20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

Uroczysta Msza Polowa 18.05.2019 r.

Opublikowano .

Dnia 18.05.2019 roku o godzinie 12:00 odbyła się uroczysta Msza polowa wraz z poświęceniem krzyża i tablicy upamiętniającej ostatnią walkę partyzantów w 1949 roku z siłami komunistycznego UB. Miejsce - bunkier w lasach koło Syberii powiat żuromiński.

60079309 2156481561278290 8918774356381794304 o60390655 2156482284611551 5810260401165697024 o60408027 2156481831278263 6586303005199433728 o60540930 2156481411278305 5179896078425653248 o60579897 2156482184611561 7505228210414551040 o60821800 2156481214611658 6537537448304443392 o60911780 2156481121278334 6177699393118928896 o60913817 2156481104611669 6439350351274442752 o61191902 2156481027945010 1784285511049805824 n

Wizyta w PCPR

Opublikowano .

Uczniowie kl. III- II SSPdP odbyli wycieczkę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie i do Powiatowego Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Żurominie.

Poznali różne formy dofinansowania z środków PFRON z uwagi na rehabilitację społeczną. Dowiedzieli się, jakie należy dołączać do wniosku dokumenty.

Następnie w Specjalistycznym Poradnictwie Rodzinnym uzyskali informacje dotyczące ofert wsparcia od psychologa, prawnika, adwokata.

Dziękujemy Dyrektor PCPR Pani Danucie Przybył oraz Pani adwokat Magdalenie Rymkiewicz- Aranowskiej za poświęcenie nam swojego czasu i przekazanie cennych informacji.

Galeria zdjęć w załączonym linku

https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2438643169528809/2438642842862175/?type=3&theater

Pracowicie w przedszkolu w ZSS w Żurominie

Opublikowano .

Dzisiaj w przedszkolu było bardzo pracowicie, smacznie i zdrowo🍅🍞🍏🍐☺
Galeria zdjęć w załączeniu:
https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2436385436421249/2436380819755044/?type=3&theater

Gotowanie w ZSS w Żurominie

Opublikowano .

Uczniowie kl. III- II SSPdP przygotowali danie obiadowe - kotlety mielone, mizerię z ogórków i ziemniaki 🍛 Wszyscy sprawnie współdziałali wykonując przydzielone prace.
Danie było smaczne 😊 Galeria zdjęć w załączonym linku:
https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2428200467239746/2428199570573169/?type=3&theater

PCPR w Żurominie

Opublikowano .

csm_main_logo_mobile_16fc3ad505.png

Program finansowany ze środków PFRON

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2019 ROKU REALIZUJE NASTEPUJĄCE FORMY WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON , link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Moduł I (Obszary A – D) – od 15.05.2019 r. do 31.08.2019 r.,

Moduł II – od 10.03.2019r. do 31.03.2019r. (dot. roku akademickiego 2018/2019)

                   od 01.09.2019r. do 10.10.2019r. (dot. roku akademickiego 2019/2020).