20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Opublikowano .

 Po raz dwudziesty trzeci, 23 listopada, w 118 rocznicę urodzin Poety, w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego, zorganizowanego pod patronatem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Jerzego Rzymowskiego Starosty Żuromińskiego. Otwarcia uroczystości w imieniu własnym oraz organizatora Konkursu – dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego dokonał kierownik Oddziału Jerzy Piotrowski.  Z ogromną radością powitani zostali przede wszystkim Laureaci Konkursu, Ich rodzice, opiekunowie oraz licznie przybyli goście.
Tradycją listopadowych spotkań w muzeum jest złożenie przez delegację młodzieży kwiatów i zapalenie znicza na grobie Poety w dniu Jego urodzin. Po powitaniu przybyłych gości, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski przekazał uczniom  Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego wiązankę, która w imieniu wszystkich uczestników spotkania została złożona na grobie Stefana Gołębiowskiego. Kolejnym punktem programu był koncert „Rodzina pod flagą Niepodległej” w wykonaniu zespołu Moja Rodzina, zadedykowany Patronowi Konkursu oraz jego uczestnikom.  Zebrani usłyszeli utwory patriotyczne związane tematycznie z 100. rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom. W tym roku na konkurs wpłynęło 85 zestawów wierszy w dwóch kategoriach wiekowych. Jury w składzie Wiktor Mieszkowski, Stanisław Kęsik, Marek Janusz Piotrowski oraz Jerzy Piotrowski wyłoniło dwunastkę tych najlepszych, nagradzając ich autorów odpowiednio nagrodami i wyróżnieniami.  W kategorii I – 6-12 lat byli to:
I Nagroda – Szymon Sikorski, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, za wiersz „Ojczyzna”,
II Nagroda – Blanka Kur, Niepubliczna Szkoła Podstawowa  EDULAB, za wiersz „Świat”,
III Nagroda – Gabriela Dobies, Zespół Szkół w Lutocinie, za wiersz „Przyszłość”,
Wyróżnienie – Amelia Dąbrowska, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu, za wiersz „Mgła”,
Wyróżnienie – Olga Mańkiewicz, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach, za wiersz „Dla wolnej Polski”,
Wyróżnienie – Wiktoria Michalska, Zespól Szkół w Lutocinie, za wiersz „Życie”.
W kategorii II – 13-30 lat laureatami zostali:
I Nagroda – Andrzej Jagiełłowicz z Warszawy za zestaw wierszy,
II Nagroda – Anna Maria Kobylińska, Uniwersytet Warszawski, za zestaw wierszy,
III Nagroda – Małgorzata Staniszewska z Płocka za zestaw wierszy,
Wyróżnienie – Amelia Marcinkiewicz, Szkoła Podstawowa w Kuczborku-Osadzie, za zestaw wierszy,
Wyróżnienie – Dominika Żochowska, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu, za zestaw wierszy,
Wyróżnienie – Natalia Rędzikowska, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie, wiersz „Raj”.
Nagrodzone utwory zostały odczytane przez uczniów bieżuńskich szkół: Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum pod kierunkiem Agnieszki Budzich.
Zaproszeni goście wręczyli nagrody rzeczowe, ufundowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu, firmę Cedrob S.A. oraz Żuromińskiego Oddziału ZNP.
Nie zabrakło również pamiątkowego zdjęcia, tortu okolicznościowego oraz tradycyjnego regionalnego poczęstunku.
Na zakończenie głos zabrał dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, starosta żuromiński Jerzy Rzymowski oraz prezes Żuromińskiego Oddziału ZNP Marzena Więckowska którzy złożyli gratulacje wszystkim Laureatom, ich rodzicom i opiekunom oraz przekazali podziękowania dla osób i instytucji związanych z muzeum za okazaną pomoc, a także współudział w organizacji Konkursu Poezji.  Ich adresatami byli: Andrzej Goździkowski prezes firmy Cedrob S. A., prof. dr hab. Adam Kosecki rektor Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Andrzej Szymański burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, Jerzy Rzymowski starosta żuromiński, Zbigniew Przywitowski prezes firmy Złota Kurka S.A., Henryk Grześkiewicz właściciel Gabinetu Weterynaryjnego oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Maria Rudzińska Prezes Banku Spółdzielczego w Bieżuniu, Jerzy Wronowski właściciel firmy J.M. Lotus, Marzena Więckowska prezes żuromińskiego Oddziału ZNP, Jacek Zawiśliński dyrektor Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Sławomir Kosin – dyrektor ZPO w Bieżuniu, Maria Rutkowska, Anna i Krzysztof Dudkiewiczowie oraz Jurorzy: Wiktor Mieszkowski, Marek Janusz Piotrowski oraz Stanisław Kęsik, a także Zbigniew Dobrowolski – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia - autor fotograficznej relacji. Dołączając się do życzeń i gratulacji zapraszamy wszystkich młodych poetów do udziału w kolejnej XXIV edycji Konkursu w 2019r.                                                                

IMG 8851IMG 8855IMG 8856IMG 8861IMG 8866IMG 8871IMG 8885IMG 8890IMG 8911IMG 8912

 

więcej zdjęć na linku zamieszczonym poniżej:
mwmskansen.pl/nasze-obiekty/polski-muzeum-malego-miasta-w-biezuniu 

I Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego VI kadencji

Opublikowano .

