20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Rejon HPN Chłopców SPG Ciechanów 14.11.2018r.

Opublikowano .

LO Żuromin zajęło II miejsce w Rejonie Ciechanów w Halowej Piłce Nożnej Chłopców SPG. Zawody odbyły się w Ciechanowie dnia 14.11.2018 r.

Na fotografi poniżej:
Stoją od lewej: Jakub Karolewski (kapitan), Mateusz Dudek, Jakub Malinowski, Jakub Rudnicki, Robert Jesień, Paweł Olczak, Andrzej Morawski (opiekun). W przysiadzie od lewej: Michał Kowalczyk, Mateusz Wojtkowski, Daniel Stankiewicz, Kacper Szeluga oraz Artur Drążewski i Sebastian Nadolski.

PB140715PB140719

xls14.11.18r.xls34 KB

Wieczór autorski Hanny Szymborskiej w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Opublikowano .

13 listopada 2018 w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbył wieczór autorski pochodzącej z Trzask, a mieszkającej od wielu lat w Mrągowie, poetki Hanny Szymborskiej.
Sala wystaw czasowych bieżuńskiego muzeum wypełniła się miłośnikami poezji z Mławy, Ciechanowa, Żuromina, Sierpca i oczywiście Bieżunia. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu oraz M-GOK w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, bieżuńscy seniorzy, a także koleżanki i koledzy Autorki z czasów szkolnych.
Spotkanie poprowadził kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski. Było ono świetną okazją do poznania twórczości Hanny Szymborskiej, jak i samej Autorki, która prezentowane przez siebie wiersze przeplatała opowieścią o korzeniach swojej twórczości, inspiracjach, zdradzając także kilka tajemnic swojego poetyckiego warsztatu.
Hanna Szymborska z wykształcenia humanistka, posiada również dyplom ekonomisty. Bierze udział  w warsztatach literackich, jest członkiem mrągowskiej grupy literackiej pod nazwą „Loża Literacka". Swoje utwory publikuje na literackich portalach internetowych, w prasie, antologiach zbiorowych, mając w swoim dorobku poetyckim pięć tomików indywidualnych. Prowadzi również stronę internetową www.szeptywiatru.pl, gdzie zamieszcza swoje wiersze.
Jest współautorką wydanych w 2013 roku: tomiku poezji „Pierścienie ognia" a także antologii „Do jutra". W 2014 roku zadebiutowała własnym tomikiem poezji  „W dłoniach nadziei...". Rok 2015 przyniósł kolejny tomik „Niepokorne trwanie”, a 2016 „Trzaska”. W kolejnym 2017 roku ukazał się tomik „Sinusoida liryczna”, a w 2018 „Mrągowskie liryki jesienne”.
Zebrani z wielkim zainteresowaniem i atencją wsłuchiwali się w prezentowane przez Autorkę wiersze. Jej pisana z serca poezja wzruszyła i ujęła przybyłych tego wieczoru do bieżuńskiego muzeum gości.
Na zakończenie Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej podziękował serdecznie Autorce za przybycie i zaprezentowanie swojej twórczości, wręczając kwiaty i wydawnictwa muzealne. Do podziękowań i życzeń włączył się też starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, który uhonorował Hannę Szymborską Medalem 20-lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Spotkanie zakończyło się wpisami autografów i dedykacji do zakupionych tomików wierszy, indywidualnymi rozmowami z Autorką, a także wspomnieniami ze szkolnych lat.
Bieżuń miał zawsze szczęście do ludzi pióra. Począwszy od Andrzeja Zamoyskiego w XVIII wieku, poprzez Michała Ludwika Synoradzkiego w wieku XIX, Stefana Gołębiowskiego, Stanisława Dyksińskiego, Stanisława Ilskiego, czy Wiktora Mieszkowskiego w wieku XX, w kolejnym stuleciu dołącza do nich swoją twórczością również Hanna Szymborska.
Gratulujemy szczerze i serdecznie Autorce dotychczasowej twórczości, życząc kolejnych mądrych i pełnych przemyśleń utworów poetyckich, które znajdą się, mamy nadzieje w następnych zbiorach.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jerzy Piotrowski                                                                                                                                  

 DSCF9164DSCF9173DSCF9209DSCF9219DSCF9231

 

Odwiedziny redakcji Młodzieżowej Telewizji Internetowej TELEWIZJER

Opublikowano .

