FB

Informacje o zarządzie

Europejskie Dni Pracodawców Powiatu Żuromińskiego 2017

Opublikowano .

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w dniach 15 -16 listopada zorganizował Europejskie Dni Pracodawców Powiatu Żuromińskiego 2017.

Celem Europejskich Dni Pracodawców Powiatu Żuromińskiego 2017 było wspieranie współpracy między pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia poprzez m.in. podniesienie poziomu wiedzy pracodawców na temat wsparcia publicznego na rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków finansowych z Funduszu Pracy, środków Unijnych, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku służb zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy filia w Ciechanowie, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy w Ciechanowie i Stowarzyszeniem LGD „Przyjazna Mazowsze” w Ciechanowie zorganizowało konferencję, w której uczestniczyli pracodawcy z powiatu Żuromińskiego, laureaci konkursu w ramach programu „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych” - młodzież szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich z terenu powiatu mławskiego, ciechanowskiego, płońskiego, żuromińskiego oraz miasta i gminy Lidzbarka Welskiego, a także  przedstawiciele tych szkół.

IMG 4204

IMG 4190IMG 4193IMG 4196IMG 4197IMG 4198IMG 4201IMG 4204IMG 4205IMG 4206IMG 4207IMG 4208IMG 4210IMG 4212IMG 4213IMG 4214IMG 4216IMG 4217IMG 4219IMG 4221IMG 4224IMG 4229IMG 4230IMG 4232IMG 4235IMG 4239IMG 4242IMG 4247IMG 4249IMG 4252IMG 4255

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Pan Jerzy Rzymowski - Starosta Żuromiński, który przywitał licznie przybyłych gości. Podkreślił, że tego rodzaju spotkania są dobrym przykładem budowania dobrych relacji i współpracy na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Starosta Żuromiński nawiązał do zaproszonych młodych ludzi, że są oni znaczącą częścią i nadzieją społeczeństwa. Ludzkość potrzebuje ich w życiu społecznym, w sferze nauki, techniki i pracy. Dlatego też większość działań i prac powinno być prowadzone z myślą o młodych, aby stworzyć im sprzyjające warunki do życia, mieszkania i pracy w naszym kraju.

Starosta w szczególny sposób zaznaczył obecność i rolę Pani Elżbiety Szymanik zastępcy Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, która podczas spotkania omówiła Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 dla przedsiębiorców.

Z uwagi na rangę wydarzenia na spotkaniu obecne były następujące osoby:

 • Cezary Kądrzycki -  Sekretarz Starostwa Powiatu Mławskiego obecny w imieniu  Włodzimierza Adama Wojnarowskiego Starosty Mławskiego
 • Anna Dumińska-Kierska - Wicestarosta Płoński obecna w imieniu Andrzeja Stolpy - Starosty  Płońskiego 
 • Sławomir Morawski -  Starosta  Ciechanowski
 • Zbigniew Nosek - Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku Welskim obecny w imieniu Macieja Sitarka - Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku Welskim
 • przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy w Ciechanowie i Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „PRZYJAZNE MAZOWSZE” w Ciechanowie.

Podczas wydarzenia zostały omówione następujące tematy i kwestie:  

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 dla przedsiębiorców,
 • wsparcie lokalnego rynku pracy w ramach Unijnych środków finansowych,
 • rozwój przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy - aspekty finansowe i wsparcie z Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego i działania sieci EURES realizowane w powiecie Żuromińskim.

W trakcie Europejskich Dni Pracodawców 2017 były przygotowane stoliki eksperckie. Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z porad indywidualnych specjalistów w zakresie przedsiębiorczości z następujących instytucji:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Żurominie,
 • Urzędu Skarbowego w Żurominie,
 • Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Ciechanowie,
 • Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.

Uczestnicy i zaproszeni goście otrzymali materiały promocyjne i gadżety.

Podczas spotkania nie zabrakło miłych wrażeń. Atmosferę umilił występ Alicji Dramińskiej uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie, która zaprezentowała program muzyczny śpiewając i grając na instrumentach - gitara i skrzypce. Występ Alicji był interesujący i pełen niezapomnianych emocji.

Ponadto w ramach Europejskich Dni Pracodawców w dniu - 16 listopada 2017 r. zostało zorganizowane zaplanowane wcześniej spotkanie promujące rozwój przedsiębiorczości powiatu żuromińskiego tj. powstawania podmiotów przy wsparciu finansowym Funduszu Pracy, środków unijnych z EFS. Zainteresowane osoby, które planują prowadzić własną firmę i ubiegać się o pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tego dnia mały możliwość pozyskania szczegółowych informacji na ten temat.  

Starosta Żuromiński, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy filia w Ciechanowie, Dyrektor i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie składają wszystkim osobom serdeczne podziękowania i uznania za wspieranie działań na rzecz przedsiębiorczości i budowania pozytywnego wizerunku powiatu żuromińskiego. Dzięki Państwa zrozumieniu wykonywanie zadań jest owocne, wpływa na osiąganie  pozytywnych rezultatów i sprawia wiele przyjemności.

Uczestnikom Europejskich Dni Pracodawców Powiatu Żuromińskiego 2017 dziękujemy za przybycie, poświęcony czas i uwagę.

e-max.it: your social media marketing partner