20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

"Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży 2018

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 22/2019 Starosty Żuromińskiego ma za zadanie zakwalifikować na obóz letni, który odbędzie się w terminie od 11-25.07.2019r.  miejscowości Łąkie Wybudowane, 77-139 Brzeźno Szlacheckie, gm. Lipnica, woj. pomorskie, grupę 43 osób (dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 8-15 lat ukończone w 2019 r.). Bezpośrednim realizatorem programu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.

INFORMACJA O GŁOŚNEJ PRÓBIE SYREN ALARMOWYCH

Opublikowano .

W dniu 28 maja 2019 r. w godzinach od 08.00 do 18.00 na terenie powiatu żuromińskiego zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w ramach wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu „RENEGADE /SAREX-19”, polegająca na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych „ogłoszenie alarmu – sygnał akustyczny modulowany trwający trzy minuty” i „odwołanie alarmu – sygnał ciągły trwający trzy minuty”. Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Emitowanie sygnału nastąpi po otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z próbą alarmową nie należy podejmować żadnych działań.

pdfAlarmy603.71 KB

XX MŁAWSKA OLIMPIADA LEKKOATLETYCZNA- MOSiR Mława; 21.05.2019 r.

Opublikowano .

XX MŁAWSKA OLIMPIADA LEKKOATLETYCZNA - MŁAWA 2019
Zawodnicy ZSS w Żurominie. wzięli udział w XX Mławskiej Olimpiadzie Lekkoatletycznej, która odbyła się dnia 21 maja 2019 r. na Stadionie MOSiR w Mławie. Uczniowie: Miłosz Sobotka, Patryk Gapa, Mateusz Skubiszewski i Ewelina Rybicka   uczestniczyli w tzw. „Treningu Motorycznym”, zajmując czołowe lokaty w poszczególnych testach sportowych. Pięciu uczniów startowało w konkurencjach lekkoatletycznych osiągając bardzo dobre wyniki: Krzysztof Sobotka zajął pierwsze miejsce
w biegu na 400 m, Dariusz Kotlarek – drugie miejsce w skoku w dal, Damian Siemborski – czwarte miejsce w biegu na 100 m, Mikołaj Rutkowski – czwarte miejsce w biegu na 200 m i Miłosz Sobotka – piąte miejsce
w biegu na 100 m. W finale zmagań sportowych nasza sztafeta 4 x 100 m w składzie (D. Kotlarek, D. Siemborski, M. Rutkowski, K. Sobotka), zajęła drugie miejsce.


Galeria zdjęć dostępna w załączonym linku:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2108811159217184&set=pcb.2108812032550430&type=3&theater

Zawarcie umowy na .: „Modernizację systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 maja 2019r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.:„Modernizacja systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominiez firmą  P.P.U.H. ,,S &F” Sławomir Fijałkowski ul. Szpitalna 97/123A m.11 , 09-300 Żuromin , za  cenę brutto w wysokości: 13.171,82 zł  ( słownie: trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 82/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 18.06.2019r. Termin gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy.

Zawarcie umowy na .: ,,Remont dróg powiatowych”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 17 maja 2019r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,,Remont dróg powiatowych” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA”8, za cenę brutto w wysokości: 311.312,89 zł ( słownie: trzysta jedenaście tysięcy trzysta dwanaście złotych 89/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 21.06.2019r. Termin gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy.

IMG 1393IMG 1395IMG 1396IMG 1399