Zespół Szkół Specjalnych szczególnie chętnie realizuje działania, które inicjują uczniów. W odpowiedzi na duże zainteresowanie nowym projektem TELEWIZJER w dniu 16.11.2018r. uczniowie klasy II SSP i III/II SSPdP odwiedzili redakcję Młodzieżowej Telewizji Internetowej TELEWIZJER. Uczniowie mogli spróbować swoich sił jako prezenter, operator kamery, dźwiekowiec, czy oświetleniowiec w pierwszej telewizji żuromińskiej.🎞🎥📹

https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2158475440878918/2158473330879129/?type=3&theater

Quiz "Zdrowo i wesoło"

Opublikowano .

Najchętniej uczymy się poprzez zabawę, dlatego w dniu 15.11.2018r. w ZSS w Żurominie opiekunowie Szkolnego Koła PCK zorganizowali quiz "Zdrowo i wesoło", w trakcie którego promowali zdrowy styl życia i właściwe odżywianie. Uczniowie brali udział w licznych konkursach, rozwiązywali krzyżówki, degustowali i rozpoznawali warzywa i owoce po kształcie, smaku i zapachu oraz wykonywali ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wszyscy byli bardzo aktywni, więc zostali  nagrodzenie owocową przekąską. 

https://www.facebook.com/zss.zuromin/?__tn__=kC-R&eid=ARB_pQbzrXhNYCbaYz8ECgEDE8HosJGcVyZlLeOKbyRFQ4Sw5YNCIl2jl7kJxXzazgSSzDKOPeGpLGW8&hc_ref=ARTjM0ABNj17TPop9U-XYpiLGvj5QdTR6QZ3GUG_RRnShaxg6C3V_4QnO1FKN1bUnaU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAR1BFnPlLqq3sAS-Ho_dDeleYtM7h4rnuuL3w5wWPjV8n4nvUW6vk7gH3sfSI8d59yGCTsq1i4Z9QZNTt9eO-9juJGWhqujLxXF6PtQaIi7B6Rj9QrnClEaro4_FWt6ESbr7klprrjJNAv-FqMqFYIIuL61fBnqjAs6fN0ojiIaC_ohvr_gyNqs98Q0Zm9R1d2BeSaR4JAB0iJ7QOuO0aAaAkzsX-dZ2RsH9UFVir2aW-atckAcMWIidIj_Ybt2cDzzyX7r4a7dFvJ-gm1CiqZSw4iFp5uLWXTuSF3nZ7FHfzdWTcfFOQkEaBQBmhsLVGd7e2BUquGjurTz20y5YDDNA

Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową mostu w m. Kobyla Łąka

Opublikowano .


Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka – odcinek od km 2+512,00 do km 3+512,00”.
W dniu 15 listopada 2018r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, która zrealizowała prace za cenę brutto 1 482 110,16 zł.
Zadanie zakresem rzeczowym zadanie objęło rozbiórkę dotychczasowego przepustu w okolicach m. Kobyla Łąka (gmina Bieżuń) i budowę w jego miejsce obiektu mostowego a także na przebudowę odcinka drogi o długości 1,00 km.
Na ww. inwestycję Zarząd Powiatu pozyskał kwotę 787 400,00 zł przyznaną przez Ministra Finansów w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w projekcie budżetu państwa utworzona została rezerwa subwencji ogólnej. Środki z rezerwy przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Odbior most i droga Kobyla Laka 1Odbior most i droga Kobyla Laka 2Odbior most i droga Kobyla Laka 3

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Opublikowano .

