Inwestycje powiatu

Termomodernizacja budynku przy ulicy Olszewskiej w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 23 lutego 2016r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja Zespołu Budynków Biurowych z częścią mieszkalną w zakresie segmentu B i C wraz z wykonaniem nowego wejścia, parkingu oraz remontu pomieszczeń biurowych - ETAP I tj:

  1. termomodernizacja zespołu budynków biurowych z częścią mieszkalną w zakresie segmentu B i C wraz z wykonaniem nowego wejścia - część biurowa
  2. termomodernizacja zespołu budynków biurowych z częścią mieszkalną w zakresie segmentu B i C wraz z wykonaniem nowego wejścia - część mieszkalna

na cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 378.656,34zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 34/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 02.05.2016r. 

IMG 7632

IMG 7637IMG 7639IMG 7640IMG 7643IMG 7644IMG 7645IMG 7647IMG 7648

e-max.it: your social media marketing partner