Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Przeradzu Małym

Opublikowano .

Siedziba: Przeradz Mały, 09-317 Lutocin; 
Nr KRS: 0000159951 Data rejestracji: 28.04.2003r.
Cele działania:  

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną , organami samorządowymi oraz innymi podmiotami. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych  klęsk i zdarzeń.

Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej-oświatowej i rozrywkowej.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej  oraz statutu     
Prezes: Marian Przybyszewski

e-max.it: your social media marketing partner