych spotkań w muzeum jest złożenie przez delegację młodzieży kwiatów i zapalenie znicza na grobie Poety w dniu Jego urodzin. Po powitaniu przybyłych gości, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski przekazał uczniom  Szkoły Podstawowej w Bieżuniu wiązankę, która w imieniu wszystkich uczestników spotkania została złożona na grobie Stefana Gołębiowskiego. Kolejnym punktem programu był koncert  w wykonaniu Anny Thun  przy akompaniamencie Tomasza Pawłowskiego, zadedykowany Patronowi Konkursu oraz jego uczestnikom. Zebrani wysłuchali utworów m.in Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Stefana Kisielewskiego.  Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu. Poprzedziły  ją:  odczytanie listu  gratulacyjnego od Adama Struzika  Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz życzenia i gratulacje od Jana Rzeszotarskiego, dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Jerzego Rzymowskiego Starosty Żuromińskiego oraz Andrzeja Szymańskiego  burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń oraz podsumowanie pracy zespołu jurorskiego przedstawione przez Małgorzatę Kraśniewską.

Jury w składzie: Marek Janusz Piotrowski,  Małgorzata Kraśniewska, Wojciech Gęsicki oraz Jerzy Piotrowski podczas obrad w dniu 11 listopada wyłoniło dwunastkę Laureatów nagradzając ich odpowiednio nagrodami i wyróżnieniami. Z nadesłanych 104 zestawów wierszy, osiem nie spełniało wymogów Regulaminu  Konkursu i nie zostało poddane ocenie Jury.

W Kategorii I – 6-12 lat (oceniono 33 zestawy) przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:                  I Nagrodę otrzymała Łucja Lorkowska ze  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie za zestaw wierszy, II Nagrodę – Bartosz Zachara z Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 62 im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie za wiersz „Raniące, ko(l/ń)ce”, III Nagroda przypadła w udziale  Magdalenie Budzyńskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Przyjaciół Grochowa w Warszawie za wiersz „Walizka”. W tej kategorii  Jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia, które otrzymały: Natalia Paluszewska z Zespołu Szkół w Lutocinie za zestaw wierszy oraz Kamil Sadowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zieluniu za wiersz „Przyroda miłością”.

W kategorii II – 13 -30 lat ( oceniono 63 zestawy wierszy) przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: I Nagrodę –  Annie Marii Kobylińskiej, studentce Uniwersytetu Warszawskiego za zestaw wierszy, II Nagrodę otrzymała Dominika Żochowska z  XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie, za zestaw wierszy, III Nagrodę odebrała Marianna Aniela Sokołowska Ciszewska ze  Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” za zestaw wierszy. Cztery równorzędne wyróżnienia  otrzymali: Maria Mrzygłód ze Szkoły Podstawowej  Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim za wiersz „Jesienny wieczór”, Amelia Marcinkiewicz z Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie za wiersz „Kamienie”, Jakub Spychała z Żuromina za wiersz „Blitzkrieg” oraz Andrzej Jagiełłowicz z  Warszawy za zestaw wierszy.

Miłą niespodzianką przygotowaną na koniec spotkania było wystąpienie Romana Kochanowicza dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wiele lat najbliższego współpracownika Stefana Gołębiowskiego, który zaprezentował kilka Jego wierszy, a także zapowiedział wystąpienie wokalno - muzyczne duetu  z opinogórskiego muzeum: Angeliki Wójcickiej i Igora Krajewskiego, które zakończyło część oficjalną Gali.

Po wspólnej fotografii uczestnicy spotkania zaproszeni zostali przesz organizatorów na regionalny poczęstunek oraz  tradycyjny tort okolicznościowy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Patronom Konkursu oraz  fundatorom nagród: Starostwu Powiatowemu w Żurominie, Akademii Humanistycznej w Pułtusku,  Państwu  Reginie i Henrykowi Grześkiewiczom,  Andrzejowi Szymańskiemu – Burmistrzowi  Miasta i Gminy Bieżuń,  Delegaturze w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Marii Rudzińskiej – prezes Banku Spółdzielczego w Bieżuniu. Dziękujemy również naszym Partnerom: firmie Cedrob S.A.,  Reginie i Henrykowi Grześkiewiczom, Marii Rutkowskiej, firmie JM Lotus, Krystynie Lejman, Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom, firmie Złota Kurka S.A. oraz Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną.

DSCF0540DSCF0552DSCF0610DSCF0614DSCF0660DSCF0671DSCF0680DSCF0786

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dębsk – Nadratowo

Opublikowano .

W dniu 25 listopada 2019r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., Ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin umowę na realizację zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi – odcinek od km 5+200,00 do km 7+862,80. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 2 638 038,37 zł.

Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania ze strony Wojewody Mazowieckiego w ramach „Fundusz Dróg Samorządowych.

Przewidziana do przebudowy droga, w całości położona na terenie Gminy Żuromin, zakresem rzeczowym zakłada kompleksową przebudowę drogi – od końca miejscowości Dębsk, przez Nadratowo do drogi na Ługi, na odcinku liczącym blisko 2,66 km, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i odwodnienia w m. Nadratowo oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie rozpoczyna się w roku 2019, natomiast większość robót drogowych, wraz z finasowaniem i rozliczeniem przewidziana jest na rok 2020.

Zadanie przewidziane do realizacji na 2020r. stanowi kontynuację przebudowy ciągu drogowego, prowadzącego od Olszewa do granicy powiatu. W 2014r. ze środków własnych powiatu żuromińskiego dokonano przebudowy tej drogi na odcinku od Olszewa do początku m. Dębsk – o długości ok. 2 km. Natomiast w 2017r. w ramach w ramach rządowego programu rozwoju sieci dróg lokalnych pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wykonano przebudowę odcinka drogi w m. Dębsk w kierunku Nadratowa - od km 2+216,00 do km 5+200,00 – o długości ok. 3 km.

IMG 3064IMG 3066IMG 3067