W dniu 21 listopada 2018r. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego VI kadencji. W obecnej kadencji jest 15 Radnych, obecnych na Sesji było 14. Na I Sesji wybrano poniższe osoby:

  1. Pana Mirosława Różańskiego – Przewodniczącym Rady Powiatu
  2. Pana Tomasza Makuszewskiego – Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu
  3. Pana Janusza Welenca – Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu
  4. Pana Jerzego Rzymowskiego – Starostą Żuromińskim
  5. Pana Ireneusza Rejmusa – Wicestarostą Żuromińskim
  6. Pana Ryszarda Domżalskiego – Członkiem Zarządu Powiatu Żuromińskiego
  7. Pana Zygmunta Liszewskiego - Członkiem Zarządu Powiatu Żuromińskiego
  8. Panią Joannę Zdzisławę Olszewską – Firlej - Członkiem Zarządu Powiatu Żuromińskieg

    IMG 8770IMG 8771IMG 8772IMG 8773IMG 8774IMG 8775IMG 8776IMG 8777IMG 8778IMG 8779IMG 8780IMG 8781IMG 8782IMG 8783IMG 8784IMG 8786IMG 8788IMG 8819IMG 8825IMG 8831

Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Opublikowano .

W  dniu 21.11.2018 w ZSS w Żurominie odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu przeprowadzone przez strażaków. Uczestniczyli w nich uczniowie wszystkich klas. W trakcie zajęć nasi uczniowie  poznali zasady udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po resuscytację krążeniowo – oddechową. Strażacy przeprowadzili również pogadankę na temat sytuacji i miejsc niebezpiecznych w szkole i poza nią.

Galeria zdjęć w załączonym linku poniżej:

https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2165560513503744/2165552123504583/?type=3&theater

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Opublikowano .

    Szanowni Państwo,

 Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania Państwu wyrazów szacunku i uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.
 Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim szczególnych kompetencji – wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów. Te wyjątkowe cechy charakteryzują pracowników socjalnych, na co dzień być może niewidocznych, ale pracujących z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.
 Dajecie Państwo nadzieję perspektywy na lepsze, godne życie, pomagacie odnaleźć sens codziennych zmagań. Widzicie biedę, chorobę, płacz, ludzkie tragedie i w obliczu tych nieszczęść jesteście silni dla siebie, a przede wszystkim dla Waszych podopiecznych. Taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.
 Życzę, by Państwa praca była źródłem satysfakcji, trud zauważany i doceniany, a Państwa zawód cieszył się jak największym zaufaniem społecznym. Dajecie Państwo uśmiech, siłę, wsparcie, życzę by to całe dobro wracało w postaci życzliwości ze strony Państwa podopiecznych oraz instytucji, z którymi współpracujecie.

z wyrazami  szacunku

Starosta Żuromiński
Jerzy Rzymowski

"Snycerstwo, czyli sztuka rzeźbienia"

Opublikowano .

 W dniu 20.11.2018r. uczniowie ZSS w Żurominie uczestniczyli w lekcja muzealnej "Snycerstwo, czyli sztuka rzeźbienia" w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.🔨🗿

W trakcie spotkania uczniowie poznali etapy powstania rzeźb, narzędzia snycerza oraz oglądali rzeźby powstałe w drewnie.

Galeria zdjęć znajdują się w załączonym linku:

https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2164311320295330/2164310413628754/?type=3&theater

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe w szkole i miejscu pracy

Opublikowano .

 W dniu 19.11.2018r w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie odbyła się pogadanka z najstarszym uczniami na temat  "Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe w szkole i miejscu pracy". Pogadankę przeprowadził pan Grzegorz Zabłotny. W trakcie spotkania uczniowie omówili różne sytuacje niebezpieczne, które mogą ich spotkać w szkole i na stanowisku pracy, zapoznali się ze sposobami radzenia sobie z nimi oraz przypomnieli sobie numery alarmowe.

Galeria zdjęć na linku zamieszczonym poniżej:

https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2162875420438920/2162874953772300/?type=3&theater