pdfWAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

thumb koronawirus

pdfJak zapobiegać zakażeniu

Wszelkie dodatkowego przydatne informacje i zalecenia związane koronawirusem dostępne są na rządowej stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus

KOMUNIKAT STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniami związanymi z koronawirusem mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, informuję:

 1. Jeżeli masz objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem , a więc: gorączkę, suchy kaszel, duszność i problemy z oddychaniem wówczas:
  • zadzwoń do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie , nr tel. 502 530 980 lub 23/6572217, lub na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia nr 800 190 590 aby uzyskać informację, jak dalej postępować;
  • zgłoś się do szpitala zakaźnego (najbliższy w Ciechanowie, tel. 23/ 67 30 340 lub w Płocku);
   • Nie zgłaszaj się do przychodni POZ ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia czy jest to potrzebne. Unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie.
 2. W trosce o Twoje bezpieczeństwo a także bezpieczeństwo pracowników Starostwa i jednostek powiatowych, a w szczególności Wydziału Komunikacji i Transportu apeluję o załatwianie spraw tylko ważnych i niezbędnych, wszelkie inne proszę odłożyć na czas późniejszy. Zachęcam do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z urzędem i jeśli to możliwe, do załatwiania spraw telefonicznie lub droga e-mailową.
 3. W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków część pracowników będzie zmuszona zająć się własnymi dziećmi, może to spowodować utrudnienia w przyjmowaniu interesantów i wydłużyć czas załatwiania spraw.Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Szanowni Państwo, w związku powyższym liczę na odpowiedzialną postawę , zachowanie spokoju oraz zastosowanie się do komunikatów i wskazówek organów sanitarnych i państwowych.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

OGŁOSZENIE STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19.04.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe w Żurominie od dnia 22 kwietnia 2020 roku będzie dalej realizowało zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa .

 1. Sprawy będą załatwiane głównie za pośrednictwem platformy e-PUAP , drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty.
 2. Istnieje możliwość bezpośredniego składania dokumentów przez interesantów poprzez pozostawienie ich w przygotowanej do tego celu urnie lub pozostawienie w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4.
 3. Dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów polegającą na wydawaniu dokumentów, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przez pracownika Starostwa, w wyznaczonym miejscu , o którym mowa w pkt. 2 z zakresu:
  1. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – dokumenty na rzecz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz osób fizycznych, dokumentów z ewidencji gruntów i budynków, z zakresu uzgadniania dokumentacji projektowej oraz gospodarki nieruchomościami;
  2. Wydziału Infrastruktury – decyzje o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz inne dokumenty dotyczące prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
  3. Wydziału Rolnictwa i Środowiska – dokumenty z zakresu ochrony środowiska, decyzje w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej , zaświadczenia z zakresu planu urządzania lasów, o wpisie do rejestru sprzętu pływającego, karty wędkarskie,
 4. Realizowana będzie bezpośrednia obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu, przy ul. Olszewskiej 9/11. Wydawane będą dokumenty z zakresu praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych.
 5. Przyjmowane będą wpłaty do kasy urzędu oraz punktu w Wydziale Komunikacji i Transportu, z zachowaniem pojedynczej obsługi, zalecane są płatności bezgotówkowe.

Podczas wizyty w urzędzie należy zakrywać ust i nosa, zachowywać bezpieczną odległość oraz dezynfekować ręce przy wejściu.

Liczymy za Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Z uwagi na częściowe zniesienie obostrzeń związanych z obowiązywaniem na terenie całego kraju stanu epidemii wynikającego z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, Starosta Żuromiński informuje, że od dnia 23 kwietnia br. wznowiona zostanie bieżąca obsługa interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa, jednak przy zachowaniu ograniczeń mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

Będą załatwiane wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, obejmujące sprawy z zakresu wydawania:

 • praw jazdy,
 • dowodów rejestracyjnych,
 • innych dokumentów komunikacyjnych.

W Wydziale będzie mogła przebywać, w tym samym czasie, nie więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko przeznaczone do obsługi interesantów (nie więcej niż 6 osób w budynku). Pozostałe osoby będą oczekiwały na swoją kolej przed budynkiem i powinny zachować od siebie odległość nie mniejszą niż 2 m. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Interesanci będą wpuszczani do budynku w sposób rotacyjny, z zachowaniem wskazanego powyżej limitu.  

Interesanci winni stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez obsługujących ich urzędników.

Z uwagi na powyższe okoliczności system kolejkowy będzie zawieszony aż do odwołania.

Nadal będzie wystawiana przed wejściem do Wydziału w godz. 8:00-15:00 skrzynka podawcza, do której będzie można wrzucać zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu już zarejestrowanego w kraju. Formularze będą dostępne przy skrzynce podawczej, do której należy wrzucać tylko zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu.

