20 LAT POWIATU pozioma

Inwestycje powiatu

Zakończone prace modernizacyjne w budynku na ulicy Olszewskiej

Opublikowano .

Zakończyły się prace na zlecenie Powiatu Żuromińskiego w zespole budynków biurowych z częścią mieszkalną przy ulicy Olszewskiej 11 w Żurominie polegające na :

  • Wykonaniu robót budowlanych  remontu pomieszczeń biurowych,
  • Remoncie instalacji centralnego ogrzewania,
  • Wymianie instalacji elektrycznej,
  • Wykonaniu sieci elektryczno-logicznej (LAN),zintegrowanej  instalacji alarmowej i sygnalizacji ppoż. oraz  instalacji telefonicznej

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, 09-400 Płock, Maszewo Duże, Ul. Dębowa 37. 

Budowa chodnika w m. Chojnowo

Opublikowano .

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Chojnowo"  w zakresie budowy chodnika w m. Chojnowo na odcinku o długości  ok. 700 mb.

Prace wykonywane są przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie Inwestycja realizowana jest przez Powiat Żuromiński we współpracy z Gminą Kuczbork-Osada, która zapewnia materiały do budowy. Zakończenie budowy przewidziane jest wiosną przyszłego roku.

Wniosek na przebudowę drogi w m. Dębsk

Opublikowano .

W dniu 15 września 2016r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył u Wojewody Mazowieckiego wniosek na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi”.  Zadanie to zostało zgłoszone do wsparcia w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zakresem rzeczowym wniosek obejmuje przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oznakowaniem w m. Dębsk oraz odcinek pomiędzy Dębskiem a Nadratowem. Długość drogi do przebudowy wynosi 3 km. W przypadku objęcia niniejszego wniosku dofinansowaniem, realizacja inwestycji przewidziana jest na 2017.

Przebudowa i remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lubowidz

Opublikowano .

1. Zakończyły się prace, związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Syberia – Mleczówka”. W dniu 5 września 2016r. dokonano technicznego odbioru niniejszej inwestycji, która w 50% została wsparta przez Samorząd Województwa w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania inwestycja ta zakresem objęła wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na łącznym odcinku 1,476 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi. Wartość zadania wyniosła 244 789,01 zł

2. Zakończono także roboty pn.  „Remont drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy – granica powiatu”. Zadnie to objęło remont istniejącej nawierzchni na odcinku o długości ok. 1,6 km. Wartość zadania wyniosła – 261 936,76 zł.

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława.  Zadania te wsparte zostały także środkami Gminy Lubowidz w ramach pomocy finansowej – w wysokości 150 000,00 zł 

Przebudowa drogi w Gminie Siemiątkowo

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace na terenie Gminy Siemiątkowo, związane z realizacją zadań:

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 6+280,00 do km 7+760,00 wraz z mostem w km 6+464,00”

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława, koszt robót – 1 039 114,65 zł

oraz

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 8+088,00 do km 8+750,00 w m. Krzeczanowo”

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski,  06-450 Glinojeck, Ul. Nadrzeczna 12, koszt robót – 891 015,69 zł

Długość przebudowanych odcinków drogi wyniesie 2,142 km, a łączna wartość przebudowy drogi wraz z mostem – 1 930 130,14 zł. Zadania te wsparte zostały dofinansowaniem w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 976 589,00 zł oraz przy pomocy finansowej Gminy Siemiątkowo w wysokości 45 000,00 zł. Zakończenie prac przewidziane zostało na 20 października 2016r.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej w m. Krzeczanowo

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 8 sierpnia 2016r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 8+088,00 do km 8+750,00 w m. Krzeczanowo" z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Wartość inwestycji wynosi: 891 015,69 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 20.10.2016r.

Przebudowa drogi wraz z mostem na terenie Gminy Siemiątkowo

Opublikowano .

W miesiącu sierpniu rozpoczną się prace na terenie Gminy Siemiątkowo, związane z realizacją zadań pn.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 6+280,00 do km 7+760,00 wraz z mostem w km 6+464,00"

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława, koszt robót – 1 039 114,65 zł

oraz

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 8+088,00 do km 8+750,00 w m. Krzeczanowo"

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski,  06-450 Glinojeck, Ul. Nadrzeczna 12, koszt robót – 891 015,69 zł

Długość przebudowanych odcinków drogi wyniesie 2,142 km, a łączna wartość przebudowy drogi wraz z mostem – 1 930 130,14 zł. Zadania te wsparte zostały dofinansowaniem w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 976 589,00 zł oraz przy pomocy finansowej Gminy Siemiątkowo w wysokości 45 000,00 zł. Zakończenie prac przewidziane zostało na 20 października 2016r.

Krzeczanowo przed przebudowa 1Krzeczanowo przed przebudowa 2Krzeczanowo przed przebudowa 3

Remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lutocin

Opublikowano .

Zakończone zostały prace, związane z realizacją zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo (dr. woj. nr 541) na odcinku Lutocin – granica powiatu".

Prace w terenie objęły 3 odcinki drogi – w m. Chromakowo, w m. Jakubowo oraz w m. Lutocin o łącznej długości – 1,323 km. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława. Zadanie to wsparte zostało pomocą finansową Gminy Lutocin w wysokości 30 000,00 zł, a łączny koszt robót wyniósł 166 271,40 zł.

Remont 4620W - Chromakowo 2016 2Remont 4620W - Jakubowo 2016 4Remont 4620W - Lutocin 2016 4

Przebudowa i remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lubowidz

Opublikowano .

Zakończyły się prace drogowe Powiatu Żuromińskiego, związane z realizacją zadań pn.

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Syberia – Mleczówka" – odcinek o długości ok. 1,5 km – koszt zadania – 244 789,01 zł

oraz

"Remont drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy – granica powiatu" – łączny odcinek o długości ok. 1,6 km – wartość zadania – 261 936,76 zł.

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława. W chwili obecnej trwają czynności odbiorowe i rozliczeniowe niniejszych zadań, które wsparte zostały środkami Gminy Lubowidz – w wysokości 150 000,00 zł oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – w kwocie 149 000,00 zł.

Odcinek drogi Syberia – Mleczówka po przebudowie

Przebudowa 4613W Syberia - Mleczowka 2016 5Przebudowa 4613W Syberia - Mleczowka 2016 6

Remont odcinka w miejscowości Syberia – po przebudowie

Remont 4613W - Syberia 2016 4Remont 4613W - Syberia 2016 6

Odcinek Kipichy-granica powiatu po przebudowie

Remont 4613W_-_Kipichy_2016_2