Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Opublikowano .

W dniu 9 sierpnia 2016r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom kontraktowym, którzy w wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele mianowani:

 1. Larysa Marushchenko – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 2. Agnieszka Góralska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 3. Marta Katarzyna Liszewska – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 4. Marlena Kosińska – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 5. Marek Król – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 6. Łukasz Przemysław Zieliński – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniach 9 i 10 maja br odbył się Finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę testów pisemnych uczestników indywidualnych oraz sprawozdań szkół z wykonanych prac praktycznych. Komisja ustaliła następujące wyniki Konkursu:

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na Wsi –NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE

Opublikowano .

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na Wsi – NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE przebiega w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Główny organizatorem jest Oddział Regionalny KRUS w Warszawie współorganizatorami na terenie powiatu żuromińskiego były: Dyrekcje Szkół Podstawowych i Starostwo Powiatowe w Żurominie. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem dzieci, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

FINAŁ KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Opublikowano .

W wyniku przeprowadzonego w dniu 4 kwietnia br.  finału XIV Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2016 r. oraz miejsce drugie i trzecie w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

 • Julia Miklewska – Zespół Szkół w Lutocinie - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2016 r.
 • Joanna Jakubowska – Zespół Szkół w Lutocinie  – II miejsce
 • Julia Lorkowska – ZPO Szkoła Podstawowa w Zielonej - III miejsce

Gimnazja

 • Karolina Gajewska – Gimnazjum w Lutocinie - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2016r.
 • Aleksandra Stankiewicz – Gimnazjum w Lutocinie - II miejsce
 • Maria Magdalena Kujawa – Gimnazjum Nr 2 w Żurominie - III miejsce

Szkoły Ponadgimnazjalne

 • Aleksandra Krzesińska – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2016 r.
 • Mariusz Szlom – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie - II miejsce
 • Andżelika Żulewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej - III miejsce

IMG 7736IMG 7737IMG 7739IMG 7741IMG 7743

Wyniki Półfinału Konkursu Ortograficznego 2016

Opublikowano .

W półfinale XIV Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego, który odbył się 18 marca 2016 r., udział wzięło 49 uczniów szkół podstawowych, 36 uczniów gimnazjów oraz 26 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Do finału konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Dzień języków obcych w Bieżuniu

Opublikowano .

15 marca 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbył się Dzień Języków Obcych, w ramach którego nauczyciele zorganizowali konkurs językowy dla zaproszonych szkół gimnazjalnych. Jego celem było rozwijanie zainteresowania językami obcymi, motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych, poszerzania wiedzy na temat kultury państw anglo- i niemieckojęzycznych oraz Rosji, jak również promowanie współpracy między szkołami powiatu żuromińskiego i powiatów sąsiednich.

Na konkurs wraz z opiekunami przybyli uczniowie z Gimnazjów: nr 1 w Żurominie, Bieżuniu, Zielonej, Zieluniu, Siemiątkowie, Kuczborku, Lutocinie, Lubowidzu, Syberii i Rościszewie. Gimnazjaliści współzawodniczyli w trzech konkurencjach: test leksykalno-gramatyczny, quiz kulturoznawczy oraz prezentacja na temat wybranego państwa anglo- lub niemieckojęzycznego.

W przerwach między poszczególnymi konkurencjami uczniowie Liceum w Bieżuniu zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się utwory muzyczne wykonywane w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim oraz występ kabaretu.

Zwycięzcami zostali uczniowie z Gimnazjum w Siemiątkowie, drugie miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Żurominie, miejsce trzecie przypadło przedstawicielom Gimnazjum w Syberii. Otrzymali oni nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żuromińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy w Bieżuniu, Oxford University Press oraz Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu.

Wyróżnienia otrzymali uczniowie z Gimnazjów w: Bieżuniu, Zielonej, Zieluniu, Kuczborku, Lutocinie, Lubowidzu i Rościszewie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe plakietki, dyplomy oraz upominki.

Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu serdecznie zaprasza na kolejne edycje Dnia Języków Obcych.

Organizatorzy: Lena Gulczyńska, Katarzyna Kowal, Wojciech Tomczuk, Łukasz Syguła

DSC 0909DSC 1127

Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Opublikowano .

W dniu 26 lutego 2016r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie  przedstawicieli powiatu żuromińskiego oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Podczas spotkania dyskutowano o stanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz wyższego na terenie Północnego Mazowsza, a także o wyzwaniach stawianych edukacji we współczesnym świecie. Uczestnicy spotkania zwracali w szczególności uwagę na: kwestie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, kształcenia umiejętności praktycznych oraz indywidualizacji i personalizacji nauczania (uwzględniania indywidualnych potrzeb uczniów, ich talentów i zainteresowań).

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

Opublikowano .

W dniu 19 listopada 2015r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom Mazowiecki Kurator Oświaty Dorota Sokołowska, Agata Pawłowska Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły z terenu działania delegatury. Stypendyści ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński to:

 1. Aleksandra Krzesińska  - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w  Żurominie
 2. Paulina Zajdzińska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 3. Marcin Karolkowski  – uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 4. Miłosz Branewicz – uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Informacja o naborze do projektu "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych"

Opublikowano .

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, iż trwa nabór wniosków do programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016, w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2015/2016.

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są uczniami co najmniej 2 klasy szkoły zawodowej;
 2. w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali promocję do następnej klasy;
 3. w roku szkolnym 2015/2016 będą uczniami szkół zawodowych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
 4. nie ukończyli 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2016 r.
 5. nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2015/2016 stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020;
 6. warunkowo dopuszcza się składanie wniosków przez uczniów/słuchaczy szkół policealnych o ile zaistnieje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika dotyczącego liczby uczniów objętych wsparciem stypendialnym.

Obecnie trwający dodatkowy nabór to okres od 16 listopada 2015 r. do 23 listopada 2015 r.

Więcej informacji na stronie https://www.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe/index.php

Stypendyści powiatu

Opublikowano .

W dniu 29 października 2015r. odbyło się wręczenie przyznanych stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. Komisja stypendialna w dniu 12 października 2015r. dokonała oceny wniosków, biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w wyniku rocznej klasyfikacji do dwóch miejsc po przecinku oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne – jeżeli uczeń takie posiada. W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja stypendialna zawnioskowała do Starosty Żuromińskiego o przyznanie dziewięciu stypendiów na rok szkolny 2015/2016.

Stypendia przyznano niżej wymienionym osobom:

 1. Mariuszowi Szlom – uczniowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie w kwocie 1 000 zł.
 2. Sylwii Pogorzelskiej - uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie w kwocie 1 000 zł.
 3. Kai Filipskiej – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu w kwocie 1 000 zł.
 4. Kamili Kowalskiej - uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu w kwocie 1 000 zł.
 5. Paulinie Malik – uczennicy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w kwocie 1 000 zł.
 6. Katarzynie Łubińskiej – uczennicy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w kwocie 1 000 zł.
 7. Damianowi Rucińskiemu – uczniowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w kwocie 1 000zł.
 8. Katarzynie Dwórznik – uczennicy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w kwocie 1 000 zł.
 9. Karolinie Łukasiak – uczennicy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w kwocie 1 000 zł.

Ponadto na wniosek Komisji Stypendialnej Zarząd Powiatu Żuromińskiego wyróżnił nagrodą Kamila Kozdronia – ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie za bardzo dobre wyniki w nauce oraz zdobyte osiągnięcia w XV Konkursie Matematycznym GAMMA 2014/2015..