Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice-Sinogóra-Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy-granica powiatu

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 29 lutego 2016r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice-Sinogóra- Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy-granica powiatu" z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 261.936,76zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 76/100),termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2016r. 

IMG 7666IMG 7668IMG 7672

e-max.it: your social media marketing partner