Jesienne Spotkanie z Poezją i Prozą

Opublikowano .

25 listopada br. o godz. 11:00 w sali Kameralnej ŻCK odbędzie się kolejne Spotkanie z Poezją i Prozą w ramach własnego cyklicznego programu edukacyjnego „Zrozumieć innych”.

"Ślady, ludzie, miejsca"

Opublikowano .

Pod takim hasłem Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie chce przygotować wystawę historyczną, obrazującą wkład pokoleń w rozwój kulturalny regionu w obecnych granicach powiatu. Współorganizatorami wystawy będzie m.in. Oddział Warszawski Instytutu Pamięci Narodowej. W związku z tym...

Mini Lista Przebojów

Opublikowano .

28 października br. w sali kina ,,Ton” odbyła się X edycja Mini Listy Przebojów. Celem imprezy było pobudzenie aktywności artystycznej wśród dzieci, możliwość zaprezentowania własnych umiejętności w zakresie ruchu scenicznego, odkrywanie młodych talentów. Patrząc z perspektywy 10 lat można...

Konkurs "WCZORAJ - DZIŚ - JUTRO POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO"

Opublikowano .

W ramach Kampanii „Wczoraj-dziś-jutro”, której inauguracja odbyła się w czasie „Dni Powiatu – Dni Żuromina” w czerwcu br., natomiast zakończenie przewidziane jest na 2006r. planowane jest wydanie monografii powiatu żuromińskiego. W związku z powyższym, w celu...

Benefis teatrzyku szkolnego "BABA JAGA"

Opublikowano .

10 września 2004 roku w Gimnazjum Nr 1 w Żurominie odbył się benefis teatrzyku szkolnego „Baba Jaga”. Na spotkanie stawili się jego przyjaciele, którzy wnieśli różnego rodzaju wkład w tę działalność oraz zaproszeni goście. Inspiratorka i opiekunka teatrzyku – pani Ewa Paprocka...

OBROŃ SWOJE DZIECKO

Opublikowano .

8 listopada 2004r. w sali kina „TON” w Żuromińskim Centrum Kultury odbyła się inauguracja akcji profilaktycznej pod hasłem „OBROŃ SWOJE DZIECKO”, której organizatorem była poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Ciechanowie oraz Starostwo Powiatowe...

Stypendia dla uczniów i studentów

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje wszystkich zainteresowanych, iż w dniu 9 listopada br. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu – stypendia dla uczniów na rok szkolny 2004/2005 oraz stypendia...

PCK Zarząd Rejonowy w Żurominie, opiekunowie i członkowie szkolnych Kół PCK!

Opublikowano .

Z okazji zbliżającego się Dnia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy PCK przesyła serdeczne pozdrowienia i słowa uznania za waszą pracę na rzecz potrzebujących. Dziesiątki młodych ludzi działających w PCK są bez wątpienia jego siłą, wizytówką i nadzieją na kontynuację tradycji...

Z Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej W Żurominie

Opublikowano .

W ostatnich latach pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, odnotowuje się rosnącą ilość wyjazdów do akcji ratowniczych związanych z usuwaniem zagrożeń spowodowanych przez osy, szerszenie, pszczoły i inne owady. Rok 2004 zaznaczył się jako przełomowy w tym rodzaju akcji. Do...