      Wolność jest w nas - 100 rocznica odzyskania niepodległości

 11 listopada o godzinie  11 00  w naszej szkole uroczyście upamiętniono setną rocznicę odzyskania przez Polskę upragnionej niepodległości. Od  tamtych  wydarzeń minęło już  100 lat. Wprowadzono Sztandar Szkoły i o 1111 uroczyście odśpiewano hymn państwowy. Głos zabrali prowadzący, którzy powitali wszystkich zebranych i oddali głos Dyrekcji Szkoły. Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska serdecznie powitała nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przedstawicieli prasy. Pani Wicedyrektor podkreśliła, że 11 LISTOPADA to jedno z ważniejszych świąt narodowych. Po 123 latach niewoli ziściło się marzenie Polaków o wolności, którą długo zdobywaliśmy, o którą walczyły pokolenia  oddając w tej walce  wartość  najcenniejszą – swoje życie. Pamięć o 11 listopada to szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to hołd składany ofiarom, to także moralny obowiązek Polaków jako ludzi szanujących wolność narodów. Wicedyrektor Szkoły stwierdziła, że historia często podaje suche fakty. Za faktami kryją się jednak ludzkie losy, cierpienie, tragedie rodzin. Ojczyzna to nie tylko terytorium, to przede wszystkim kultura, religia, system wartości, poczucie bezpieczeństwa. OJCZYZNA to MATKA, która potrzebuje swoich dzieci, ich miłości, patriotyzmu, pamięci. Pani Wicedyrektor nawiązała do słów poety C. K. Norwida, który w wierszu „Moja Ojczyzna” powiedział: „Ojczyzny mojej stopy okrwawione włosami otrzeć na piasku.  Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę Słońca słońc blasku”. Następnie głos zabrali prowadzący, którzy przedstawili krótkie rozważania na temat takich wartości jak  wspólne dobro, język, kultura, obyczaje. W tym momencie rozpoczął się Szkolny Przegląd Pieśni  i Piosenek Patriotycznych. Celem tego wspólnego świętowania było kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczniów, upamiętnienie ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, rozwijanie zainteresowań młodzieży historią ojczyzny, uwrażliwienie na piękno pieśni patriotycznej. Szkolni artyści wykonywali takie utwory jak Rota, Wojenko, wojenko, Biały krzyż, Szara piechota. Po prezentacji głos zabrała Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska, która ze wzruszeniem podziękowała wszystkim wykonawcom za przepiękną lekcję historii, pogratulowała odwagi i ogłosiła, że wszyscy są zwycięzcami. Szkolnym artystom wręczono pamiątkowe dyplomy. Podsumowano także konkurs na plakat o tematyce niepodległościowej – I miejsce zajęła praca uczennicy klasy I TS Małgorzaty Centkowskiej. Pani Wicedyrektor podziękowała uczniom i ich opiekunom za piękną lekcję patriotyzmu. Wystrój sali nadawał uroczystości powagi i podniosłości, znaczenie święta podkreśliła dekoracja: godło i flaga Polski,  brzozowe krzyże, plakaty. To część hołdu złożonego tym, którzy zapłacili najwyższą cenę, byśmy mogli cieszyć się wolną Ojczyzną. Cała społeczność  szkolna wyjątkowość tego dnia podkreśliła galowym strojem i kotylionami.
     W ten sposób listopadowy piątek stał się dla nas wszystkich dniem pełnym zadumy nad przeszłością kraju i kolejną próbą zrozumienia trudnych dziejów naszej OJCZYZNY.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Grażyna Truszczyńska  

https://zspzuromin.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D#gallery/56

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Opublikowano .

11 listopada to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka - ustanowiony Narodowym Świętem Niepodległości dla upamiętnienia uzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach zaborów. 

W 2018 roku przypadła 100 rocznica tego święta. Na ten dzień zaplanowane zostały główne obchody rocznicowego święta, m. in: Msza Święta w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Żurominie, uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym: okolicznościowe przemówienia, Apel Poległych, składanie wiązanek przez delegacje szkół, placówek oświatowych, przedstawicieli: instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, partii politycznych…   W dniu poprzedzającym setny jubileusz w szkołach na terenie powiatu żuromińskiego odbyły się liczne uroczystości szkolne, akademie, przemarsze, uczniowie składali kwiaty i wiązanki pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 11 listopada 2018r. o godz. 11.11., w ramach akcji MEN „Niepodległa do hymnu”
we wszystkich szkołach uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście uroczyście odśpiewali hymn Polski. Poniżej galeria zdjęć obrazujących obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na terenie powiatu żuromińskiego.  

PB110725PB110727PB110728PB110735PB110736PB110737PB110738PB110739PB110740PB110741PB110742PB110743