20 LAT POWIATU pozioma

Starostwo Powiatowe w Żurominie w dniu 19.04.2019r. (piątek) czynne będzie do godziny 13:00. Wydział Komunikacji (ul. Olszewska 9/11) również pracuje do godziny 13:00.

Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Opublikowano .

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się:
- stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
- domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap - wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,
2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń:
Lublin – 9 lutego,
Wrocław – 9 lutego,
Kraków – 16 lutego,
Poznań – 16 lutego,
Warszawa – 23 lutego.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.

Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku.
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 140 tysięcy młodych osób.

Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

okg_poziom_2019_.jpg

Spotkanie członków Zarządu Powiatu i Prezydium Rady Powiatu Żuromińskiego z Burmistrzami, Wójtami oraz Przewodniczącymi Rad Gmin z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 15 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu i Prezydium Rady Powiatu Żuromińskiego z Burmistrzami, Wójtami oraz Przewodniczącymi Rad Gmin z terenu powiatu żuromińskiego.
Podczas spotkania Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski przywitał przybyłych gości, następnie przedstawił zebranym skład nowego Zarządu Powiatu i przewodniczących poszczególnych Komisji oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Żuromińskiego.
W trakcie spotkania przedstawiona została informacja na temat działań inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych przez Powiat w 2018 roku, a więc działania podjęte w sferze drogowej, oświatowej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Następnie Starosta przedstawił założenia inwestycyjne i remontowe dróg w poszczególnych gminach w roku 2019 i latach następnych oraz źródła finansowania, tych zamierzeń ze środków zewnętrznych.
W dyskusji obecni na spotkaniu poruszyli przede wszystkim kwestie związane z utrzymaniem dróg na właściwym poziomie technicznym, zarówno gminnych jak i powiatowych, ale także temat związany ze smogiem i uciążliwościami zapachowymi. Obecna na spotkaniu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Joanna Hajdas przedstawiła zasady kierowania osób bezrobotnych na staże, roboty publiczne i interwencyjne. Podczas dyskusji podkreślono potrzebę dobrej współpracy powiatu i gmin w kadencji 2018-2023.
Na spotkaniu nie było przedstawicieli Miasta i Gminy Lubowidz.

Zdjęcia wykonane przez Kurier Żuromiński.

IMG 2318IMG 2319IMG 2334

Spotkanie uczniów ZSS w Żurominie z pracownikami Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie i Teatrem Kamishibai

Opublikowano .

Spotkanie uczniów ZSS w Żurominie z pracownikami Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie i Teatrem Kamishibai.

W dniu 16.01.2019r. nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć bajki przedstawione w Teatrze Kamishibai.  

Teatr Kamishibai to teatr papierowy, teatr ilustracji, teatr obrazu. Jest to japońska technika opowiadania, czytania, która wykorzystuje plansze z obrazkami i tekstem oraz kartonową lub drewnianą skrzynkę- na wzór teatrzyków marionetkowych.

49291506 2249037118489416 6062150646709092352 n49899572 2249037065156088 4176468714511663104 n

ZSS Spotkanie z leśniczym

Opublikowano .

W dniu 15 stycznia 2019 r. uczniowie ZSS uczestniczyli w spotkaniu z Panem leśniczym. Pogadanka dotyczyła dokarmiania zwierząt w czasie zimy. Poruszony został temat dotyczący dzików i chorób przenoszonych na świnie hodowane w gospodarstwach 🐗🐷
Uczniowie przekazali Panu leśniczemu uzbierane wcześniej kasztany (ok. 100 kg). W ten sposób aktywnie włączyli się w akcję dokarmiania zwierząt leśnych zimą.

Galeria zdjęć w załączonym linku:
https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2247503298642798/2247502115309583/?type=3&theater

 

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego

Opublikowano .

Dnia 14 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego zorganizowane przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. W spotkaniu udział wzięli: Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki – Zdzisław Sipiera oraz Starostowie i Prezydentowie Miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego.
Pan Marszałek w swoim przemówieniu zaznaczył znaczenie naszego Województwa, które w znaczący sposób kształtuje wskaźnik PKB oraz podkreślił, że w kategorii rozwoju Województwo Mazowieckie jest w czołówce Europy. W skrócie przedstawił także wyzwania, jakie stoją przed samorządowcami w najbliższej perspektywie. Marszałek Województwa Mazowieckiego przedstawił również możliwości współpracy samorządów powiatowych i województwa. Ponadto podczas konwentu przedstawione zostały informacje o działalności Związku Powiatów Polskich. Przeprowadzona została także dyskusja na temat projektu uchwały w sprawie Regulaminu Konwentu oraz przyjęcia uchwały w tej sprawie. Dokonano wyboru Przewodniczącego Konwentu – Marian Niemirski Starosta Przysuskie, oraz zastępców - Krzysztofa Bieńkowskiego Starosty Przasnyskiego, Krzysztofa Rymuza Starosty Pruszkowskiego i Joanny Porockiej-Rak Starosty Ciechanowskiego.
W posiedzeniu wziął również udział Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski.
Więcej informacji i zdjęć na temat Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego na stronie http://www.powiat.pruszkow.pl/informacje/18517

konwent2konwent konwent 3

ZAKOŃCZONO SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE

Opublikowano .

W 2018 roku Powiat Żuromiński wdrożył program polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”. Realizatorem programu, wybranym w drodze konkursu ofert, był Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Bezpłatnymi szczepieniami zostali objęci mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego w wieku 55 lat i więcej. Akcja szczepień trwała od 1 września do 15 grudnia. Zaszczepione zostały 793 osoby.

Program będzie realizowany także w przyszłym roku i tak jak w roku bieżącym rozpocznie się z początkiem sezonu epidemiologicznego tj. od września 2019 r.

Powiat Żuromiński wydatkował w 2018 r. na szczepienia z własnego budżetu kwotę 22 434,00 zł.