FB

Informacje o zarządzie

Konkurs na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie rozstrzygnięty

Opublikowano .

Na kolejne pięć lat Powiat Żuromiński powierzył Caritas Diecezji Płockiej prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie. W ogłoszonym postępowaniu konkursowym na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej została złożona tylko 1 oferta. Caritas prowadził Dom już przez 10 lat. Jest to placówka pobytu dziennego ,czynna 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 z przeznaczeniem dla 30 pełnoletnich mieszkańców naszego powiatu z zaburzeniami psychicznymi typu B. Mieści się przy ul.Kościuszki 2 w budynku należącym do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Żurominie ( były Dom Katechetyczny- I piętro) .Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom finansowany jest z dotacji przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego do Powiatu Żuromińskiego. Umowa została zawarta na okres od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2018 roku.
e-max.it: your social media marketing partner