Informacje o zarządzie

Kurs z zakresu aktywnych form połączonych z autoprezentacją

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach 17-28 sierpnia 2011 roku zrealizowało „ Kurs z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy połączony z autoprezentacją” W zajęciach tych uczestniczyło 10 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Kurs adresowany był do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Szkolenie to przeprowadzone było w nadmorskiej miejscowości Mielno w ośrodku „Syrena” dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy podczas pobytu poza aktywizacją zawodową mieli zapewnioną rehabilitację medyczną oraz integrację społeczną poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych proponowanych przez organizatora . Celem kursu było przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia bądź powrotu na rynek pracy oraz uzyskanie umiejętności aktywnych form poszukiwania pracy. W kolejnym etapie projektu planujemy organizację pikniku dla osób niepełnosprawnych w Konopatach oraz przeprowadzenie warsztatu wikliniarstwa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Koordynator Projektu
Marlena Budzich

S73F4375.JPGS73F4380.JPGS73F4517.JPGbierznia pod cisnieniem.JPG

odpoczynek.JPGsniadanie na stolowce.JPGzabiegi-masaz.JPGzabiegi-oklady z borowiny.JPG

e-max.it: your social media marketing partner