Inwestycje powiatu

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Brudnice - Sinogóra - Kipichy na odcinku Syberia - Mleczówka

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 16 maja 2016r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice - Sinogóra - Kipichy na odcinku Syberia - Mleczówka” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 164.133,97zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści trzy złote 97/100 ). Termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2016r.

IMG 8509IMG 8511

e-max.it: your social media marketing partner