Aktualności z zakresu kultury

Spotkanie samorządowców z okazji Dni Gminy i Miasta Żuromin i Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 24 czerwca w hali sportowej przy LO w Żurominie odbyło się jak co roku spotokanie samorządowców w ramach Dni Gminy i Miasta Żuromin i Powiatu Żuromińskiego. W spotkaniu udział wzięło ponad 100 gośći. Wśród gości byli samorządowcy z terenu powiatu żuromińskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz goście spoza powiatu. Spotkanie otworzył powitaniem zaproszonych gości – Pan Piotr Budzich Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego. Następnie przemówienie wygłosił Starosta Żuromiński – Pan Jerzy Rzymowski, a następnie Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin – Pani Aneta Goliat.

Poi przemówieniach gospodarzy głos zabrali Pan Krzysztof Bieńkowski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz w imieniu Marszałka Wojwództwa Mazowieckiego Pan Rafał Woźnowski Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie. Następnie przystąpiono do uhonorowania osób zasłużonych dla powiatu i gminy. Medal Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego otrzymał Pan Janusz Welenc - długoletni Starosta Żuromińśki urzędujący od roku 1998 do roku 2014, który publicznie podziękował za uhonorowanie i wygłosił przemówienie. Następnie wręczone zostały statuetki dla następujących osób:

W kategorii sport:

 • Natalia Mazurkiewicz
 • Milena Montowska
 • Weronika Trzeciak
 • Klaudia Margalska
 • Katarzyna Jędrzejewska
 • Aleksander Falkiewicz
 • Artur Piotrowski

W kategorii kultura:

 • Krystyna Budzich
 • Jolanta Lipińska
 • Ewa Koper
 • YouthBank
 • Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw

W kategorii krwiodawcy:

 • Ryszard Różański
 • Jan Sieński
 • Jarosław Szymański
 • Jerzy Rogoziński
 • Stefan Łuziński

W kategorii wolontariat:

 • Tamara Grześkiewicz
 • Karolina Grablewska

w kategorii dziłalność społeczna:

 • Tomasz Bilicki
 • Zygmunt Liszewski

W kategorii rozwój gospodarczy powiatu:

 • Lech Zmarzły
 • Zbigniew Przywitowski

Po uhonorowaniu osób zasłużonych dla powiatu Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pani Aneta Goliat wspólnie ze swoim zastępcą Panem Michałem Bodenszacem przystąpili do uhonorowania osób zasłużonych dla gminy. Wręczone zostały statuetki następującym osobom:

W kategorii sport:

 • Mariusz Grotkowski 
 • Paulina Sobolewska 
 • Katarzyna Niderla 
 • Marcelina Karpińska 

W kategorii kultura:

 • Henryk Czeczko 
 • Adam Ejnik

W kategorii krwiodawcy:

 • Renata Figurska-Brdak
 • Anna Romejko
 • Marcin Potorski

IMG 9327 IMG 9329 IMG 9333 IMG 9335 IMG 9335 IMG 9336 IMG 9337 IMG 9338 IMG 9341 IMG 9342 IMG 9343 IMG 9347 IMG 9349 IMG 9352 IMG 9358 IMG 9363 IMG 9368 IMG 9371 IMG 9374 IMG 9377 IMG 9379 IMG 9388 IMG 9389 IMG 9391 IMG 9393 IMG 9399 IMG 9402 IMG 9404 IMG 9405 IMG 9411 IMG 9412 IMG 9416 IMG 9418 IMG 9420 IMG 9422 IMG 9424 IMG 9425 IMG 9428 IMG 9431 IMG 9432 IMG 9434 IMG 9435 IMG 9439 IMG 9440 IMG 9441 IMG 9443 IMG 9449 IMG 9451 IMG 9452 IMG 9456 IMG 9457 IMG 9459 IMG 9461

e-max.it: your social media marketing partner