Informuje się również naszych interesantów, że zgodnie z przepisem art. 15zzzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), w przypadku gdy ważność:

 1. prawa jazdy,
 2. pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 3. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 4. świadectwa kierowcy,
 5. legitymacji instruktora nauki jazdy,
 6. legitymacji egzaminatora,
 7. zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
 8. uprawnień do kierowania pojazdami,
 9. wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

- upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Ponadto w myśl regulacji przepisu art. 31i ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wydłużone zostały do 180 dni terminy określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, tj.:

 • w art. 71 ust. 7 (termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego pojazdem nowym),
 • w art. 78 ust. 2 pkt 1 (termin na zawiadomienie starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego).

KOMUNIKAT  

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na częściowe zniesienie ograniczeń związanych z obowiązywaniem na terenie całego kraju stanu epidemii wynikającego z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, Starosta Żuromiński informuje, że od dnia 30 kwietnia 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa będzie się odbywała tylko po uprzedniej telefonicznej lub mailowej rezerwacji wizyty. Ma to na celu ograniczenie tworzenia się przed budynkiem Wydziału wieloosobowych kolejek, ponieważ duże skupiska ludzkie sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

Zachowanie tych ograniczeń pozwoli zapewnić większy stopień bezpieczeństwa zarówno naszym interesantom, jak i pracownikom.

Nadal będą załatwiane wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, obejmujące sprawy z zakresu wydawania:

 • praw jazdy,
 • dowodów rejestracyjnych,
 • innych dokumentów komunikacyjnych.

Załatwianie powyższych spraw będzie się odbywało w sposób następujący:

 • Rejestracja pojazdów, w godz. 8:00-14:00, pod numerami telefonów: 23 653 32 57 wew. 21 i 22 lub 657 27 10;
 • Prawa jazdy, w godz. 8:00-14:00, pod numerami telefonów: 23 653 32 57 wew. 24 lub 657 27 10;
 • Transport drogowy, w godz. 8:00-15:00, pod numerami telefonów: 23 653 32 57 wew. 25 lub 657 27 10.

Wizytę w Wydziale można też będzie umówić drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowo specjalnie w celu ułatwienia kontaktu z Wydziałem zostanie jeszcze uruchomiony numer telefonu komórkowego 604 530 837.

W budynku Wydziału będzie mogła przebywać, w tym samym czasie, nie więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko przeznaczone do obsługi interesantów, ale nie więcej niż 6 osób jednocześnie, w odstępach 45-minutowych. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu. Interesanci będą wpuszczani do budynku o ustalonej godzinie wizyty, z zachowaniem wskazanych powyżej zasad bezpieczeństwa.

Interesanci winni stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez obsługujących ich urzędników.

Nadal będzie wystawiana przed wejściem do Wydziału w godz. 8:00-15:00 skrzynka podawcza, do której będzie można wrzucać zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu już zarejestrowanego w kraju. Formularze będą dostępne przy skrzynce podawczej, do której należy wrzucać tylko tego rodzaju dokumenty.

KOMUNIKAT

Z dniem 11 maja 2020 wprowadzam zmiany w bezpośredniej obsłudze klientów – do budynku Starostwa może wejść jednocześnie 7 osób: 

 • 3 osoby- parter – sprawy z zakresu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Infrastruktury, Referatu Budownictwa;
 • 3 osoby -I piętro (Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Zdrowia i Edukacji, Wydział Organizacji i Nadzoru, w tym sekretariat urzędu, Wydział Budżetowo-Finansowy, w tym kasa urzędu);
 • 1 osoba -II piętro (biuro Rady Powiatu);

Osoby oczekujące prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości nie mniejszej niż 2 metry.

Osoby wchodzące muszą posiadać odpowiednio zakryte usta i nos, zgodnie z obowiązującymi przepisami (maseczki ochronne) oraz po wejściu proszone są o dezynfekowanie rąk.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT

Zawiadamiam, że na podstawie art.68 ust.1 i 2 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz.U.z 2020,poz.875) z dniem 24 maja 2020 roku ulegają odwieszeniu terminy w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT

Starosta Żuromiński informuje o odwieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żuromińskiego. Udzielanie porad osobiście zostanie wznowione od poniedziałku 25.05.2020 r. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żuromińskiego.

Z porad prawnych mogą skorzystać osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawną, w tym:

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniały innych osób w przeciągu ostatniego roku;
- kobiety w ciąży;
- członkowie zarządu kół gospodyń wiejskim.

Przed uzyskaniem porady, zainteresowana osoba składa odpowiednio oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów opłatnej porady prawnej oraz w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku lub przedkłada dokument potwierdzający ciąże, lub przedkłada zaświadczenie o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Porady udzielane będą na podstawie umówionych wizyt. Na wizytę należy umówić się telefonicznie pod nr (23) 657 47 00 wew. 39 (w godz. 7:30-15:30) lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kobiety w ciąży obsługiwane będą poza kolejnością zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się pod adresem http://www.bip.zuromin-powiat.pl/a,15929,informacje-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

Polecenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia

W sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz doręczania kart parkingowych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na terenie województwa mazowieckiego

pdfTreść polecenia184.81 KB

FB

thumb uromin7

AKTUALNOŚCI

19 GRUDNIA 2019r. odbyła się Sesja

Opublikowano .

W dniu 19 GRUDNIA 2019r. odbyła się Sesja z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 22 sierpnia 2019r.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28 października 2019r.
 5. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 15 listopada 2019r.
 6. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 216/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego
  z dnia 4 grudnia 2019r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, a także specjalności
  i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
  i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat żuromiński, a także warunków zwolnienia z tych opłat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
  i ochroną dróg.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu
  z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

16.1. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - w rozdziale drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Żurominie.
Zwiększenie  o kwotę 605 085 zł w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
16.2. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - w rozdziale niedopłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Żurominie.
Przesunięcie kwoty 30 030 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe na paragraf zakup usług pozostałych.
16.3. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - w załączniku Nr 3 Przychody i rozchody w 2020r.
16.4. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - z załącznika Nr 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020 - wykreśla się pozycję 3 zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk - Niechłonin - Kuczbork w miejsowości Nowa Wieś - kwota 380 205 zł.
16.5. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

18.Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.

19.Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.

19.1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
19.2. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
19.3. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
19.4. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Edukacji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

Po zakończeniu Sesji odbyło się spotkanie Wigilijne z udziałem Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żurominie, Dyrektorów/Kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu żuromińskiego.

Na spotkanie przybyli Harcerze ZHP Żuromin z Panią Barbarą Lejeń z światełkiem betlejemskim oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej po kierownictwem Pani Katarzyny Wrzosek, którzy zaśpiewali kolędy.

IMG 3133IMG 3134IMG 3135IMG 3136IMG 3137IMG 3138IMG 3139IMG 3140IMG 3144

Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Wieś

Opublikowano .

W dniu 18 grudnia 2019r. w Warszawie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Nowa Wieś”. Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 80% kosztów w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniony został Wykonawca Robót - Firma MAS-BIT Płońsk Sp. z o.o., Ul. Kwiatowa 28, 09 – 100 Płońsk, z którym w dniu 17 grudnia 2019r. podpisano umowę o wykonanie prac drogowych. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 597 574,26 zł.

Zakresem rzeczowym inwestycja przewiduje przebudowę drogi na odcinku 0,82 km – ułożenie nawierzchni bitumicznej, budowę chodnika wraz odwodnieniem a także oznakowanie w m. Nowa Wieś, Gmina Kuczbork – Osada. Zadanie rozpoczyna się w roku 2019 – poprzez wyłonienie Wykonawcy Robót i Inspektora Nadzoru, podpisanie stosownych umów w zakresie wykonawstwa oraz o dofinansowanie, natomiast prowadzenie prac drogowych, wraz z rozliczeniem zaplanowane są na rok 2020. Przewidziane do realizacji prace stanowią kontynuację i dokończenie przebudowy ciągu drogowego, rozpoczętego w ramach Etapu I w 2018r, w ramach którego wówczas wykonano część chodnika, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni na odcinku o długości ok. 350 mb.

IMGIMG 3130

,,W leśnym sadzie niejeden bohater dziś zasiądzie"

Opublikowano .

17.12.2019 r. do Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie przyjechał Teatr Maska. Spektakle bardzo podobają się dzieciom, dlatego aktorzy często goszczą w naszej bibliotece.
Tematem spotkania była opowieść o dobrym wychowaniu na podstawie znanych wierszy Jana Brzechwy. Tytuł przedstawienia brzmi: ,,W leśnym sadzie niejeden bohater dziś zasiądzie".

Fotorelacja w załączonym linku:
https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2867061076687014/2867060100020445/?type=3&theater

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Opublikowano .

👑👑👑ORSZAK TRZECH KRÓLI👑👑👑
po raz piąty przejdzie ulicami naszego miasta! W tym roku towarzyszyć nam będą aniołowie na szczudłach!!!👼
ZAPRASZAMY do wspólnego kolędowania 🌟 Spotykamy się przed budynkiem LO 6 stycznia o godz.11.00😇 Na zakończenie wyjątkowy koncert kolęd w kościele parafialnym w wykonaniu młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej
w Żurominie👼
Czekamy na Was!🤗

79341566 136326517812212 3397554370789769216 n80223729 136326554478875 5547699773231857664 n80758610 136326494478881 8743643323970879488 n

ZSS w Żurominie

Opublikowano .

Uczniowie kl. III- II SSPdP wykonywali wieńce bożonarodzeniowe, które powędrowały do domów rodzinnych uczniów z najserdeczniejszymi życzeniami świątecznymi.

79220113 2863365760389879 4506727286979952640 o79656287 2863367770389678 7945288356244488192 o79682669 2863365197056602 2642364429978566656 o79768250 2863366170389838 5458514558287085568 o79969205 2863365957056526 7829204259341074432 o